Categorie archief: Nieuws

Vieringen in de Goede Week en rondom Pasen

Met Palmzondag begint de Goede Week, de week waarin wij terugdenken aan de laatste dagen van het leven van Jezus. We lopen als het ware naast Jezus mee in deze verdrietige dagen. Om daarna samen op zondag het grote feest van Pasen te vieren. Alles is onvoorstelbaar nieuw geworden!

Een goede voorbereiding op Pasen toegewenst

Onderstaand een overzicht van de vieringen in Sint-Oedenrode en Son en Breugel. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Vieringen in Sint-Oedenrode Vieringen in Son en Breugel

Paaswinkeltje

In Mtinko, een plaats in Tanzania, hebben zusters van de Heilige Carolus Borromeus een klooster, een ziekenhuis en een school gesticht. Met steun van giften is er onlangs voor de kleuters een klaslokaal gebouwd. Het lokaal wordt intensief gebruikt. Wat nog ontbreekt is een grote tafel om aan te kunnen werken. De communicanten van de Odaparochie gaan hun best doen om geld voor deze tafel bij elkaar te sparen.

Kinderen zetten daarvoor zelf acties op touw, of brengen geld mee. Maar er zijn ook een paar gezamenlijke acties. Eén ervan is het Paaswinkeltje.

Aan het einde van de vieringen op Palmzondag 9 april, om 9.30 u in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode en om 11.00 u in de Sint Petrus’ Bandenkerk in Son gaan de communicanten zelf gemaakte paasspulletjes, koekjes en paastakken verkopen. Zo hopen ze extra geld bij elkaar te brengen, en u als kerkganger aan leuke paasspulletjes te helpen. We hopen op veel aanloop bij onze Paaswinkeltjes!

Manon van den Broek

RITA-NOVEEN 2017

Woensdag 22 maart, wordt een begin gemaakt met de jaarlijkse noveen ter ere van de heilige Rita van Cascia. Voor de eerste maal wordt deze noveen gehouden in de nieuwe Ritakapel. Deze kapel, de voormalige doopkapel van de oude Ritakerk, is vorig jaar juli in gebruik genomen als devotiekapel ter ere van de heilige Rita. Velen vinden iedere woensdagavond de weg naar deze kapel voor de viering van de Eucharistie.  Vanaf 22 maart wordt op negen achtereenvolgende woensdagen het leven van de heilige Rita overwogen en het noveengebed gebeden.  Alleen op de woensdag in de Goede Week (12 april) is er geen viering. Tijdens de noveen bidden wij voor onze persoonlijke intenties en voor de intenties van Kerk en wereld. Er zijn vele noden om voor te bidden. Van harte welkom om u bij dit gebed aan te sluiten.  De Noveenvieringen vinden plaats in de Ritakapel aan de Pastoor Teurlingsstraat in Boskant. Aanvang 19.00 uur.  Voorafgaand wordt de rozenkrans gebeden.

22 maart
29 maart
5 april
19 april
26 april
3 mei
10 mei
17 mei
24 mei
25 mei  (openluchtmis Kremselen)

 

Huwelijksvoorbereiding aan de hand van ‘Amoris laetitia’

Ook dit jaar hebben zich de nodige jonge mensen bij de Odaparochie gemeld om zich voor te bereiden op hun huwelijk deze zomer.

Paus Franciscus heeft de kerk opgedragen om extra aandacht te schenken aan een goede huwelijksvoorbereiding. Om deze voorbereiding te ondersteunen heeft de paus een zogenaamde exhortatie geschreven die in het Nederlands vertaald betekent ‘de vreugde van de liefde’.

In deze exhortatie  heeft paus Franciscus de kenmerken van de christelijke liefde besproken aan de hand van het Hooglied van de liefde zoals deze is terug te vinden in de Eerste brief aan de Korintiërs hoofdstuk 13, 4-7.

Heel concreet gaat paus Franciscus in op wat hij ziet als de wezenlijke kenmerken van de christelijke liefde. Onder andere komen hierbij aan de orde geduldig zijn, dienstbaar zijn, niet jaloers zijn, je niet teveel verbeelden, vriendelijk zijn, kunnen vergeven, durven hopen en vertrouwen en kunnen verdragen.

Deze onderwerpen hebben tot een mooie discussie geleid tussen de jonge echtparen.

Echter voor elke katholiek hebben de wezenlijke kenmerken van de christelijke liefde een grote betekenis. Zowel voor getrouwden als alleenstaanden, voor jongeren als ouderen voor mannen en vrouwen.

Amoris Laetitia laat zich heel gemakkelijk lezen ook omdat aan de hand van duidelijke onderwerpen de vreugde van de liefde wordt besproken.

Paus Franciscus sluit af met een gebed tot de heilige Familie. Hierin vraagt hij Jezus, Maria en Jozef om van onze gezinnen plaatsen van verbondenheid en gebed te maken, waarachtige scholen van het Evangelie en kleine thuiskerken.

