Categorie archief: Nieuws

Openingstijden Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie  (17 juli tm 25 aug)  gelden er aangepaste openingstijden:

  • Parochiebureau in het Centrum (H. Martinus)  geopend op dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur
  • Parochiecentrum Mgr. Bekkerplein 1  geopend op dinsdag en donderdag van 9:30 tot 12:30 uur

Voor dringende pastorale zaken, zoals het ontvangen van de ziekenzalving of in geval van overlijden, is het parochiecentrum bereikbaar via de achterwacht. Tel 0413 477741.

Bijzondere zomervieringen

‘Er op uit’ is al vele jaren een bekende uitdrukking in de vakantieperiode. Een uitnodiging om de gewone gang van alle dag te onderbreken en te genieten van al het moois dat ons land te bieden heeft.  In komende zomervakantie willen wij ook als Odaparochie ‘er op uit gaan’.  In Gods Schepping mogen wij Eucharistie vieren. Zo zijn er in de komende vakantie  vier openluchtmissen waarvoor wij u bijzonder uitnodigen:

Zondag 6 augustus is de jaarlijkse Oogstviering op de Hoeve Strobol in Nijnsel. Aanvang 10.00 uur. Aansluitend start het Oogstfeest met tal van (agrarische)activiteiten voor jong en oud. Om 9.30 uur verzamelen wij bij de St. Antoniuskapel aan de Lieshoutseweg. Vandaar trekken wij met de gildes uit Son en Rooi naar de Hoeve Strobol. De Oogstviering wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met de ZLTO.

Zaterdag 12 augustus is er om 18.30 uur een openluchtmis bij de Mariakapel  aan de Kasteellaan in Sint-Oedenrode. De directe omgeving rond de kapel is opgeknapt. Het geheel mag weer gezien worden. Deze viering is een mooi opmaat naar het grote Mariafeest dat wij enkele dagen later gaan vieren.

Dinsdag 15 augustus, hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, vieren wij met de gehele parochie een feestelijke openluchtmis bij het Lourdes-altaar in de fraaie pastorietuin van Breugel. Aanvang 19.00 uur.  In aansluiting op de Mis is er een processie door de pastorietuin.

Op zondag 3 september vindt ten slotte om 10.00 uur de openluchtmis plaats bij de nieuwe Ritakapel aan het Ritaplein in de Boskant. Een jaar na de opening heeft deze kapel een vaste plaats in het geheel van onze parochie.

Maria ten hemel opneming

Al dagenlang waren vele vrijwilligers in Breugel in de weer om de pastorietuin klaar te maken voor de openluchtviering van 15 augustus; voor het eerst één viering voor de hele Odaparochie. Maar al waren de dagen ervoor nog zo zonnig, 15 augustus was weliswaar warm, maar ook erg nat. Tot het laatste moment bleef het spannend of de viering wel in de tuin zou kunnen worden gehouden. Omdat het er toch op leek dat het vanaf 7 uur wel een uurtje droog zou blijven, hebben we het er toch maar op gewaagd.

Het was een stemmige viering. Het gemengd koor van Breugel zong samen met diverse leden van het parochiekoor en het Gregoriaans koor uit Son. Walther Cuijten, van het Goede Herderkoor uit Sint Oedenrode dirigeerde en Leo Spoor begeleide op het “orgel”. Van alle kanten van de parochie waren mensen naar Breugel gekomen om dit hoogfeest van Maria mee te vieren. Aan het einde van de dienst trokken we in processie door te tuin naar de St. Genovevakerk, terwijl we het Lourdeslied zongen. In de kerk gaf pater Pushpa de zegen met het Allerheiligste.

Na afloop was er een gezelligsamenzijn in  d’n Bauw, die voor deze gelegenheid bijna te klein was. Kortom een geslaagde viering, waarvoor met name veel dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.

diaken Wilchard  Cooijmans

Oogstfeest 2017

Op zondag 6 augustus vond op de Hoeve Strobol de jaarlijkse Oogstdag plaats. Ook dit jaar werd deze dag geopend met een feestelijke Oogstviering. Een vakantiekoor, bestaande uit leden van de diverse kerkkoren, luisterde de viering muzikaal op. Daarnaast waren de gilden van Son en Sint-Oedenrode aanwezig. Tijdens de offerande werden, volgens goede traditie, de eerste schoven en de eerste vruchten van de Oogst bij het altaar aangeboden. God werd dank gebracht voor de gaven van zijn Schepping. Dit jaar werd de Oogstviering gehouden in samenwerking met de ZLTO-Dommelland. Het oogstfeest vormt jaarlijks de start van de oogstmaand.

MIVA: Niemand mag worden vergeten

Op 26 en 27 augustus vindt ook in de kerken van de Odaparochie de jaarlijkse  MIVA-collecte plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het project: ‘Brommers voor Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren’.

Vervoer van levensbelang
Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte, gebrek aan water en slechte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. De infrastructuur is slecht. Het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang.

