Categorie archief: Nieuws

Vieringen in de Goede Week en rondom Pasen

Hieronder vindt u de twee overzichten van de vieringen in de Goede Week en rondom Pasen. Eén overzicht van de vieringen in de kerken van Sint-Oedenrode en één overzicht van de vieringen in de Genovevakerk in Breugel.

U bent van harte welkom om deze bijzondere en heilige week met ons mee te vieren, om samen het licht van Pasen te mogen ontvangen.

Solidariteitsmaaltijd

Woensdag 14 maart namen 40 mensen deel aan de Solidariteitsmaaltijd in het zaaltje van de Goede Herder in Eerschot. De opbrengst van deze maaltijd was voor het project in Zambia dat Vastenactie dit jaar ondersteunt. In het uiterste noorden van Zambia heeft de hiv-epidemie ongenadig toegeslagen. Talloze mensen raakten geïnfecteerd, werden ziek en overleden. Kinderen werden wees. De zusters van de Heilige Harten helpen de allerarmste families weer op eigen benen te staan.

Restaurant De Beleving, Bakkerij Bart en slagerij Verheijen droegen bij door genereuze sponsoring. Tieners uit onze parochie, samen met Liby Hamelink en Anne van Beljouw zorgden voor de bediening. Onze grote dank hiervoor! Hierdoor hebben we allen mogen genieten van een bijzondere en gezellige maaltijd die dag, waarbij we ook nog eens veel geld mogen overmaken naar Vastenactie.

Na Pasen zal de opbrengst van Vastenactie in onze parochie bekend worden gemaakt. Tot die tijd kunt u uw gift nog overmaken op NL 08 RABO 0305 3651 26  t.n.v. J M F M van Boxmeer – R.K. Parochie Heilige Oda, onder vermelding van ‘Vastenactie 2018’.

Jos Hamelink
Manon van den Broek

Parochiële Caritas Instelling “De Goede Herder”

Al weer een paar jaar kennen we in onze parochie een Parochiële Caritas Instelling (PCI) onder de naam “PCI De Goede Herder”. De Caritasinstelling wil mensen ondersteunen, met name in materiële en financiële nood. Ze doet dit door een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van de weg naar de juiste instanties en zo nodig door het verstrekken van een renteloze lening of een gift. In de afgelopen jaren hebben we – met  uw steun – al diverse mensen vooruit kunnen helpen. PCI De Goede Herder is afhankelijk van collectes en giften van parochianen. Daarom wordt er in het weekend van 7 en 8 april (zondag van de Goddelijke Barmhartigheid) in alle kerken van de Odaparochie een extra collecte worden gehouden voor dit goede doel. We willen deze collecte bijzonder bij u aanbevelen.

Diaken Wilchard Cooijmans

Sacramentsaltaar voor de kerk van Breugel

Wie in de afgelopen weken de Genovevakerk in Breugel heeft bezocht, zal het niet ontgaan zijn dat er gewerkt werd, al onttrok een provisorische wand de werkzaamheden voor een deel aan het oog. Geheel in de stijl van de oude kerk  is er een sacramentsaltaar geplaatst, afkomstig uit de voormalige H. Hartkerk in Boxtel. Door de inzet van diverse vrijwilligers staat het inmiddels in de kerk te pronken, maar het was een hele klus: Allereerst moest het altaar in onderdelen naar Breugel worden overgebracht. Terwijl er een nieuwe tombe (het onderste deel van het hoogaltaar) werd gemaakt, werd het altaar-retabel (het bovenstuk) gerestaureerd en ontdaan van een jarenlange laag stof en roet. Daarna begon de opbouw. Maar bij dit bouwpakket zat niet de handleiding, die IKEA gewoonlijk bij haar producten levert. Het was dus een hele puzzel, maar het is gelukt. Tenslotte werd al het beeldhouwwerk zorgvuldig opgepoetst. Het resultaat mag er zijn, met dank aan al die vlijtige handen!

