Categorie archief: Nieuws

Openingstijden Parochiecentrum Meivakantie

Tijdens de meivakantie (van 24 april tm 5 mei) is het parochiecentrum Sint-Oedenrode, locatie Mgr. Bekkersplein 1, geopend en telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. Voor dringende pastorale zaken, zoals het ontvangen van de ziekenzalving of in geval van overlijden, is het parochiecentrum ook buiten deze uren bereikbaar via de achterwacht. Tel 0413 477741.

13 mei: Servatiusviering

Zoals onlangs bekend is gemaakt, is de heilige Servatius gekozen tot schutspatroon van onze nieuwe gemeente Meierijstad. Vanouds kennen onze steden en dorpen een patroonheilige. De gezamenlijke parochies van Meierijstad meenden er goed aan te doen om ook voor de nieuw gevormde gemeente een patroonheilige te kiezen. Onze bisschop, Mgr. De Korte, heeft de keuze voor Sint-Servatius bekrachtigd.

Op zaterdag 13 mei, feestdag van Servatius, willen wij met een gezamenlijke viering in Veghel het patroonschap feestelijk gaan vieren. Alle geloofsgemeenschappen zullen hierbij aanwezig zijn. Daarnaast luisteren de vier Meierijstad-gilden de viering op met klank en kleur. De zang wordt verzorgd door het Pelgrimskoor o.l.v. Henk van Riel. Graag nodigen wij u van harte uit voor deze viering in de Veghelse St. Lambertuskerk. Aanvang is om 17.00 uur.

De heilige Servatius is een verbindende figuur tussen de diverse dorpen waaruit Meierijstad is gevormd: patroon van de vroegere gemeente Schijndel en de parochiekerk aldaar, patroon van de kerken van Erp en Boerdonk. In de St. Martinuskerk van Sint-Oedenrode staat Servatius afgebeeld in de rij van heilige bisschoppen van Maastricht (glas-in-loodramen Odakapel). Dit in de context van het levensverhaal van de heilige Oda. Daarnaast was Servatius ook naamgever van de inmiddels gesloten kerk van Wijbosch. Servatius, de eerste bisschop in onze streken, als bindend figuur voor de kerken en de gemeenschappen binnen onze nieuwe gemeente.

Rozenkransgebed in de meimaand

Naast de bijzondere vieringen in de meimaand krijgt ook het rozenkransgebed bijzondere aandacht. U bent van harte uitgenodigd voor dit gebed tot Maria. Er zijn veel noden in onze wereld, in onze Kerk en wellicht ook wel in ons eigen leven of het leven van onze dierbaren.  Met Maria mogen wij voor dit alles bidden in ons rozenkransgebed:

Maandag
08.45 uur dagkapel Goede Herder – Eerschot

Dinsdag
08.45 uur St. Antoniuskerk – Nijnsel
18.15 uur St. Genovevakerk – Breugel
19.00 uur dagkapel Odendael – St. Oedenrode

Woensdag
18.40 uur St. Petrus’ Bandenkerk – Son
18.45 uur Ritakapel – Boskant

Donderdag
08.45 uur dagkapel Goede Herder – Eerschot
18.15 uur St. Genovevakerk – Breugel

Vrijdag
08.45 uur dagkapel Goede Herder – Eerschot

Zaterdag
19.00 uur Mariakapel Beverlaan – Son

 

Zondag 7 mei lopen naar Den Bosch

Lopen naar Den Bosch in de meimaand

Vraag het maar eens aan je vader, moeder, opa of oma: al heel lang lopen mensen uit heel Brabant in de meimaand, de maand die speciaal is toegewijd aan Maria, naar de Sint Jan in Den Bosch. Dat doen ze in alle vroegte. Ze wonen daar een Mis bij, gaan ‘op bezoek bij Maria’ (het beeld van de Zoete Moeder in de Sint Jan) en steken een kaarsje aan.

