Laatste Parochie nieuws

Solidariteitsmaaltijd

Woensdag 14 maart namen 40 mensen deel aan de Solidariteitsmaaltijd in het zaaltje van de Goede Herder in Eerschot. De opbrengst van deze maaltijd was […]

Boekenbeurs 2018

Op 24 en 25 februari vond in de Odaschool de jaarlijkse boeken- en platenbeurs plaats. De Stichting Behoud Martinuskerk had ook dit jaar weer alles […]

Rita-noveen

Op 14 maart aanstaande wordt een begin gemaakt met de jaarlijkse Rita-noveen. Negen woensdagen op een rij (met uitzondering van de woensdag in de Goede […]

Vastenactie 2018

“Wij gaan waar niemand gaat”…een uitspraak van Zuster Yvonne, een van de zusters van de Heilige Harten die werkzaam is in het Noorden van Zambia […]

Je mag er zijn!

Iedereen is opgewonden. Jezus komt in de stad! Zacheüs wil Jezus ook zien. De mensen vinden Zacheüs niet aardig. Daarom verstopt Zacheüs zich in de […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
H. Alexandra van Amisus (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 8,21-30.
In die tijd sprak Jezus tot de Farizeeën : 'Ik ga heen en gij zult Mij zoeken, maar in uw zonden zult ge sterven. Waar Ik heenga kunt gij niet komen.'
De Joden zeiden daarop: 'Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat Hij zegt: Waar Ik heenga kunt gij niet komen?'
Maar Hij hernam: 'Gij zijt van beneden. Ik ben van boven. Gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.
Daarom zei Ik u, dat gij in uw zonden zult sterven, want als gij niet gelooft dat Ik ben, zult gij in uw zonden sterven.'
Zij vroegen Hem toen: 'Wie zijt Gij dan?' Jezus antwoordde: 'Waarom zou Ik daar eigenlijk nog met u over spreken?
Veel zou Ik over u kunnen zeggen tot uw veroordeling. Maar Hij die Mij gezonden heeft, is waarach­tig, en wat ik van Hem heb gehoord, dat zeg Ik tot de wereld.'
Zij begrepen niet dat Hij hun van de Vader sprak.
Daarop zei Jezus: 'Wanneer gij de Mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat Ik ben en Ik uit Mijzelf niets doe, maar dit alles zeg zoals de Vader het Mij heeft geleerd.
En Hij die Mij gezonden heeft, is met Mij; Hij heeft Mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat Hem behaagt.'
Toen Hij aldus sprak, gingen er velen in Hem geloven.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org