Categorie archief: Nieuws

Vieringen rond Kerstmis en Oud en Nieuw

In al onze kerken zullen we ook dit jaar van harte het feest van de geboorte van Christus vieren; Kerstmis. In het overzicht hieronder ziet u welke vieringen er zijn, in welke kerken en op welke tijdstippen. Een aantal van deze vieringen is speciaal afgestemd op de gezinnen, en zelfs op onze allerkleinste kinderen. Het overzicht van deze vieringen vindt u ná het algemene overzicht. Bij de vieringen voor gezinnen is onderscheid gemaakt tussen de vieringen in Son en Breugel en Sint-Oedenrode.

Vervolgens vindt u in het algemene overzicht ook de vieringen rond Oud en Nieuw.

Het thema voor Kerstmis in de Odaparochie is: ‘Je bent welkom!’ De parochie Heilige Oda heet u dan ook van harte welkom in één van onze vieringen. Graag tot ziens!Wees welkom bij onze kerststallen

Traditiegetrouw zal in al onze kerken een kerststal worden ingericht. In steeds verschillende stijlen en opstellingen is het verhaal van de geboorte van Jezus te zien.

Deze stallen sluiten aan bij een aloude traditie: ‘De herders waren diep onder de indruk van het kind. En toen ze weer bij hun schapen waren, vertelden ze iedereen die het maar wilde horen, wat ze hadden gezien en gehoord. En vele mensen haastten zich naar Betlehem om zelf naar het kind in de kribbe te gaan kijken.

Wanneer we een kerststal bezoeken, voegen we ons bij die stroom van mensen op weg naar de stal, om het kindje met eigen ogen te aanschouwen. Zo nemen we deel in het verhaal van de menswording van God, ook deze Kerstmis weer.

U bent van harte welkom in onze kerken, om bij de kerststal te verwijlen bij dit grote wonder. De openingstijden van de kerken met Kerstmis vindt u hieronder.

Iedereen is welkom, de staldeur is open!

Ollandse kerstzang in de Antoniuskerk

Vanzelfsprekend wordt er op beide kerstdagen tijdens de vieringen volop gezongen in de Antonius kerk, dat kun je rustig aan onze ervaren en gepassioneerde koren overlaten. Maar…. we hebben op zaterdag 23 december ook nog een mooi kerstconcert in onze kerk! Het Ollands gemengd koor Polyhymnia, onder leiding van Nicole Friedrich-Krijnen, komt dan zingen met maar liefst veertig man/vrouw sterk met daarnaast nog een vijfkoppig koperensemble van Nos Jungit Apollo. Het orgel wordt bespeeld door Jos Friedrich. Dat klinkt dus letterlijk en figuurlijk erg goed en dan kan iedereen in Nijnsel op meerdere dagen volop genieten van gevarieerde muziek en zang rondom de geboorte van Jezus.
De uitvoering begint om half acht en is om uiterlijk 21.00 uur afgelopen. Dus iedereen is weer lekker op tijd thuis. De entree is gratis maar na afloop wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. En dat lijkt ons niet te veel gevraagd.

Bijzondere kerststal

Op het Kerkplein voor de St. Martinuskerk is afgelopen dagen een kerststal gebouwd.
Dat was een lang gekoesterde wens van de pastoor: op het plein voor de kerk een kerststal.
Arie Verheijen, in Rooi een bekende hout-kunstenaar, heeft de beelden en de stal vervaardigd van afvalhout. Samen met Sil Schampaert heeft hij de stal geplaatst. Rond Nieuwjaar maken de herders plaats voor de Driekoningen. Dank aan Arie en Sil voor hun creatieve inzet!

Een nieuw hart

Een moderne filosoof schreef laatst dat de mens op zoek moet naar een nieuw hart in een tijd waarin machines en techniek het werk van ons overnemen.

Het op zoek gaan naar een nieuw hart is een beeld dat goed past bij de advent, de weken voor kerst. Wij bereiden ons voor op de komst van de Heer. Wij willen het kindeke Jezus welkom heten met kerstmis. Maar daarvoor is het noodzakelijk dat wij ons voorbereiden. Zoals wij een bezoek van vrienden voorbereiden, het huis op orde maken, lekker eten voorbereiden, een goede verlichting verzorgen en misschien bijpassende muziek. Zo mogen wij ons ook voorbereiden op de komst van Jezus.

