• Zomervakantie parochiesecretariaat

  In de periode van 9 juli t/m 19 augustus is het centraal secretariaat van de parochie (parochiecentrum De Goede Herder aan het Mgr. Bekkersplein 1) geopend en telefonisch bereikbaar op dinsdag […]

  Lees meer »
 • Bisschop bezoekt Oogstdag Nijnsel

  Op zondag 5 augustus vindt , aan het begin van de oogstmaand augustus, de jaarlijkse Oogstdag plaats op de Hoeve Strobol in Nijnsel. Het is inmiddels een goede traditie dat […]

  Lees meer »
 • Bijzondere zomervieringen 2018

  Ook dit jaar zijn er tijdens de zomerperiode weer enkele bijzondere Eucharistievieringen. In alle gevallen betreft het vieringen die in de openlucht plaatsvinden. Zo passend bij de vakantietijd doorbreken wij […]

  Lees meer »
 • Eerste Heilige Communie 2018-2019

  In september gaat de voorbereiding op de Eerste heilige Communie weer van start. Meer informatie over het voorbereidingstraject vindt u hier op deze website. Kinderen die nu in groep 3 […]

  Lees meer »
 • Vormselvoorbereiding 2018-2019

  In september gaan de voorbereiding op het Vormsel weer van start. Meer informatie over het voorbereidingstraject vindt u elders op deze website. Twee informatie avonden voor het Vormsel zijn inmiddels […]

  Lees meer »

Laatste Parochie nieuws

Bijzondere zomervieringen 2018

Ook dit jaar zijn er tijdens de zomerperiode weer enkele bijzondere Eucharistievieringen. In alle gevallen betreft het vieringen die in de openlucht plaatsvinden. Zo passend […]

Vormselvoorbereiding 2018-2019

In september gaan de voorbereiding op het Vormsel weer van start. Meer informatie over het voorbereidingstraject vindt u elders op deze website. Twee informatie avonden […]

Dank U wel

Afgelopen zondag 10 juni vierde ik samen met pater Pushpa, dat ik 12 ½ jaar met een zending van de bisschop werkzaam ben in de […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
H. Elia (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 12,1-8.
Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden; zijn leerlingen nu kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten.
De Farizeeën zagen dat en zeiden toe Hem: 'Uw leerlingen doen daar iets wat op sabbat niet geoorloofd is.'
Hij gaf hun ten antwoord ten antwoord: 'Hebt gij niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen?
Hoe hij het huis van God binnenging en de toonbro­den opat die noch hij, noch zijn metgezellen, maar alleen de priesters mochten eten?
Of hebt gij niet in de Wet gelezen, dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden en toch niet schuldig zijn?
Ik echter zeg u: Hier is meer dan de tempel.
Indien het maar tot u doorgedron­gen was wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartig­heid dan offers, dan zoudt gij deze onschuldigen niet veroor­deeld hebben.
Want de Mensenzoon is Heer van de sabbat.'


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org