Categorie archief: Nieuws

Stilte a.u.b.

Je moet al op 4 mei bij de dodenherdenking zijn, wil je nog ergens stilte ervaren. Ik heb op de pastorie in Breugel natuurlijk niet te klagen over herrie. Maar toch zijn zelfs daar overal geluiden: de snelweg op de achtergrond, muziek van een of ander feest, vliegtuigen die opstijgen, auto’s die over de klinkers razen. En dan de nog de geluiden die we zelf maken: de televisie aan, een muziekje op de computer, de telefoon, gepraat enz. En dan heb ik het dus alleen nog over die stille pastorie in Breugel.

In het centrum dorp of in de stad wordt je overal en altijd omringd door geluiden. Veel geluiden, harde geluiden. Het is nergens meer stil.

In het kader van het jaarthema van de protestantse gemeente: stilte, gingen we met een groepje mensen vanuit de parochie en de protestantse gemeente op vrijdag 18 mei voor een stille kloosterdag naar de zusters Clarissen in Megen. Zuster Johanna, de gastenzusters, hield een mooie inleiding over de stilte. Ook zij constateerde een schaarste aan stilte in onze moderne tijd. Alle stilte wordt meteen opgevuld. Alleen al de mobiele telefoon laat ons nooit meer met rust. Telkens weer komen er berichtjes binnen. Zuster Johanna gebruikte het nieuwe woord: infobesitas, een overdosis aan informatie, die de hele dag op ons afkomt.

Toch is er wel behoefte aan stilte en zoeken mensen ook graag de rust van het klooster op. Om stil te worden, uiterlijk en innerlijk. Een stilte die je ruimte biedt om te luisteren. Een stilte die ruimte geeft om je innerlijke radio af te stemmen op God.

Op deze kloosterdag mochten we er even aan proeven: die stilte, die rustige sfeer in het klooster. Die doet je goed. En meteen doet het je verlangen naar meer. Meer stilte.

Nacht zonder dak: het zet je aan het denken

In de nacht van 11 op 12 mei hebben weer zo’n 25 jongens en meisjes uit onze parochie een nacht doorgebracht in een kartonnen doos. Ze deden dat om geld op te halen voor Tear, een organisatie zie zich inzet voor dakloze jongeren in de derde wereld. Ze haalden samen een mooi bedrag op: €750 euro.

Maar het was vooral ook heel gezellig. Op vrijdagmiddag werden de meeste tieners door hun ouders afgezet in de pastorietuin in Breugel. Na een kennismakingsspel bouwden ze van dozen een slaapplaats voor de nacht. Na het eten kwam iemand van Tear vertellen over de situatie van straatjongeren in India en liet daarbij een indrukwekkende film zien.

Tussen 21.00 en 22.00 kwamen ouders en andere geïnteresseerden de krotjes komen bekijken. Aan belangstelling geen gebrek en het was gezellig rond het kampvuur. De dag weg besloten met een nachtelijke viering bij de Mariakapel achter in de tuin. Het was de bedoeling dat iedereen daarna zou gaan slapen, maar dat lukte toch niet zo heel goed. Hoewel het de hele dag mooi zomerweer was geweest, bleek het ’s nachts toch nog behoorlijk koud in de krotjes. Om zes uur liepen de eerste tieners al weer rond te spoken.

Het ontbijt, gesponsord door Bakkerij Bekkers, maakte veel goed. Daarna werden de hutten afgebroken, vierden we de mis bij de Mariakapel en daarna werd iedereen weer opgehaald. Wie niet moest gaan sporten of naar een andere vereniging hoefde, is waarschijnlijk thuis nog even lekker naar bed gegaan. Een nachtje moeten slapen in een doos valt niet mee, maar het zet je wel aan het denken over het lot van de straatjongeren…

Diaken Wilchard Cooijmans

Geloven in de ander

Ieder mens telt mee
Pinkstercollecte voor de Nederlandse missionaris 19 en 20 mei

Pater Bert Hagendoorn o.f.m.  is missionaris in Indonesië en Inge Kuiphuis missionair werker in Guatemala. Net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd zetten zij zich elke dag met hart en ziel in voor de ander. Iedere dag opnieuw gaat zij vanuit hun geloof de strijd aan tegen armoede en onrecht. Zij blijven, waar anderen gaan. Zij geloven in de kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hun kracht en moed om de eigen situatie te veranderen. Samen gaan ze op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.

Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM).

Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie en steun de Pinksteractie.

De collecte die in onze kerken gehouden wordt in het Pinksterweekend, 19 en 20 mei, gaat in zijn geheel naar de Pinksteractie.

Familie Strada, bericht uit Italië

6 Jaar lang woonde de familie Strada, verbonden aan de Gemeenschap Johannes XXIII, in de oude pastorie in Boskant. Zij namen actief deel aan het pastoraat in onze Odaparochie, en velen van ons zullen hen kennen: Pietro, Carmela, Monica, Illaria en Paolo. In 2016 zijn zij verhuisd naar het heiligdom van Nostra Signora della Guardia, Onze Lieve Vrouw van het wacht houden, die de wacht houdt, in Genua Italië.

Afgelopen week zijn mijn man en ik op bezoek geweest bij de familie Strada en het heiligdom waar zij wonen. Het was een gelukkig weerzien. Tot onze verbazing is de familie Strada erg verbonden gebleven met Nederland. Ze zijn op de hoogte van het nieuws bij ons, en we kunnen nog goed Nederlands praten met elkaar. Zij wonen nu op het heiligdom en werken mee in het pastoraat daar, Pastoraat aan gezinnen, huwelijksvoorbereiding, en alles wat voorhanden komt. Pietro begeleidt een groepje dakloze mannen, door scheiding en alimentatieverplichtingen dakloos geraakt. In hun huis wonen twee minderjarige meisjes uit Afrika. Zij zijn zonder familie in Italië aangekomen, en kwamen op straat terecht. Nu wonen zij in het familiehuis van de familie Strada en gaan naar school. Italië kan echter de grote toestroom van immigranten uit Afrika niet aan, en het toekomstperspectief van deze meisjes in Italië is onzeker.

Het heiligdom http://www.santuarioguardia.it/ of https://it.wikipedia.org/wiki/Nostra_Signora_della_Guardia (Google even laten vertalen) is prachtig gelegen op een hoge heuvel (840m) aan de rand van Genua. Maria houdt daar inderdaad de wacht over de stad Genua. De weg ernaartoe is stijl, eenzaam en bochtig maar de Italianen weten hem goed te vinden. Wij snappen ook wel waarom. Het heiligdom is een oase van rust en hartelijkheid. Even onder de hoede van Maria.

Wij hebben gelogeerd in het pelgrimshuis van het heiligdom, een goed plek om te verblijven. We kunnen het iedereen aanbevelen. En… inderdaad zijn we ook als Nederlanders welkom daar. Zie hieronder een groet van de familie Strada.

Manon van den Broek

Eerste Heilige Communie

Na een korte stop in verband met de meivakantie, gaan we weer verder met onze communievieringen.

Zondag 13 mei om 11.00 uur vieren we in de kerk van Sint Genoveva in Breugel de Eerste Communie van de kinderen die zich in Breugel hebben voorbereid. Oók op zondag 13 mei om 11.00 uur, maar dan in de kerk van de Heilige Martinus in Olland ontvangen de kinderen uit Olland hun Eerste Communie. Maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) om 11.00 uur is de Eerste Communieviering van de communicanten uit Son. Deze vindt plaats in de kerk van Sint Genoveva in Breugel

Later staan de communievieringen in Nijnsel en Boskant op het programma. Zondag 27 mei om 11.00 uur in de kerk de Heilige Antonius van Padua in Nijnsel en zondag 3 juni om 11.00 u in een openluchtviering bij de Ritakapel in Boskant. Bij slecht weer vieren we deze Eerste Heilige Communie in de Martinuskerk in Olland.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Bij deze nodigen wij u namens de parochie en de communicanten van harte uit om dit feest met ons mee te vieren. Graag tot ziens in een van deze vieringen.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Kerk en Staat