Wij doen dat door ons van binnen voor te bereiden, ons klaar te maken zodat wij Jezus in vriendschap en liefde kunnen ontvangen. Het gaat er hierbij vooral om dat wij ruimte maken zodat Jezus ook in ons leven een plek kan vinden.

In de herberg, zo lezen wij over enkele weken in de kerstviering, was geen plaats. Laten wij ervoor zorgen dat in ons hart deze plaats wel aanwezig is, dat wij met een opgeruimd hart en goed gemoed tijd en ruimte vrijmaken voor de komst van de Zoon van God. Maken wij ons hart deze weken mild en barmhartig zodat wij met een nieuw hart achter de herders mogen aansluiten en met de engelen mogen zingen dat het geboren is, het loffelijke kind dat ons allen zo zeer bemint.

Diaken Frank van der Geld

Kerstmarkten: Je bent welkom!

De Nijnselse stal heet je welkom

Op vrijdagavond 15 december vindt de Kerstmarkt in Nijnsel plaats. De St. Antoniuskerk opent deze haar deuren. De kinderen die de Kerstmarkt bezoeken worden uitgenodigd een lichtje te komen aansteken bij de kerststal in de kerk. Kom naar de kerstmarkt, daar wordt je verwezen naar de stal.

Kerstmarkt in Rooi

Op 10 december 2017 is in het centrum van Sint-Oedenrode weer de jaarlijkse ‘Winterbraderie’, bij ons beter bekend als de ‘Kerstmarkt’.

Dit jaar voor het eerst willen wij ons als parochie op deze kerstmarkt presenteren. Op het plein voor de kerk komt een ‘parochie-kraam’. Daar zijn mensen van de Torengroep, die de bezoekers graag iets vertellen over de kerk en de parochie.

In de kraam liggen ook spulletjes, deels voor de verkoop, deels gratis mee te nemen.

We willen de mensen graag laten zien wie wij als parochie zijn en wat wij te bieden hebben. Daarom willen we de passanten graag uitnodigen om een bezoekje te brengen aan onze mooie Martinuskerk. Dat doen we door de mensen een waxine-kaarsje aan te bieden en hen te vragen dat bij de kerststal te gaan aansteken. De kerststal is dan al opgebouwd. Maar ook de overige bezienswaardigheden in de kerk zijn een bezoekje meer dan waard.

In de kerk zijn mensen van de parochie aanwezig, die de bezoekers graag welkom heten en hen eveneens graag wat meer willen vertellen over de kerststal en de Martinuskerk. Rond 14.00 uur verzorgt koor Aurora een informeel kerstconcert.

Iedereen is van harte welkom !

 

 

 

Met de klas op bezoek bij de kerststal

In samenwerking met het netwerk ‘Identiteit’ van SKOSO nodigt de parochie ook dit jaar weer de groepen 1 en 2 van de basisscholen uit om naar de kerststal in één van onze kerken te komen kijken.

Het kerstthema van de parochie is dit jaar: ‘Je bent welkom!’ Engelen zijn in het verhaal van de geboorte van Jezus degenen die uitnodigen. De kinderen kleuren en/of versieren op school daarom ieder een engeltje. De kinderen worden uitgenodigd om in de periode van 12 tot en met 21 december met hun engeltje naar de kerststal te komen. We vertellen daar bij de kerststal aan de kinderen nog eens het verhaal over de geboorte van Jezus. De meegebrachte engeltjes hangen we op bij de kerststal. De kinderen krijgen na hun bezoek een klein kerstkaartje mee naar huis.

Bijzonder blij zijn we dat dit jaar ook de kinderen van de Bloktempel in Son en van de Stoklandschool in Breugel meedoen! Bij de stal is iedereen welkom.

Manon van den Broek

Kerstpakkettenactie

Ook dit jaar houden we met de gezamenlijke kerken een kerstpakkettenactie.

Er zijn in onze gemeenten nog steeds mensen, die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Voor deze mensen zijn de acties bedoeld. Wilt u ook uw steentje bijdragen en iemand anders een plezier doen?

We rekenen op u!

Hartelijk dank!

