Laatste Parochie nieuws

Vormsel

Het najaar is in onze parochie het moment dat jongens en meisjes zich opmaken om het Vormsel te ontvangen. Ook dit jaar zijn er 23 […]

Iets nieuws beginnen

Traditioneel sluiten we met ‘Oud en Nieuw’ het jaar af en beginnen we aan een nieuw jaar. Maar ook het einde van het kerkelijk jaar […]

Nieuwsbrief gezinnen November

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van de parochie voor de gezinnen, met daarin alle vieringen waar kinderen extra welkom zijn. Deze Nieuwsbrief vervangt de uitnodigingen […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:


Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 18,35-43.
Toen Jezus eens Jericho naderde, zat er langs de weg een blinde te bedelen.
Hij hoorde veel volk voorbijtrekken en vroeg wat er te doen was.
Men vertelde hem dat Jezus de Nazoreeer voorbijging.
Nu begon hij te roepen: 'Jezus, Zoon van David, heb medelij­den met mij!'
Die voorop liepen snauwden hem toe te zwijgen; maar hij riep nog veel harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!'
Jezus bleef staan en gebood dat hij bij Hem gebracht zou worden. Toen de blinde naderbij gekomen was, vroeg Jezus hem:
'Wat wilt ge dat Ik voor u doe?' Hij antwoord­de: 'Heer, maak dat ik zien kan!'
Jezus sprak tot hem: 'Word ziende! Uw geloof heeft u genezen.'
En terstond kon hij zien en volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. Toen heel het volk dat zag, bracht het eer aan God.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org