In de tombe zijn vier panelen verwerkt, die vroeger deel uitmaakten van de preekstoel in de Breugelse kerk en later als losse ornamenten in de kerk hebben gehangen. Ze stellen scenes voor uit het leven van de heilige Genoveva en werden in 1910 gemaakt door de Eindhovense beeldhouwer J. Custers. Het retabel uit 1905 is gewijd aan de icoon van Maria van Altijddurende bijstand. Het is een mooi detail dat het beeldhouwwerk door dezelfde kunstenaar werd gemaakt.

Op 2e Paasdag, tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur, zal bisschop de Korte het altaar komen  inwijden. Het wordt een plechtige viering met zang van het Gemengd koor van Breugel, het Gregoriaans koor van Son, en de medewerking van het Sint Catharinagilde uit Son. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

diaken Wilchard Cooijmans

Boekenbeurs 2018

Op 24 en 25 februari vond in de Odaschool de jaarlijkse boeken- en platenbeurs plaats. De Stichting Behoud Martinuskerk had ook dit jaar weer alles tot in de puntjes voorbereid.  Al ruim voor openingstijd stond een lange rij wachtenden voor de ingang van de school. Opnieuw is een record verbroken met een opbrengst van  € 30.000! De MooiRooiKrant berichtte daar vorige week reeds over.

Een geweldig mooi resultaat. De opbrengst van dit mooie bedrag komt ten goede aan het onderhoud en de instandhouding van de St. Martinuskerk in het centrum van Rooi. Het onderhoud van zo’n monumentaal kerkgebouw kost veel geld. Met deze bijdrage zijn we in staat om te werken aan de toekomst van dit zo beeldbepalende kerkgebouw.

Bij de grote restauratie van de St. Martinuskerk, nu al meer dan een kwart eeuw geleden, werd de Stichting Behoud Martinuskerk opgericht. Zo vele stichtingen worden in het leven geroepen om één of ander goed doel een warm hart toe te dragen, zo ook deze stichting. De Stichting Behoud Martinuskerk zag de voltooiing van de restauratie niet als een eindpunt. Ook in de toekomst, zo was toen de gedachte, is er onderhoud nodig. En zo wordt nu al zovele jaren in het laatste weekend van februari de boeken- en platenbeurs georganiseerd.

Het parochiebestuur is veel dank verschuldigd aan het bestuur en de vele vrijwilliger en vrijwilligsters van de Stichting Behoud Martinuskerk. Het hele jaar door wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de jaarlijkse beursdagen. Het uitzoeken en sorteren van de boeken gaat immers het hele jaar door. Daarnaast slaagt het stichtingsbestuur er ieder jaar weer in een heel ‘leger’ van vrijwilligers en vrijwilligsters op de been te brengen die zorgen van een goed verloop van de beurs in de Odaschool.

Als parochiebestuur brengen wij onze dank tot uitdrukking aan allen die aan deze boeken- en platenbeurs een bijdrage hebben geleverd. En wie weet wordt er in 2019 opnieuw een record verbroken!

Bestuur parochie H. Oda

Rita-noveen

Op 14 maart aanstaande wordt een begin gemaakt met de jaarlijkse Rita-noveen. Negen woensdagen op een rij (met uitzondering van de woensdag in de Goede Week) komen wij om 19.00 uur samen in de Ritakapel in Boskant. Tijdens de Eucharistieviering wordt een gedeelte van het leven van de H. Rita van Cascia overwogen en wordt het noveengebed gebeden. Met het wegvallen van de Paterskerk in Eindhoven is Boskant nu nog de enige plaats in Nederland waar de H. Rita wordt vereerd. Die devotie houden wij als parochie graag in ere. Daarom bent u allen uitgenodigd om mee te bidden in deze noveen. Naast persoonlijke intenties bidden we voor de intenties en de noden van Kerk en wereld.

De noveendagen zijn:

14 en 21 maart

4, 11, 18 en 25 april

2, 9 en 16 mei

Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, is er om 10.00 uur een openluchtmis bij de Ritakapel op Kremselen.