De gezamenlijke kerken van Sint-Oedenrode, Son en Breugel

Bedevaarten 2018

Opnieuw gaan wij op bedevaart. Na de bijzondere pelgrimage in 2016 naar Rome en Assisi, wordt volgend jaar zowel een gezinsbedevaart naar Lourdes als een bedevaart naar Israël georganiseerd. Daarnaast is er op 1 juni een ééndagsbedevaart naar Maastricht. We bezoeken de stad van St. Servaas, patroon van Meierijstad en van diverse kerken in ons dekenaat.

De drie bedevaarten worden georganiseerd in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Zie voor verdere informatie: www.huisvoordepelgrim.nl.

Israëlreis In de voetstappen van Jezus

Van 1 t/m 13 augustus 2018 vindt de Israëlreis plaats.  Israël, dat niet voor niets het Heilig Land wordt genoemd. We gaan de plaatsen bezoeken waar Jezus werd geboren, woonde, preekte en wonderen verrichtte. We bezoeken de plaats waar Hij stierf en waar wij zijn verrijzenis herdenken. Zo bezoeken we onder andere  Betlehem, Jericho, de Jordaan en Qumran, de Dode Zee, Nazareth, Kana, Kafarnaum en Jeruzalem. Tegelijk zien we vele andere plaatsen, waar mensen in de loop van vele eeuwen gewoond, gewerkt en gebeden hebben.  Een boeiende reis, lopend over de wegen waar Jezus liep, mogen we  ons verdiepen in ons geloof en in de bijbelse tradities. Tijdens deze reis zijn er Eucharistievieringen op diverse bijbelse plaatsen.

Wanneer gaan we?

1 t/m 13 augustus

Wat zijn de kosten?

€ 2090,00

Toeslag voor een 1-persoonskamer is:  €590,00

Medio januari/februari wordt er een informatieavond georganiseerd.

Gezinsbedevaart Samen naar Lourdes

Met het hele gezin naar Lourdes
Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar uit Frankrijk. Als ze op een dag langs een bergriviertje in de Pyreneeën loopt, hoort ze plotseling een zacht geluid. In een grot ziet ze een mooie dame staan. Even lijkt het alsof de wereld om haar heen niet meer bestaat. Het meisje ziet alleen nog maar die dame in het wit…

Zo begon 160 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes. De dame in het wit was Maria, de moeder van Jezus. Door die bijzondere ontmoeting van haar met Bernadette werd Lourdes een plek waar duizenden mensen uit de hele wereld samenkomen. Volwassenen, maar ook heel veel kinderen en jongeren.

Wie kan mee?
Jongens en meisjes, die ongeveer net zo oud zijn als Bernadette toen, kunnen bij dezelfde grot Maria leren kennen. Wie dat een keer wil meemaken, kan meegaan met onze speciale gezinsbedevaart. In de herfstvakantie van 2018 gaan we met gezinnen Bernadette achterna. Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen kunnen samen kennismaken met Lourdes. Tijdens deze week is er een speciaal op kinderen en tieners afgestemd programma.

Wat gaan we doen?
We bezoeken de grot waar Maria verscheen. We gaan naar het huis waar Bernadette met haar gezin woonde. We gaan kijken bij de schaapskooi, waar ze op de dieren moest letten. We doen mee aan de lichtprocessie: iedereen een kaarsje in de hand. En natuurlijk gaan we naar de sneeuw die het hele jaar door op de toppen van de Pyreneeën ligt. Buiten het programma is er ook genoeg gelegenheid voor gezinnen om zelf iets te ondernemen. In Lourdes ligt alles op loopafstand. Het wordt een herfstvakantie om nooit te vergeten.

Hoe gaan we?
We reizen met de bus. Deelnemers kunnen kiezen uit een nachtbus die rechtstreeks naar Lourdes rijdt, of een dagbus. Tijdens de heenreis van de 9-daagse dagbus logeren we in Dijon en in Rodez. Op de terugweg is er een overnachting in Nevers. We bezoeken er het klooster waar Bernadette heeft gewoond en waar ze ligt opgebaard.

In Lourdes logeren we in een prettig verblijf.

Wanneer gaan we?
12 t/m 20 oktober, dagbus
13 t/m 20 oktober, nachtbus

Wat kost het?
Door subsidies kunnen we deze reis met extra korting aanbieden, met zelfs een zeer speciale prijs voor kinderen/jongeren tot en met 18 jaar.