Veldwerker Bernard rijdt elke dag met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting te geven. Hij spoort kinderen op en zorgt ervoor dat zij naar een dokter kunnen, soms regelt hij een operatie.

Om de dorpen te bereiken heeft Bernard een motorfiets. Omdat de wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn, is dat het ook het beste vervoermiddel voor hem. “De afstanden zijn te groot om te lopen of te fietsen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet doen”, benadrukt Bernard.

De organisatie van de veldwerkers, OCADES Burkina Faso, heeft het komende jaar 24 brommers nodig. Met het project ‘Brommers voor Burkina, op zoek naar de meest kwetsbaren’ helpt MIVA hen om hun bestemming te bereiken. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien. En daarmee nog meer mensen in Burkina Faso een nieuwe toekomst.

MIVA
Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie MIVA mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië hun bestemming te bereiken door hen te voorzien van vervoersmiddelen.

Benoeming Manon van den Broek

Mgr. De Korte heeft Manon van den Broek, pastoraal werkende van onze parochie, benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het familiepastoraat. In deze functie is zij namens de bisschop verantwoordelijk voor het pastoraat ten dienste van families in ons bisdom. Manon heeft op dit terrein de nodige ervaring en expertise. In onze parochie heeft zij in de voorbije zeven jaren veel tijd en energie gestoken het pastoraat voor families. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de voorbereiding van de Eerste Communie en het Vormsel, de ‘biddende moeders’, de Ark-kinderclub, de tienergroep en op tal van andere grote en kleine initiatieven. De in de Odaparochie opgedane ervaring is een goede basis voor haar werk op diocesaan niveau. De functie van bisschoppelijk gedelegeerde zal Manon van den Broek vervullen naast haar pastorale taken in onze parochie. Wij wensen haar veel zegen, vreugde en succes in haar nieuwe functie.

Bestuur Parochie H. Oda

EXTRA NIEUWSBRIEF ST. PETRUS’ BANDENKERK SON

EXTRA NIEUWSBRIEF ROND DE VOORTGANG VAN DE ST. PETRUS’ BANDENKERK SON

Wat vooraf ging

Begin juli verscheen onze laatste nieuwsbrief. Dit naar aanleiding van berichten vanuit het gemeentehuis dat de verkoop van de St. Petrus’ Bandenkerk reeds een feit zou zijn.  Het parochiebestuur heeft toen aangegeven dat de gesprekken tussen bisdom, parochie en gemeente nog niet waren afgerond en er van de zijde van het bisdom en de parochie nog geen definitief ‘ja’ was uitgesproken.

Inmiddels is er, met de zomervakantie in het vooruitzicht, de laatste weken vooruitgang geboekt. Bisdom, parochiebestuur en het college van burgemeester en wethouders zijn tot overeenstemming gekomen over de toekomst van de huidige én de toekomstige kerk van Son.

De nabije toekomst

Een lang proces van voorbereiding nadert nu z’n voltooiing. Een voorlopige koopakte van de huidige St. Petruskerk is opgesteld en heden door betrokken partijen ondertekend. Dat houdt in dat de kerk in eigendom zal overgaan naar de gemeente Son en Breugel.  Tot begin januari 2018 blijft de kerk nog in gebruik. Na de vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling zal de bisschop van ’s-Hertogenbosch de St. Petrus’ Bandenkerk aan de ere-dienst onttrekken.

Dit maakt ook meteen de weg vrij voor de bouw van onze nieuwe St. Petrus’ Bandenkerk, achter de oude toren. Ook over dit proces is in de voorbije weken intensief gesproken met zowel het bisdom als de gemeente. De weg ligt open om de bouwplannen te gaan uitwerken. De bouwcommissie gaat, samen met de betrokken bisdomdiensten, nog deze zomer aan de slag om de eerste concrete stappen te zetten.  De Sonse architect Werner Leermakers buigt zich over een ontwerp.

Op weg naar 2018

Er staat veel te gebeuren in het komende half jaar. We gaan afscheid nemen van ons dierbaar kerkgebouw en leven toe naar onze nieuwe kerk. In deze tijd is het volstrekt een unicum dat het onze parochie gegund is om een nieuw Godshuis te mogen bouwen. Wij blijven Mgr. De Korte en de bisdomstaf daarvoor zeer erkentelijk!

In het komende half jaar wordt ook zorggedragen voor een passende huisvesting opdat onze vieringen waardig voort zullen gaan. Gelukkig blijven pastorie en parochiecentrum in gebruik. Dit zal gedurende de bouwperiode een belangrijke ontmoetingsplek zijn van en voor de Sonse geloofsgemeenschap. Onlangs heeft de torengroep een oriënterend gesprek gehad met de protestantse gemeente over het mogelijk gebruik van de kerk aan de Zandstraat. Dit zou een goede oplossing zijn voor de zondagsvieringen gedurende de bouwperiode. We hopen op een goed vervolg van dit gesprek. Voor dopen, huwelijksvieringen en uitvaarten staat de Breugelse kerk ter beschikking.