Gebedsintentie
Vaak loop je met een speciale gebedsintentie: jouw inspanningen draag je op voor iemand die het moeilijk heeft of voor hulp een moeilijke situatie waar je zelf mee zit. Daar bid je speciaal voor, die dag.  Dit is de oeroude methode van een pelgrimsreis maken of op bedevaart gaan.

Loop je mee?

Wij nodigen jullie uit om mee te lopen zondag 7 mei, de laatste zondag van de meivakantie. We starten om 5.30 u, en eindigen om 11.00 u. Dan heb je de hele dag nog voor je. Neem je ouders, broers, zussen, vrienden gerust mee. Jullie zijn allemaal van harte welkom!

Aanmelden
Omdat we zorgen voor wat eten en drinken onderweg, is het fijn om te weten met hoe velen we op weg gaan. Als je mee wilt lopen, graag even een berichtje naar
secretariaat@heiligeodaparochie.nl. Dan sturen we je de informatie en houden we rekening met je komst.

Werkgroep Vormsel, Tienergroep, Jongerengroep

Paastijd: Communietijd!

De communievoorbereiding beleeft rond Pasen een intensieve periode. Dat is niet vreemd, want het einde van de voorbereidingstijd komt in zicht. We maken ons op voor de vieringen waarin onze communicanten dan echt voor de eerste keer de Heilige Communie gaan ontvangen.

 • Zondag 14 mei om 11.00 uur in de kerk van Sint Petrus’ Banden in Son
 • Zondag 14 mei om 11.00 uur bij de Ritakapel in Boskant.
  Bij slecht weer is de viering in de Martinuskerk in Olland.
 • Zondag 21 mei om 9.30 uur in de kerk van Sint Genoveva in Breugel
 • Zondag 21 mei om 11.00 uur in de kerk de Heilige Antonius van Padua in Nijnsel
 • Maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) om 10.30 uur (!) in de kerk van de Heilige Martinus van Tours in Sint-Oedenrode

De voorbereidingen zijn in volle gang om van deze vieringen een echt feest te maken.
Bij deze nodigen wij u namens de parochie en de communicanten van harte uit om dit feest met ons mee te vieren. Graag tot ziens in een van deze vieringen.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Drukke agenda

Van de feestelijke viering van Palmzondag heb ik genoten, maar ik ben ook enigszins geschrokken. Van een kerk gevuld met gezinnen zijn we al eerder gegaan naar een kerk gevuld met gezinnen van alléén communicanten. Nu verschuiven we van gezinnen, naar communicanten met één, soms twee ouders. Ik zeg meteen dat ik dit juist de communicanten en hun ouders niet persoonlijk aanreken. Zij zijn er, en ook dit jaar weer vind ik het fijn om samen onderweg te zijn. Er gebeuren geweldige dingen zoals het winkeltje met paasknutsels ten behoeve van kinderen in Tanzania, na diezelfde viering. Maar de tendens is er.
Is het een nieuw voorbeeld van steeds grotere nadruk op het individu? In hetzelfde gezin het ene kind wel, het andere kind niet? En ouders splitsen zich op in die veelheid?

Nu is in ons geloof echt belangrijk dat steeds in vrijheid gekozen wordt: partners kiezen in vrijheid voor een huwelijk, ouders kiezen in vrijheid voor de doop van hun kindje. En deze vrijheid geldt ook voor de eerste Communie en het vormsel. Alleen waren deze keuzes honderden jaren min of meer vanzelfsprekend. Dat is veranderd.

