• Een nieuw jaar

  Een nieuw jaar ligt als een bijna onbeschreven blad voor ons. Er is nog plaats voor een goed voornemen of motto. Ik moet wel opschieten, want velen gingen mij voor. […]

  Lees meer »
 • Nieuwsbrief gezinnen januari

  Hieronder vindt u de nieuwsbrief van de parochie voor de gezinnen, met daarin onder andere alle vieringen waar kinderen extra welkom zijn. Deze Nieuwsbrief vervangt de uitnodigingen die we eerder […]

  Lees meer »
 • Installatieviering nieuwe pastores 3 februari

  Na een hartverwarmend afscheid van pastoor Vincent Blom en pater Pushpa op zondag 30 december jongstleden, wacht ons nu een welkom! Wij verwelkomen pastoor Robert van Aken en kapelaan Bryan […]

  Lees meer »
 • Woord van dank

  Zondag 30 december jongstleden stond in het teken van ons afscheid van de H. Odaparochie. Sinds begin oktober wisten we dat deze dag zou komen. Door een hele reeks overplaatsingen […]

  Lees meer »
 • Kerstpakkettenacties een groot succes

  Heeft u ook meegedaan? Bedankt! Vlak voor Kerstmis hebben de mensen van de kerstpakkettengroep, namens de gezamenlijke kerken van Son en Breugel en Sint-Oedenrode, u gevraagd om een kerstpakket af […]

  Lees meer »

Laatste Parochie nieuws

Een nieuw jaar

Een nieuw jaar ligt als een bijna onbeschreven blad voor ons. Er is nog plaats voor een goed voornemen of motto. Ik moet wel opschieten, […]

Nieuwsbrief gezinnen januari

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van de parochie voor de gezinnen, met daarin onder andere alle vieringen waar kinderen extra welkom zijn. Deze Nieuwsbrief vervangt […]

Woord van dank

Zondag 30 december jongstleden stond in het teken van ons afscheid van de H. Odaparochie. Sinds begin oktober wisten we dat deze dag zou komen. […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:


Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 2,1-12.
Toen Jezus enige dagen later in Kafarnaüm was terugge­keerd, en men hoorde dat Hij thuis was,
stroomden de mensen in zulk een aantal samen, dat zelfs de ruimte voor de deur
geen plaats meer bood toen Hij hun zijn leer verkondig­de.
Men kwam een lamme bij Hem brengen, die door vier mannen gedragen werd.
Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen,
legden ze het dak bloot boven de plaats waar Hij zich bevond,
maakten er een opening in en lieten het bed, waarop de lamme uitgestrekt lag, zakken.
Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: 'Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.'
Er zaten enkele schrift­geleerden bij en dezen zeiden bij zichzelf:
'Wat zegt die man daar? Hij spreekt godslas­terlijk! Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen?
Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneer­den, en Hij zei hun: 'Wat redeneert gij toch bij uzelf?
Wat is gemakkelij­ker, tot de lamme te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of: Sta op, neem uw bed op en loop?
Welnu, opdat ge zult weten, dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te verge­ven, sprak Hij tot de lamme:
Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.'
Hij stond op, nam zijn bed en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten. Iedereen stond er versteld van,
en ze verheerlijkten God en zeiden: 'Zoiets hebben wij nog nooit gezien.'


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org