• Woord van dank

  Op 8 juni mocht ik mijn vijftigste verjaardag vieren. Voor alle gelukwensen wil ik iedereen heel hartelijk danken. De zeer vele kaarten met de goede wensen en woorden, emails, bloemen, […]

  Lees meer »
 • Antoniusviering – Abrahamviering

  Zondag 11 juni vond in het processiepark in Nijnsel de jaarlijkse openluchtmis plaats ter ere van de Heilige Antonius van Padua. Vele honderden ‘Antonius-vrienden’ waren samengekomen voor de feestelijke viering […]

  Lees meer »
 • Pastores-dag dekenaat

  Jaarlijks houden de pastores van ons dekenaat een uitgaansdag. Zo tegen het einde van het werkjaar trekt men er samen op uit. Een dag die vooral in het teken staat […]

  Lees meer »
 • Mei-bedevaart KBO

  Ieder jaar organiseren de KBO’s van Nijnsel, Olland en Boskant is samenwerking met de parochie een Mariabedevaart in de meimaand. Dit jaar ging de mini-pelgrimage naar het Missieklooster Heilig Bloed […]

  Lees meer »
 • De vlag mag uit

  De examenuitslagen zijn binnen en daarom kan op veel plaatsen de vlag uit. Proficiat! Een aantal anderen moet nog even hard aan het werk, om met een herexamen alsnog het […]

  Lees meer »
 • Voorbereiding op het Vormsel 2017/2018; nieuwe datum!

  In juni gaat de voorbereiding op het Vormsel van start voor  de kinderen die nu in groep 7 zitten of 11 jaar en ouder zijn. De voorbereiding begint met een […]

  Lees meer »
 • Eerste Heilige Communie in parochie Heilige Oda

  Afgelopen schooljaar hebben in onze parochie 86 kinderen zich voorbereid op hun Eerste Heilige Communie. Nu is de tijd aangebroken dat zij ook werkelijk dat mooie feest gaan vieren. Martinuskerk […]

  Lees meer »

Laatste Parochie nieuws

Woord van dank

Op 8 juni mocht ik mijn vijftigste verjaardag vieren. Voor alle gelukwensen wil ik iedereen heel hartelijk danken. De zeer vele kaarten met de goede […]

Pastores-dag dekenaat

Jaarlijks houden de pastores van ons dekenaat een uitgaansdag. Zo tegen het einde van het werkjaar trekt men er samen op uit. Een dag die […]

Mei-bedevaart KBO

Ieder jaar organiseren de KBO’s van Nijnsel, Olland en Boskant is samenwerking met de parochie een Mariabedevaart in de meimaand. Dit jaar ging de mini-pelgrimage […]

De vlag mag uit

De examenuitslagen zijn binnen en daarom kan op veel plaatsen de vlag uit. Proficiat! Een aantal anderen moet nog even hard aan het werk, om […]

Kennismaking gemeentebestuur

Dinsdag 30 mei vond een kennismakingsgesprek plaats tussen het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad en de pastorale teams van Schijndel, Veghel […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
H. Etheldrada van Ely (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 11,25-30.
In die tijd sprak Jezus: 'Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen
verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze heb geopenbaard aan kleinen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schou­ders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org