Wake en aanbidden op Witte Donderdag

Ook dit jaar wordt er in aansluiting op de Avondmis van Witte Donderdag weer een wake gehouden bij het rustaltaar. Biddend, zingend en in stilte verenigen wij ons in een aanbidding rond het Eucharistisch Brood. We worden uitgenodigd om de avond van Witte Donderdag ingetogen en wakend door te brengen. Zo verenigen wij ons met Jezus die na het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen naar de Hof van Olijven ging om daar het uur van zijn verraad af te wachten. Zo leven ook wij van Witte Donderdag  naar Goede Vrijdag. Om 23.45 uur wordt de aanbidding afgesloten met het bidden en zingen van de Completen, de dagsluiting.

In de St. Genovevakerk te Breugel en de St. Martinuskerk te Sint-Oedenrode wordt een deze wake en aanbidding gehouden. Allen bent u uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Wilt u in koorverband (sommige koren hebben reeds toegezegd) of met een groepje parochianen vanuit een werkgroep of anderszins een deel van deze aanbidding  dragen, dan het verzoek dat te melden bij het centraal secretariaat van de parochie: secretariaat@heiligeodaparochie.nl. Uiteraard is vrije inloop op enig moment deze avond mogelijk. De beide kerken zijn tot middernacht geopend.

Vastenactie 2018

“Wij gaan waar niemand gaat”…een uitspraak van Zuster Yvonne, een van de zusters van de Heilige Harten die werkzaam is in het Noorden van Zambia (Afrika). De zusters hebben daar een zgn. Households in Destress-programma, kortweg HID-programma. Het doel ervan is om huishoudens die getroffen zijn door hiv/aids te helpen.

Zuster Yvonne en haar medezusters houden zich o.a. bezig met:

  • Hulp aan weeskinderen en andere kwetsbare kinderen (voeding en scholing)
  • Voorlichting en goede gezondheidszorg
  • Programma’s om mensen bewust te maken van hun situatie
  • Hulp aan mensen om een bedrijfje op te zetten om in het eigen onderhoud te voorzien

“Onze hulp geeft mensen hun waardigheid terug. We geven ze een duwtje in de rug en dan bloeien ze op”, aldus zuster Yvonne.

Een concreet voorbeeld is het verhaal van Elisabeth.
Elisabeth is weduwe. Van haar tien kinderen zijn er zes overleden aan aids. Elisabeth zorgt nu ook nog voor haar zes kleinkinderen. Er is geen geld voor school en Elisabeth en haar overgebleven kinderen leven en werken van dag tot dag. Via het HID-programma leerden ze een visvijver aanleggen en vis kweken.

Wat doet onze parochie?
In het weekend van 10/11 maart wordt er in alle kerken aandacht besteed aan het project in Zambia, zoals hierboven beschreven. De totale collecte is voor Zambia.

Op woensdag 14 maart is er om 17.00 uur (5 uur) een solidariteitsmaaltijd in het zaaltje van De Goede Herder-kerk. (Aanmelden via het parochiebureau op alle voormiddagen, tussen 10.00 uur en 12.00 uur via telnr. 0413 477741 of via e-mail: secretariaat@heligeodaparochie.nl); kosten 12 euro, te voldoen aan het begin van de maaltijd. De opbrengst gaat uiteraard naar het project in Zambia.

Het project steunen kan ook door een bijdrage over te maken op de Parochiële Caritas Instelling van de Odaparochie: NL 08 RABO 0305 365126 met vermelding “Zambia”.

Kom in beweging voor Zambia!!

Manon van den Broek, pastoraal werkende
Jos Hamelink, diaken

Je mag er zijn!

Iedereen is opgewonden. Jezus komt in de stad! Zacheüs wil Jezus ook zien. De mensen vinden Zacheüs niet aardig. Daarom verstopt Zacheüs zich in de boom. Lukt het hem om Jezus te zien?

Kom en luister mee in de viering voor Peuters en Kleuters, hun papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en anderen die mee willen vieren, op zondag 11 maart. Om 9.30 uur
in parochiecentrum St Petrus’ Banden, Kerkplein 7  in Son. Om 10.00 uur in parochiecentrum de Goede Herder in Sint-Oedenrode.

Neem je muziekinstrumentje mee!

1 2 3 52