De nieuwe burgmeester van Meierijstad, C. van Rooij, maakt in deze maanden kennis met zijn gemeente. Vele bezoeken worden afgelegd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de nog jonge gemeente Meierijstad. Vorige week bracht de burgemeester een kennismakingsbezoek aan onze parochie en het dekenaat. Het grondgebied van de gemeente en het dekenaat gaan voor een groot gedeelte gelijk op. Op de pastorie van de Goede Herder mocht ik de burgemeester ontvangen in aanwezigheid van de vice-voorzitter en de secretaris van ons parochiebestuur. Een hartelijke ontmoeting waarbij de burgervader zich uitgebreid liet informeren over onze Odaparochie en de overige parochies in het dekenaat. Daarnaast spraken wij ook over de plaats en de rol van de Kerk in het geheel van de samenleving. Er geldt in ons land een scheiding tussen Kerk en Staat. Voor één kan die scheiding niet strikt genoeg zijn, voor de ander zou die scheiding wat ontspannener beleefd mogen worden. Een scheiding tussen Kerk en Staat betekent echter niet dat er een scheiding is tussen Kerk en straat.

Binnen het dekenaat en de gemeente hopen wij op een ontspannen relatie. We vullen elkaar aan en kunnen elkaar op zovele terreinen ook versterken. Voor eind juni heeft burgemeester Van Rooij alle religieuze instellingen binnen Meierijstad uitgenodigd voor een informeel overleg over dit thema. Verstek elkaar in de gezamenlijke zorg voor medemensen. Ieder doet dat vanuit een eigen opdracht of bezieling, maar er is in ieder geval meer dan de scheiding van Kerk en Staat.

Vorig jaar mocht ik als deken de nieuwe ambtsketen van Meierijstad zegenen. Daarbij werd gebeden dat die keten de eenheid zou symboliseren tussen allen die in deze gemeente leven of er zich dienstbaar aan verbonden hebben.  Het bezoek van onze nieuwe burgemeester heeft dit alles nog eens bevestigd. Bij de komende Oogstviering, zondag 5 augustus op de Hoeve Strobol, zullen zowel Mgr. De Korte als burgemeester Van Rooij aanwezig zijn. De bisschop celebreert de feestelijke Eucharistie en aan het einde van deze viering zal de burgemeester de Oogstdag met een toespraak openen. Kerk en Staat vloeien dan op een heel natuurlijke wijze samen.

Dat er zegen moge rusten op Meierijstad en haar inwoners.

Deken Vincent Blom

Vieringen op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) zijn er, traditiegetrouw, twee openluchtmissen in onze parochie:

-10.00 uur: Ritakapel op Kremselen (Liempdseweg) te Boskant. Muzikale medewerking verleent het Goede Herderkoor.

-11.00 uur: Mariakapel aan de Beverlaan in Son. Deze viering wordt muzikaal opgeluisterd door het Sonse Parochiekoor.

Stille Kloosterdag

“Stilte” is het jaarthema van de protestantse gemeente Sint-Oedenrode/Son&Breugel. In aansluiting daarop organiseren  we als Oda-parochie samen met de protestantse gemeente een stille kloosterdag, om de stilte ook zelf te ervaren en daarin ruimte te maken voor God.

We zijn hiervoor op vrijdag 18 mei te gast bij de zusters Clarissen in Megen. In hun klooster leiden de zusters een leven van contemplatie, gebed en zusterschap. Stilte en eenvoud kenmerken hun dagelijks leven.

