Laatste Parochie nieuws

Solidariteitsmaaltijd

Woensdag 14 maart namen 40 mensen deel aan de Solidariteitsmaaltijd in het zaaltje van de Goede Herder in Eerschot. De opbrengst van deze maaltijd was […]

Boekenbeurs 2018

Op 24 en 25 februari vond in de Odaschool de jaarlijkse boeken- en platenbeurs plaats. De Stichting Behoud Martinuskerk had ook dit jaar weer alles […]

Rita-noveen

Op 14 maart aanstaande wordt een begin gemaakt met de jaarlijkse Rita-noveen. Negen woensdagen op een rij (met uitzondering van de woensdag in de Goede […]

Vastenactie 2018

“Wij gaan waar niemand gaat”…een uitspraak van Zuster Yvonne, een van de zusters van de Heilige Harten die werkzaam is in het Noorden van Zambia […]

Je mag er zijn!

Iedereen is opgewonden. Jezus komt in de stad! Zacheüs wil Jezus ook zien. De mensen vinden Zacheüs niet aardig. Daarom verstopt Zacheüs zich in de […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
Serapion van Thmuis (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 8,31-42.
In die tijd zei Jezus tot de Joden die in Hem geloofden: 'Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen.
Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.
Men wierp op: 'Wij zijn van Abrahams geslacht en nooit iemands slaaf geweest. Hoe kunt Gij dan zeggen: gij zult vrij worden?'
Jezus antwoordde hun: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: alwie zonde doet, is slaaf van de zonde,
en de slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis. De Zoon blijft voor eeuwig.
Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn.
Ik weet dat gij van Abrahams geslacht zijt; niettemin zoekt gij Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen ingang vindt.
Ik verkondig wat Ik bij de Vader heb gezien, maar gij doet wat gij van uw vader gehoord hebt.'
Zij antwoordden Hem: 'Onze vader is Abraham!' Daarop zei Jezus hun: 'Als gij kinderen van Abraham zijt, doet dan ook de werken van Abraham.
Thans echter zoekt gij Mij, een mens te doden, terwijl Ik u de waarheid heb gezegd, die Ik van God heb gehoord. Zoiets deed Abraham niet.
Gij doet de werken van uw vader.' Zij zeiden Hem: 'Wij zijn niet uit ontucht geboren; een vader hebben wij en dat is God.'
Jezus zeide hun: 'Als God uw vader was, zoudt gij Mij beminnen, want van God ben Ik uitgegaan
en van Godswege ben Ik hier. Neen, Ik ben niet uit Mijzelf geko­men, maar Hij heeft Mij gezonden.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org