Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst

Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactie-campagne. Deze staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen […]

Meer lezen

Goede Doelen-project Communicanten: Mondkapjes

Onze communicanten gaan geld inzamelen voor Kindia.Deze stichting heeft projecten voor kinderen uit arme gezinnen in India. Een van die projecten is de bouw van een regenwater opvangsysteem met een watertank van 100.000 liter. Hiermee kan in de regentijd water worden opgevangen dat in droge tijden gebruikt kan worden. Voor dit doel worden in maart mondkapjes, gemaakt door een bestuurslid […]

Meer lezen

Familieviering 14 februari Carnaval

Op zondag 14 februari om 11.00 uur hebben we weer een familieviering in de Martinuskerk in Sint Oedenrode. Een ensemble uit Sing-In-Oda zorgt voor de muziek En aangezien het Carnaval is (hoe bescheiden we dat ook gaan vieren), nodigen we de kinderen uit om verkleed naar de kerk te komen. Daar is zelfs een leuke prijs aan verbonden! De viering […]

Meer lezen

Palmtakken inleveren

Voor de viering van Aswoensdag worden de oude palmtakjes van afgelopen jaar verbrand om de as te maken die op Aswoensdag wordt gezegend en opgelegd. U kunt de palmtakjes die u nog bijvoorbeeld thuis bij een kruisbeeld heeft hangen de komende week meenemen en achterlaten in een speciaal mandje in het portaal van de kerk.

Meer lezen

Aswoensdag 17 februari

Het sobere symbool van de as dat de liturgie van Aswoensdag kenmerkt, staat voor boetvaardigheid. Het behoort tot het oude ritueel van de boetedoening. Het ontvangen van de as op deze dag heeft de betekenis dat we onze eigen broosheid en sterfelijkheid erkennen, en het maakt ons ontvankelijk voor de bekering en voor de vernieuwing van Pasen. Hoe kunnen we […]

Meer lezen

Kerkbalans 2021

Beste mensen, Aan het begin van dit jaar zou ik mij graag tot u willen richten om steun te vragen. Met aandacht vraag ik u onze Parochiegemeenschap te ondersteunen met een gift. De corona-pandemie heeft invloed op ieder van ons, moreel en financieel. Als pastoor ben ik trots op u omdat u ondanks alle moeilijkheden de moed erin blijft houden […]

Meer lezen

Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Op 2 februari vieren we de opdracht van de Heer in de tempel. Deze feestdag staat van vroeger uit bekend als het feest van Maria Lichtmis, omdat op die dag de kaarsen worden gewijd. U bent van harte uitgenodigd voor deze viering: dinsdag 2 februari om 19.00 uur in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode. De Blasiuszegen wordt in katholieke kerken ieder […]

Meer lezen

Welkom in de kerk!

Al hebben we 2020 achter ons gelaten, ook 2021 zijn we nog niet meteen van de corona-crisis en alle maatregelen af. We mogen al blij zijn dat we nog wel de Eucharistie kunnen vieren, zij het met een kleine groep mensen. Voorlopig blijven de volgende bepalingen van kracht: niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, die plaatsnemen […]

Meer lezen

Kerststallen langer in de kerken

De kersttijd loopt van Kerstmis tot en met het feest van de doop van Jezus, wat gevierd wordt op de zondag na 6 januari. In iedere kerk hebben onze vrijwilligers weer gezorgd voor een mooie en verzorgde kerststal, die gewoonlijk tot die zondag in onze kerken blijft staan. Omdat dit jaar veel minder mensen in de gelegenheid zijn geweest om […]

Meer lezen
1 2 3 78