Onze stille kloosterdag wordt daarom ook geen dag van uitwisseling en discussie, maar van gebed, lezing en meditatie. De opbouw van de dag is als volgt:

9.00 uur Vertrek vanaf Mgr. Bekkersplein 1 in Sint-Oedenrode
9.30 uur Aankomst in Megen en ontvangst in het klooster
10.00 uur Bidden van de lauden (morgengebed) in onze eigen groep
10.15 uur Koffie/thee
10.30 uur Inleiding door zuster Johanna Schuts
11.30 uur Stille meditatie
12.00 uur Middaggebed met de zusters
12.30 uur Lunch (zelf meebrengen, voor soep wordt gezorgd)
13.00 uur Pauze – Tijd om te wandelen
14.00 uur Lezing door broeder Hans-Peter Bartels over Franciscaans leven
15.00 uur Koffie/thee
15.15 uur Stille meditatie
15.45 uur Bidden van de vespers (avondgebed) in onze eigen groep
16.00 uur Vertrek

Als u wilt deelnemen aan deze stille kloosterdag, kunt u zich opgeven door een email te sturen aan het secretariaat van de Oda-parochie: secretariaat@heiligeodaparochie.nl. We gaan met eigen auto’s naar Megen en zullen zoveel mogelijk carpoolen. Wilt u bij het opgeven laten weten of u zelf vervoer hebt, of graag met iemand anders meerijdt.

Er zal een bescheiden bijdrage voor de dag worden gevraagd.

Het aantal deelnemers is aan een maximum gebonden, dus geeft u zich snel op om teleurstelling te voorkomen.

Diaken Wilchard Cooijmans

Boek beschrijft behoud St. Martinuskerk

(foto: Hans van den Wijngaard/MooiRooi)

Zondag 22 april bood de voorzitter van de Stichting Behoud Martinuskerk, Fried van den Brand, aan pastoor-deken Vincent Blom en wethouder Coby van der Pas een boek aan met daarin een overzicht van bijna dertig jaar inzet van deze stichting. Dit overzicht bestaat uit alle artikelen die in de loop van deze jaren zijn verschenen in lokale- en regionale kranten. Telkens weer slaagt de Stichting Behoud Martinuskerk er in om gelden te verwerven voor het onderhoud en de instandhouding van dit monumentale Godshuis in het centrum van Sint-Oedenrode. De belangrijkste activiteit is daarbij natuurlijk de jaarlijkse boeken- en platenbeurs in februari. Veel van deze activiteiten haalden ‘de pers’. Een weerslag daarvan is nu samengebracht in een fraai boekwerk.

In aansluiting op de aanbieding van het boek sprak pastoor Blom zijn waardering en erkentelijkheid uit voor het werk van de stichting in het verleden en heden. Hij dankte ook bijzonder de voorzitter voor zijn zo trouwe en lange staat van dienst.  Als blijk van waardering deelde Fried van den Brand deze zondag in de gilde-eer door deel te nemen aan de eed van trouw aan het kerkelijk- en burgerlijk gezag.

Op de website van Omroep Meierij treft u een foto reportage aan. Gebruik daarvoor de volgende onderstaande link: http://www.omroepmeierij.nl/fotoboek/#gallery[photonic-flickr-set-72157694151728741-3]/27750227868/

Rozenkransgebed in de meimaand

In de meimaand, toegewijd aan de Moeder Gods Maria, bidden wij in onze parochie op alle weekdagen het rozenkransgebed. In dit gebed overwegen wij het leven, lijden, sterven en verrijzen van Christus. Ook de bijzondere plaats die Maria bij dit alles heeft ingenomen overwegen wij.

Tijdens het rozenkransgebed bidden wij voor alle noden in de Kerk en de wereld en voor alle noden en intenties die ons zelf zo ter harte gaan. Er is veel nood in onze wereld. Er is dus alle reden om het rozenkransgebed mee te bidden. Juist in dit jaar worden wij door Paus Franciscus aangespoord om de rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld. Laten wij deze oproep van onze Paus ter harte nemen.

We bidden het rozenkransgebed op de volgende uren:

maandag
08.40 uur dagkapel Goede Herder

dinsdag
08.40 uur St. Antoniuskerk Nijnsel
19.00 uur Stiltekapel Odendael

woensdag
18.40 uur Ritakapel Boskant

donderdag
08.40 uur dagkapel Goede Herder
18.10 uur St. Genovevakerk Breugel

vrijdag
08.40 uur dagkapel Goede Herder

zaterdag
19.00 uur Mariakapel Son (Beverlaan)

1 2 3 55