Als Odaparochie proberen wij onze jonge echtparen goed voor te bereiden zodat zij in liefde aan elkaar en aan God verbonden zijn. Evengoed geldt voor mensen die al langer getrouwd zijn dat het goed is opnieuw na te denken over de basis van hun huwelijk, te weten de liefde voor elkaar. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het mysterie van de liefde beveel ik Amoris Laetitia van harte aan. Het is zowel via het internet te downloaden als via de bekende verkoopkanalen voor slechts € 17,50 te koop.

Diaken Frank van der Geld

Dakloze jongeren bij de Nacht Zonder Dak

De Tienergroep van parochie Heilige Oda laat de pastorietuin in Breugel vrijdagavond 26 mei in een grote krottenwijk veranderen. Zij organiseert de ‘Nacht Zonder Dak’, waarbij zo’n 20 jongeren in zelfgebouwde hutten van karton en plastic de nacht door gaan brengen. Met deze actie halen ze geld op voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en India, die hun nacht altijd op deze manier moeten doorbrengen.

De actie Nacht Zonder Dak is een initiatief van de christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Tear. De opbrengst van deze actie is bestemd voor projecten die Tear steunt in Bolivia, Kenia en India. Deze projecten helpen straatjongeren een toekomst  op te bouwen door het geven van onderdak, begeleiding en onderwijs.

Tijdens de Nacht Zonder Dak kunnen de deelnemers genieten van een afwisselend programma. Door de Nacht Zonder Dak hebben jongeren de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen voor leeftijdsgenoten die dagelijks op straat leven. Jongeren die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij de parochie Heilige Oda, tel. 0413-477741 of per email: jongeren@heiligeodaparochie.nl.

Op vrijdag 31 maart is de voorbereidende bijeenkomst in parochiecentrum de Goede Herder, Mgr. Bekkersplein 1 in Sint-Oedenrode, van 19.00 tot 20.30 u. Ieder is van harte welkom.

Meer informatie: www.nachtzonderdak.nl

Veertig-dagen-tijd

Van oudsher is de veertig-dagen-tijd, ook wel de vastentijd genoemd, een tijd van bezinning,  bezinning b.v. op het eigen leven. Er kunnen dan vragen naar boven komen als: Wie ben ik? Wat inspireert mij? Wat maakt mijn leven zinvol?

Mediteren, wandelen in de natuur, vertoeven aan de zee, het zijn mogelijkheden om helderheid te krijgen op bovenstaande vragen, om misschien beter met verdriet en tegenslagen om te gaan, misschien ook om nieuwe mogelijkheden in je leven te ontdekken en daarin vreugde te vinden. Deze bezinning op het eigen bestaan kan heilzaam zijn, kan je helen en voeden.

De veertig-dagen-tijd nodigt ook uit tot nadenken over ons omgaan met de mensen om ons heen. Krijgen kwetsbare mensen voldoende aandacht, merken we eenzame mensen op en vooral, maken we tijd voor hen. Soms kan een vriendelijk woord wonderen doen, de zon weer laten schijnen op een sombere dag.

Project El Salvador

In de vastentijd worden we ook uitgenodigd stil te staan bij plaatsen in de wereld waar een menswaardig bestaan geen vanzelfsprekendheid is. “Vastenactie” reikt elk jaar mogelijkheden aan om heel concreet iets te doen voor mensen in benarde omstandigheden. Dit jaar vraagt “Vastenactie” aandacht voor El Salvador, een land in Midden Amerika. Het is een van de meest gewelddadige landen in de wereld. Bendes beheersen het straatbeeld en maken het leven onveilig. Zusters, paters en vrijwilligers, richten  er “Eilanden van Hoop” op, om kinderen en jongeren die op straat leven op te vangen op een veilige plaats, waar hen handvatten worden aangereikt om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dat is ontzettend hard nodig want rondhangen op straat betekent heel vaak in de klauwen komen van bendes en dan zijn er maar drie opties: je belandt in het ziekenhuis, in de gevangenis of op het kerkhof. De “Eilanden van Hoop” geven een veilige beschutting en de mogelijkheid zich goed op de toekomst voor te bereiden.

Wat gaat er gebeuren?

In het weekend van 25/26 maart wordt er in de Rooise kerken uitgebreid aandacht aan “Eilanden van Hoop” besteed en aan het einde van de vieringen van dat weekend wordt er gecollecteerd voor dit bijzondere project in El Salvador. “Vastenactie” staat garant voor een goede besteding van geldelijke inzamelingen.

Op dinsdag 28 maart zal er om 17.30 uur een eenvoudige maaltijd zijn in het zaaltje van de voormalige Goede Herderkerk aan het Mgr. Bekkersplein in Sint-Oedenrode, tot ongeveer 19.30 uur. Met deze maaltijd (15 euro) ondersteunen we “Eilanden van Hoop”. De maaltijd is ook een mooie gelegenheid  om elkaar, rond het steunen van dit mooie project in

El Salvador, te ontmoeten. Iedereen is welkom. Mocht iemand slecht ter been zijn, dan kan er voor vervoer gezorgd worden (via het parochiesecretariaat).

