• Zomervakantie parochiesecretariaat

  In de periode van 9 juli t/m 19 augustus is het centraal secretariaat van de parochie (parochiecentrum De Goede Herder aan het Mgr. Bekkersplein 1) geopend en telefonisch bereikbaar op dinsdag […]

  Lees meer »
 • Bisschop bezoekt Oogstdag Nijnsel

  Op zondag 5 augustus vindt , aan het begin van de oogstmaand augustus, de jaarlijkse Oogstdag plaats op de Hoeve Strobol in Nijnsel. Het is inmiddels een goede traditie dat […]

  Lees meer »
 • Bijzondere zomervieringen 2018

  Ook dit jaar zijn er tijdens de zomerperiode weer enkele bijzondere Eucharistievieringen. In alle gevallen betreft het vieringen die in de openlucht plaatsvinden. Zo passend bij de vakantietijd doorbreken wij […]

  Lees meer »
 • Eerste Heilige Communie 2018-2019

  In september gaat de voorbereiding op de Eerste heilige Communie weer van start. Meer informatie over het voorbereidingstraject vindt u hier op deze website. Kinderen die nu in groep 3 […]

  Lees meer »
 • Vormselvoorbereiding 2018-2019

  In september gaan de voorbereiding op het Vormsel weer van start. Meer informatie over het voorbereidingstraject vindt u elders op deze website. Twee informatie avonden voor het Vormsel zijn inmiddels […]

  Lees meer »

Laatste Parochie nieuws

Bijzondere zomervieringen 2018

Ook dit jaar zijn er tijdens de zomerperiode weer enkele bijzondere Eucharistievieringen. In alle gevallen betreft het vieringen die in de openlucht plaatsvinden. Zo passend […]

Vormselvoorbereiding 2018-2019

In september gaan de voorbereiding op het Vormsel weer van start. Meer informatie over het voorbereidingstraject vindt u elders op deze website. Twee informatie avonden […]

Dank U wel

Afgelopen zondag 10 juni vierde ik samen met pater Pushpa, dat ik 12 ½ jaar met een zending van de bisschop werkzaam ben in de […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 12,14-21.
In die tijd verlieten de Farizeeën de synagoge en smeedden plannen om Jezus uit de weg te ruimen.
Maar omdat Jezus dit wist, trok Hij vandaar weg. Velen volgden Hem en Hij genas ze allen.
Hij drukte hun echter op het hart Hem niet bekend te maken,
opdat in vervul­ling zou gaan het woord door de profeet Jesaja gesproken:
Zie, mijn Dienaar, die ik heb verkoren, mijn Welbe­minde, in wie mijn ziel behagen vond. Ik zal mijn geest op Hem doen rusten, Gods Wet zal Hij verkondigen aan de volkeren.
Hij zal twisten noch schreeuwen en op straat zal men zijn stem niet horen.
Een geknakt riet zal Hij niet breken en een smeulende vlaspit niet doven voordat Hij Gods Wet ter overwinning heeft gevoerd;
en op Zijn Naam zullen de volkeren hopen.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org