• Vieringen in de Goede Week en rondom Pasen

  Met Palmzondag begint de Goede Week, de week waarin wij terugdenken aan de laatste dagen van het leven van Jezus. We lopen als het ware naast Jezus mee in deze […]

  Lees meer »
 • Paaswinkeltje

  In Mtinko, een plaats in Tanzania, hebben zusters van de Heilige Carolus Borromeus een klooster, een ziekenhuis en een school gesticht. Met steun van giften is er onlangs voor de […]

  Lees meer »
 • RITA-NOVEEN 2017

  Woensdag 22 maart, wordt een begin gemaakt met de jaarlijkse noveen ter ere van de heilige Rita van Cascia. Voor de eerste maal wordt deze noveen gehouden in de nieuwe […]

  Lees meer »
 • Huwelijksvoorbereiding aan de hand van ‘Amoris laetitia’

  Ook dit jaar hebben zich de nodige jonge mensen bij de Odaparochie gemeld om zich voor te bereiden op hun huwelijk deze zomer. Paus Franciscus heeft de kerk opgedragen om […]

  Lees meer »
 • Dakloze jongeren bij de Nacht Zonder Dak

  De Tienergroep van parochie Heilige Oda laat de pastorietuin in Breugel vrijdagavond 26 mei in een grote krottenwijk veranderen. Zij organiseert de ‘Nacht Zonder Dak’, waarbij zo’n 20 jongeren in […]

  Lees meer »
 • Veertig-dagen-tijd

  Van oudsher is de veertig-dagen-tijd, ook wel de vastentijd genoemd, een tijd van bezinning,  bezinning b.v. op het eigen leven. Er kunnen dan vragen naar boven komen als: Wie ben […]

  Lees meer »
 • Sons Kamerkoor

  Op zaterdag 25 maart wordt de eucharistieviering van 18.30 uur in de St. Genovevakerk in Breugel muzikaal verzorgd door het Sons Kamerkoor. Naast de vaste gezangen uit de mis van […]

  Lees meer »
 • Collecte Samen Verder

  In de week van 20 t/m 24 maart wordt er door Samen Verder voor de 50ste keer campagne gevoerd. Dit jaar wordt in Son en Breugel opnieuw gecollecteerd voor Stichting […]

  Lees meer »
 • ‘Brood uit de hemel’

  Viering voor peuters en kleuters zondag 26 maart Zelfs als je denkt: ‘Nu komt het nooit meer goed’, mag je toch op God vertrouwen. Kom en luister naar het mooie […]

  Lees meer »
 • SERVATIUS SCHUTSPATROON VAN MEIERIJSTAD

  Een patroonheilige voor Meierijstad Op 29 januari jongstleden vond er in de St. Antoniuskerk van Eerde een speciale Eucharistieviering plaats bij gelegenheid van de start van Meierijstad. Tijdens een recent […]

  Lees meer »
 • Aanbidding in de Veertigdagentijd

  De Veertigdagentijd is een tijd van extra toeleg op het gebed. Daartoe zijn er op weg naar Pasen extra momenten van gebed en aanbidding rond het uitgestelde Allerheiligste. In stilte […]

  Lees meer »
 • Nabestaanden middag Odaparochie

  Ook dit jaar organiseert de Oda-parochie een bijeenkomst voor hen die in het afgelopen jaar een familielid of partner verloren hebben. Wie dit grote verlies in 2016 heeft moeten ervaren, […]

  Lees meer »
 • Oecumenische initiatieven Veertigdagentijd

  De veertigdagentijd  is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Daarom zal ook dit jaar weer een vijftal oecumenische avondgebeden worden gehouden door de protestantse gemeente Sint-Oedenrode, Son […]

  Lees meer »

Laatste Parochie nieuws

Paaswinkeltje

In Mtinko, een plaats in Tanzania, hebben zusters van de Heilige Carolus Borromeus een klooster, een ziekenhuis en een school gesticht. Met steun van giften […]

RITA-NOVEEN 2017

Woensdag 22 maart, wordt een begin gemaakt met de jaarlijkse noveen ter ere van de heilige Rita van Cascia. Voor de eerste maal wordt deze […]

Veertig-dagen-tijd

Van oudsher is de veertig-dagen-tijd, ook wel de vastentijd genoemd, een tijd van bezinning,  bezinning b.v. op het eigen leven. Er kunnen dan vragen naar […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
H. Dismas (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 1,26-38.
In die tijd werd de engel Gabriel van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria.
Hij trad bij haar binnen en sprak: 'Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!'
Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar: 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.'
Maria echter sprak tot de engel: 'Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?'
Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 'De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoog­ste zal u overschadu­wen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.
Weet, dat zelfs Elisabet, uw bloedver­wante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand;
want voor God is niets onmogelijk.'
Nu zei Maria: 'Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.' En de engel ging van haar heen.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org