Categorie archief: Nieuws

Een nieuw jaar

Een nieuw jaar ligt als een bijna onbeschreven blad voor ons. Er is nog plaats voor een goed voornemen of motto. Ik moet wel opschieten, want velen gingen mij voor. En al snel moeten we ons afsluiten omdat het teveel wordt. Wat kan ik toevoegen? Gedragsregels: ‘Blijf met je handen van hulpverleners af, vliegen is het nieuwe roken?’ Of waarden: […]

Lees meer

Nieuwsbrief gezinnen januari

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van de parochie voor de gezinnen, met daarin onder andere alle vieringen waar kinderen extra welkom zijn. Deze Nieuwsbrief vervangt de uitnodigingen die we eerder per viering verstuurden. Noteert u de data? Graag tot ziens in een van deze vieringen!

Lees meer

Installatieviering nieuwe pastores 3 februari

Na een hartverwarmend afscheid van pastoor Vincent Blom en pater Pushpa op zondag 30 december jongstleden, wacht ons nu een welkom! Wij verwelkomen pastoor Robert van Aken en kapelaan Bryan van de Mortel. Met ingang van 1 februari aanstaande gaan zij deel uitmaken van het team van de heilige Odaparochie. Zij zijn van zins om hun nieuwe pastorale opdracht met […]

Lees meer

Woord van dank

Zondag 30 december jongstleden stond in het teken van ons afscheid van de H. Odaparochie. Sinds begin oktober wisten we dat deze dag zou komen. Door een hele reeks overplaatsingen in ons bisdom, hebben ook wij een nieuwe benoeming gekregen: in Bergeijk en Den Bosch. De viering, afgelopen 30 december, stond in het teken van het feest van deze zondag: […]

Lees meer

Oudejaarsviering Breugel

Op oudejaarsavond, 31 december, is er in de kerk van Breugel om 18.00 uur een gebedsviering. We willen God danken voor de zegeningen van het afgelopen jaar en Zijn zegen vragen over het jaar dat voor ons ligt. Terwijl het Allerheiligste sacrament ter aanbidding is uitgesteld, zullen we met elkaar ook de vespers bidden, het kerkelijk avondgebed. De viering wordt […]

Lees meer

Benoeming nieuwe deken

Op 20 december heeft de bisschop pastoor Joe Michael van de H. Michaelparochie te Schijndel benoemd tot mijn opvolger als deken van ons dekenaat. Deze benoeming gaat in op 1 februari aanstaande. Graag wil ik Deken Joe van harte gelukwensen met deze benoeming. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij zich als deken zal inzetten voor de parochies en […]

Lees meer

Bezoek kerststal in de Martinuskerk

Alle kinderen van groep 1 en 2 hebben een uitnodiging gekregen om met de klas naar de kerk te komen, om de kerststal te bekijken. Op woensdag 12 december waren de kleuters van basisschool Dommelrode aan de beurt om de mooie kerststal te bewonderen. Samen met enkele ouders zijn we naar de kerk gelopen en daar aangekomen stond pastor Vincent […]

Lees meer

Onttrekking aan eredienst Ollandse kerk

Op 16 december 2018  heeft de bisschop van ’s-Hertogenbosch, de priesterraad van het bisdom gehoord hebbende, het decreet bekrachtigd tot onttrekking aan de eredienst van de St. Martinuskerk in Olland. Tot en met 28 december 2018 kan bij de bisschop bezwaar worden aangetekend tegen deze onttrekking. Dit bezwaar dient schriftelijk te worden gericht aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch: Parade 11, […]

Lees meer

Kerstmis, de dieren en de kinderen

In het geboorteverhaal van Jezus, en zeker in de traditie rond de kerststal zijn de dieren uitdrukkelijk aanwezig. In de oude tijd, in de tijd van Jezus, waren dieren misschien meer aanwezig in het dagelijkse leven. Ezels waren belangrijke vervoerders, de os was de tractor van die tijd. Schapen zorgden voor isolerende kleding, melk en vlees. Kamelen waren de trucks, […]

Lees meer
1 2 3 59