Weten kinderen waar ze voor zouden moeten kiezen? Weten jullie, ouders dit? Wat is het positieve waar we naar uitkijken? Naar wat of w(W)ie gaat ons hart uit? Van wie houden we? Om van de Kerk en hoe zij is in Son en Breugel, Sint-Oedenrode te kunnen houden, mag en moet je je ermee bemoeien. Zo gaat het tussen mensen, zo gaat het ook met Jezus en zijn Kerk, hier ter plekke. Kom dus, zowat elke zondag. ‘Kom naar het water als jullie dorst hebben! Ook als je geen geld hebt. Kom toch en geniet zonder geld.’, zegt de profeet Jesaja. Kom samen met je kleintjes, en geef die liefdesband een kans. Dan verdwijnt de kerk van je drukke agenda, en wordt zij een bron van leven, liefde en rust.

Manon van den Broek

Samen Verder en Vastenactie

In de Veertigdagentijd hebben we als parochie omgezien naar onze broers en zussen ver weg, door mee te doen aan Samen Verder en Vastenactie. In Son en Breugel is onder de paraplu van Samen Verder een huis-aan-huis collecte gehouden voor het project ‘Kindia’. Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 5263,- opgeleverd. In Sint-Oedenrode  deed men voor het eerst sinds lange tijd weer mee met Vastenactie. Door middel van collectes in de vieringen, acties van de kinderen van de Ark-kinderclub en een maaltijd in het kader van Vastenactie is een bedrag van € 730,- bij elkaar gebracht voor het project ‘ Eilanden van Hoop’ in El Salvador.

Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage op deze vele, verschillende momenten.

Wilchard Cooijmans
Jos Hamelink
Manon van den Broek

Parochiële Caritas Instelling “De Goede Herder”

Al weer een paar jaar kennen we in onze parochie een Parochiële Caritas Instelling (PCI) onder de naam “PCI De Goede Herder”. De Caritasinstelling wil mensen ondersteunen, met name in materiële en financiële nood. Ze doet dit door een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van de weg naar de juiste instanties en zo nodig door het verstrekken van een renteloze lening of een gift. In de afgelopen twee jaar hebben we – met  uw steun – al diverse mensen vooruit kunnen helpen. PCI De Goede Herder is afhankelijk van collectes en giften van parochianen. Daarom wordt er in het weekend van 6 en 7 mei in alle kerken van de Odaparochie een extra collecte worden gehouden voor dit goede doel. We willen deze collecte bijzonder bij u aanbevelen.

Als u wilt, kunt u PCI de Goede Herder ook buiten deze collecte om steunen met een gift. Wilt u uw bijdrage dan overmaken op de rekening van onze penningmeester: NL08 RABO 0305 3651 26 t.n.v. J.M.F.M. van Boxmeer –  R.K. Parochie Heilige Oda. De parochie heeft ANBI status. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Diaken Wilchard Cooijmans

Afgelast: Naar het hart van het geloof

Christen worden vanuit de Paaswake

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren willen we in de parochie een viertal catechese-bijeenkomsten houden aan de hand van de viering van de Paaswake. Doel van dit project is om als gelovigen ons geloof te verdiepen. Elke bijeenkomst sluit aan bij een onderdeel van de Paaswake: de lichtritus, de dienst van het woord, het doopsel en de eucharistie.

De avonden hebben een vaste opbouw:

 • Opening
 • Getuigenis
 • Catechese van de Paaswake
 • Korte viering
 • Vragen die ons geloof helpen verdiepen.
 • Afsluiting

De bijeenkomsten worden gehouden in het parochiecentrum van de St. Petrus’ Bandenkerk, Kerkplein 7 in Son, van 20.00 tot 22.00 uur.

De catechese-bijeenkomsten zijn afgelast.

Aan de avonden zijn geen kosten verbonden.
Het is wel fijn als u zich opgeeft.
Dat kan via het centrale parochiesecretariaat:
Secretariaat@heiligeodaparochie.nl / 0413-477741

U bent van harte welkom!

Joke Versantvoort en
diaken Wilchard Cooijmans

Zalig Pasen !!!

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen ‑ het was nog donker ‑ bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neerge­legd.” Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwach­tels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een an­dere plaats. Toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij name­lijk uit de doden moest opstaan.  (Joh. 20,1-9)

1 2 3 41