Een belangrijke taak voor allen, is te zorgen dat de onderlinge samenhang behouden in deze periode behouden blijft. Pastoraal team, parochiebestuur en torengroep zeggen hun inzet toe. Van de uwe zijn wij overtuigd.

Samen bouwen in vertrouwen

Als Sonse parochie gaan wij een bijzondere periode tegemoet. Verhuizen brengt altijd veel ‘sores’ met zich mee. Dat zal bij deze verhuizing niet anders zijn. De geloofsgemeenschap van St. Petrus’ Banden heeft zich altijd een sterke gemeenschap getoond. Daarom gaan wij er samen de schouders onder zetten.

Wij doen een beroep op u allen om mee te werken. Samen willen wij op waardige wijze het tijdperk van de huidige kerk afsluiten en samen willen wij bouwen aan de toekomst. Dat verstaan we ook heel letterlijk.  Met name rond de inrichting van onze nieuwe kerk, het overbrengen van interieurstukken gaan we graag een beroep op u doen.

Geïnspireerd door de titel van het beleidsplan van onze bisschop gaan wij ‘samen bouwen in vertrouwen’. Loslaten van wat ons dierbaar is doet pijn. Tegelijk mag er, zoals gezegd, dankbaarheid zijn om de nieuw te bouwen St. Petrus’ Bandenkerk.

Na de zomervakantie zal alles in een hogere versnelling komen. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen middels deze nieuwsbrieven en het bouwjournaal in de kerk.

Tot Petrus sprak Jezus:  “op deze rots zal Ik mijn kerk bouwen.”  Op dat zelfde fundament gaan wij nu bouwen!

Son, 19 juli 2017
Bestuur parochie Heilige Oda

Beleidsplan

In zijn nota “Samen bouwen in vertrouwen” vraagt bisschop de Korte aan alle parochie van zijn bisdom om een beleidsplan te maken voor meerdere jaren en een kernachtig pastoraal beleidsplan voor één werkjaar. In de afgelopen maanden hebben we hier als pastoraal team, samen met het parochiebestuur en de pastorale raad aan gewerkt. Het waren vruchtbare bijeenkomsten, die ons enerzijds bemoedigden door het vele wat er in onze parochie reeds aan  goeds gebeurt; anderzijds werd ook duidelijk waar nog blinde vlekken liggen. Uit de gesprekken die gevoerd zijn, is het beleidsplan ontstaan. Daaruit werden vervolgens ook de actiepunten voor het komende werkjaar gedestilleerd.

De tekst van het beleidsplan en het actieplan kunt u hier vinden.

Bijzondere donatie

Enkele dagen geleden ontving het bestuur van de Stichting Behoud Martinuskerk het bericht van een schenking uit een nalatenschap. Een onlangs overleden parochiaan, sterk betrokken bij de geloofsgemeenschap rond de St. Martinuskerk, heeft in haar testament € 5000,00 bestemd voor de instandhouding en het onderhoud van dit monumentale kerkgebouw in het centrum van Sint-Oedenrode. Een bijzondere geste waar zowel de Stichting Behoud Martinuskerk als het parochiebestuur dankbaar voor zijn. Zo zijn wij in staat de St. Martinuskerk voor de toekomst te bewaren als een centrum van geloof en hoop voor velen.

Een tafel voor de kleuters in Mtinko

De barmhartige zusters van de heilige Carolus Borromeus zijn in de jaren 80 vanuit het niets met een school begonnen in Mtinko, een plaatsje in een van de armste gebieden van Tanzania. Inmiddels is de school uitgegroeid en floreert zij. Stukje bij beetje zijn de Nederlandse zusters vertrokken, en Tanzaniaanse zusters van dezelfde congregatie hebben het werk van hen overgenomen. Enkele zusters die in Tanzania begonnen zijn, wonen nu in een klooster in Den Bosch. Met hen heeft de parochie contact, en voor de tweede keer hebben communicanten uit onze parochie geld bij elkaar gebracht voor de school in Mtinko. Dit maal voor een tafel voor de kleuters. Zij hebben inmiddels een mooi schoollokaal, maar geen tafel om aan te werken.

Allerlei bijzondere activiteiten hebben de communicanten en hun ouders aan de dag gelegd om geld bij elkaar te brengen. Regelmatig heeft u hierover iets kunnen lezen op deze pagina. Zondag 10 juni hebben we de communie voorbereiding afgesloten, en we hebben een bedrag van € 2.849,96 kunnen overhandigen aan de zusters. Een geweldig resultaat.

Maar het werd nog mooier. Pastoor Blom heeft het geld wat hij ontvangen heeft voor zijn 50e verjaardag ook bestemd voor de school in Mtinko. Dit betekent dat we in totaal ruim € 5.000,00 mogen schenken aan de zusters voor Mtinko!

We hopen te zijner tijd nog verslag te kunnen doen de tafel, en van wie weet wat nog meer.
Dank aan iedereen die aan een bijdrage heeft geleverd.

Manon van den Broek.

1 2 3 44