Laatste Parochie nieuws

Dank U wel

Afgelopen zondag 10 juni vierde ik samen met pater Pushpa, dat ik 12 ½ jaar met een zending van de bisschop werkzaam ben in de […]

Vormselvoorbereiding 2018-2019

In september gaan de voorbereiding op het Vormsel weer van start. Meer informatie over het voorbereidingstraject vindt u elders op deze website. Twee informatie avonden […]

Eerste Heilige Communie in Boskant

Hekkensluiter van de communievieringen in de Odaparochie was Boskant. Op Sacramentsdag, zondag 3 juni, vierden de kinderen uit Boskant hun communiefeest in de openlucht bij […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
H. Adalbertus van Magdeburg (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 6,1-6.16-18.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen,
om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader, die in de hemel is.
Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge
en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen.
Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten, wat uw rechter doet,
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergel­den.
Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten
staan te bidden om op te vallen bij de mensen; voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvan­gen!
Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader
die in het verborge­ne is en uw Vader die in het verborge­ne ziet, zal het u vergelden.
Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken hun gezicht
om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen.
Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien,  dat gij vast,
maar vast voor uw Vader, die in het verborgene is en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org