8-daagse reis per nachtbus in 3* hotel
Volwassenen als (mede)begeleider van een of meer kinderen/jongeren € 640
Kinderen/jongeren tot en met 18 jaar                                                 € 320
Toeslag 1-persoonskamer                                                                  € 160

9-daagse reis per dagbus in 3* hotel
Volwassenen als (mede)begeleider van een of meer kinderen/jongeren  € 830
Kinderen tot en met 12 jaar                                                               € 415
Toeslag 1-persoonskamer                                                                  € 220

Informatieavond
In Pastoraal Centrum De Goede Herder, Mgr. Bekkersplein 1 in Sint-Oedenrode vindt op maandag 15 januari 2018 een informatieavond plaats over deze unieke reis. De bijeenkomst start om 20.00 uur. Welkom!

Quotes

‘Ik dacht dat Lourdes een plek voor zieken was. Tot mijn dochter van 12 jaar vroeg of we mee gingen op gezinsbedevaart. Het werd een prachtige en indrukwekkende ervaring voor ons allebei.’

 ‘Ik wil graag mijn eigen ervaring van Lourdes doorgeven aan mijn kinderen. Dat kan alleen als we daar ook echt samen zijn.’

‘In Lourdes ervaar je wat het betekent om bij een wereldgemeenschap te horen.’

Eendagsbedevaart naar St. Servaas in Maastricht

Eind mei, begin juni vindt in Maastricht de zevenjaarlijkse Heiligsdomvaart plaats ter ere van Sint-Servatius. Op vrijdag 1 juni is een pelgrimsdag voor allen die Sint-Servaas willen vereren. Als dekenaat willen wij daar graag bij aansluiten. Meerdere kerken in onze regio zijn aan deze heilige toegewijd en de nieuwe gemeente Meierijstad heeft Sint-Servaas tot patroonheilige gekozen. Op deze dag vieren wij de Eucharistie in de Servaasbasiliek, bezoeken wij het graf van deze heilige, vereren wij de relieken, is er een stadswandeling en sluiten wij af met de vespers in de basiliek van O.L.Vrouw Sterre der Zee.  Deelname aan deze dag bedraagt € 35,00 (exclusief vervoer).  Bij voldoende deelname wordt voor busvervoer gezorgd.  Deze 1e juni is voor de pastores van het dekenaat (actief en emeritus) de jaarlijkse uitgaansdag die u door het dekenaat wordt aangeboden. Noteer de datum vast in uw agenda!

Gevormd!

24 Tieners uit onze parochie hebben afgelopen zondag 26 november het sacrament van het Vormsel ontvangen. Dat gebeurde voor het eerst in één gezamenlijke viering van en voor alle geloofsgemeenschappen van onze Odaparochie. De viering vond plaats in de kerk van Sint Petrus’ Banden in Son. Dat was bijzonder omdat het huidige kerkgebouw binnenkort aan de eredienst wordt onttrokken, om plaats te maken voor een kleinere kerk. Nog één keer konden we genieten van het Vormsel in de kerk waar plaats is voor iedereen, en waar iedereen alles goed kan zien. Mgr. de Korte was aanwezig om het Vormsel toe te dienen.

Wij feliciteren van harte: Amber van de Laar, Elzey van Schaijk, Francisca Maes, Freek Ploegmakers, Jens Verschuijten, Jort Keeren, Kevin van Voorst tot Voorst, Lorenzo Broks, Luuk Hellings, Marit van Kuik, Martijn van den Brand, Nick Heiligers, Nienke van de Sande, Nikki van Zitteren, Renée van Zitteren, Olav Dumoulin, Rick van den Berkmortel, Sarah Smit, Sophie van de Laar, Thijme Haaksman, Thijs Vogels, Thomas Aguiar, Tim Gorris en Wouter Peters. Petter Marinus uit onze parochie werd al eerder gevormd door Mgr. Hurkmans in Rome.

We wensen hen allen toe dat zij met de hulp van de heilige Geest uitgroeien tot evenwichtige en blijde mensen, die de wereld beter en mooier maken.

Wilchard Cooijmans

Manon van den Broek

1 2 3 49