Opgeven voor de maaltijd kan bij het parochiesecretariaat op maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur via tel. nr. 0413 477741 of via email: secretariaat@heiligeodaparochie.nl

Vanaf 18 maart liggen er in alle kerken flyers met een strookje eraan; met dit strookje kan men zich ook aanmelden.

Veertig-dagen-tijd….een bijzondere tijd…..

Manon van den Broek, pastoraal werkende en Jos Hamelink, diaken

Sons Kamerkoor

Op zaterdag 25 maart wordt de eucharistieviering van 18.30 uur in de St. Genovevakerk in Breugel muzikaal verzorgd door het Sons Kamerkoor.

Naast de vaste gezangen uit de mis van G.B. Casali, Locus iste  van A. Bruckner en het  Pater Noster van A. de Klerk, zijn er ook enkele samenzangliederen. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Collecte Samen Verder

In de week van 20 t/m 24 maart wordt er door Samen Verder voor de 50ste keer campagne gevoerd. Dit jaar wordt in Son en Breugel opnieuw gecollecteerd voor Stichting Kindia. Op project JET wordt de school in de loop van 2017 en 2018 uitgebreid zodat meer valide en gehandicapte kinderen samen naar school kunnen. Veel gemotiveerde vrijwilligers gaan op pad om een heel klaslokaal bij elkaar te collecteren. Helaas is het niet meer mogelijk om voor alle straten collectanten te vinden. Is het zakje niet bij u opgehaald, dan kunt u het ook volgend weekend in de kerk inleveren. Hartelijk dank voor ieders bijdrage!

‘Brood uit de hemel’

Viering voor peuters en kleuters zondag 26 maart

Zelfs als je denkt: ‘Nu komt het nooit meer goed’, mag je toch op God vertrouwen. Kom en luister naar het mooie verhaal over het brood uit de hemel, en hoe God voor ons zorgt.

Zondag 26 maart is er weer een viering voor peuters en kleuters,
hun papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en anderen die mee willen vieren.

Om 9.30 uur in de kerk van Sint Petrus’ Banden in Son.
Om 10.00 uur in het parochiecentrum de Goede Herder in Sint-Oedenrode.
Let op! In Sint-Oedenrode beginnen we voortaan om 10.00 uur!

Net als altijd maken we muziek.
Je mag je muziekinstrumentje meenemen!

 

SERVATIUS SCHUTSPATROON VAN MEIERIJSTAD

Een patroonheilige voor Meierijstad

Op 29 januari jongstleden vond er in de St. Antoniuskerk van Eerde een speciale Eucharistieviering plaats bij gelegenheid van de start van Meierijstad. Tijdens een recent gehouden bijeenkomst met de pastorale teams van de Meierijstadparochies kwam ook het patroonschap van Meierijstad ter sprake. In de aanloop naar de viering op 29 januari spraken wij als gezamenlijke parochies de wens uit om voor de nieuwe gemeente een patroonheilige te kiezen. Vanouds kennen onze dorpen en steden een patroonheilige. Het lijkt ons goed om deze traditie te bewaren en te koesteren.

De scheiding tussen Kerk en Staat in acht nemende kan een patroonheilige verbindend werken tussen de diverse parochies, de lokale gemeenschappen, de gilden en tal van andere verenigingen.

Na consultatie kwam één heilige naar voren:  Servatius (+384).  Aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch hebben wij hem als patroonheilige voorgesteld. In een schrijven van 10 maart jongstleden heeft Mgr. De Korte deze keuze bevestigd.

De heilige Servatius

De heilige Servatius is een verbindende figuur tussen de diverse dorpen waaruit Meierijstad is gevormd: patroon van de vroegere gemeente Schijndel en de parochiekerk aldaar, patroon van de kerken van Erp en Boerdonk. In de St. Martinuskerk van Sint-Oedenrode staat Servatius afgebeeld in de rij van heilige bisschoppen van Maastricht (glas-in-loodramen Odakapel). Dit in de context van het levensverhaal van de heilige Oda. Daarnaast was Servatius ook naamgever van de inmiddels gesloten kerk van Wijbosch. Servatius, de eerste bisschop in onze streken, als bindend figuur voor de kerken en de gemeenschappen binnen onze nieuwe gemeente.

Reden tot feest

Op zaterdag 13 mei aanstaande, feestdag van Servatius, willen wij met een gezamenlijke viering in Veghel het patroonschap feestelijk gaan vieren.

Alle geloofsgemeenschappen uit de Meierijstadparochies zullen hierbij aanwezig zijn. Ook de zusters van Liefde uit Schijndel en de zusters Franciscanessen uit Veghel delen in de vreugde van deze dag. Het Pelgrimskoor, met leden uit Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, verzorgt de zang. De vier gilden uit Meierijstad zijn aanwezig met hun kleuren en klanken.

Alle parochianen uit Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode zijn harte genodigd voor deze viering in de Veghelse St. Lambertuskerk. 13 mei om 17.00 uur.

1 2 3 39