• En nu carnaval dan voorbij is…..

  ….is het tijd voor bezinning en aandacht voor kwetsbare mensen. Vastenactie vraagt dit jaar om een project in Zambia te ondersteunen. Het gaat om gezinnen die lijden onder de gevolgen […]

  Lees meer »
 • Lezing bisschop Gerard de Korte

  In het kader van het jaarprogramma van de protestantse gemeente Sint Oedenrode/Son&Breugel wordt op donderdag 8 maart om 20.00 uur in de protestante kerk aan de Zandstraat in Son de […]

  Lees meer »
 • Familievieringen

  Op weg naar Pasen zijn er ook weer familievieringen in onze parochie en wel op zondag 4 maart. Om 9.30 uur in de Sint Martinuskerk in Sint Oedenrode en om […]

  Lees meer »
 • Nabestaanden middag Odaparochie

  Ook dit jaar organiseert de Oda-parochie een bijeenkomst voor hen die in het afgelopen jaar een familielid of partner verloren hebben. Wie dit grote verlies in 2017 heeft moeten ervaren, […]

  Lees meer »
 • Even voorstellen

  Mijn naam is Wim van Dijk, geboren (1938) en getogen in Boskant, al meer dan 50 jaar getrouwd met Betty van de Moosdijk. Samen hebben wij 3 kinderen en 6 […]

  Lees meer »
 • Eerst Carnaval en dan…

  De tijd tussen Carnaval en Pasen heet van oudsher de vastentijd, bedoeld als een tijd van bezinning. En of je nu gelovig of minder gelovig bent, het is altijd goed […]

  Lees meer »
 • Avond van de martelaren

  Elk jaar organiseert Kerk in Nood een ‘Avond van de martelaren’. Deze avond bestaat uit een H. Mis met daarna een indrukwekkende gebedswake. Op deze avond zijn we samen rond, […]

  Lees meer »
 • Oecumenische activiteiten in de Veertigdagentijd

  woensdag 21 februari 18.00 uur sobermaaltijd* – Kerk van de eenheid in Christus, Zandstraat Son opgeven bij Cora Rothuizen , tel. 0499-477533 of Alies Haan, tel. 0499-471604, of: wcooijmans@heiligeodaparochie.nl 19.00 […]

  Lees meer »
 • Aktie Kerkbalans van start

  Zaterdag 20 januari is het startschot gegeven voor de landelijke Actie Kerkbalans. De H. Odaparochie doet ook dit jaar weer mee aan de Kerkbalans. Onze bisschop, Mgr. De Korte, beveelt […]

  Lees meer »
 • Informatiebijeenkomsten bedevaarten Lourdes en Heilig Land

  Zoals u wellicht hebt vernomen, zijn er dit jaar twee bijzondere bedevaarten.  Op 15 januari en 7 februari worden er informatiebijeenkomsten gehouden voor respectievelijk de gezinsbedevaart naar Lourdes en de […]

  Lees meer »

Laatste Parochie nieuws

Familievieringen

Op weg naar Pasen zijn er ook weer familievieringen in onze parochie en wel op zondag 4 maart. Om 9.30 uur in de Sint Martinuskerk […]

Even voorstellen

Mijn naam is Wim van Dijk, geboren (1938) en getogen in Boskant, al meer dan 50 jaar getrouwd met Betty van de Moosdijk. Samen hebben […]

Carnavalsmis

Traditiegetrouw vinden er in onze parochie twee Carnavalsmissen plaats. Krutjesgat bijt ieder de spits af met een feestelijke viering in de tweede helft van januari. […]

Aswoensdag

Woensdag 14 februari begint de veertigdaagse voorbereiding op Pasen. Op deze Aswoensdag worden we gevraagd om sober te leven en te vasten.  Daarnaast worden we […]

Avond van de martelaren

Elk jaar organiseert Kerk in Nood een ‘Avond van de martelaren’. Deze avond bestaat uit een H. Mis met daarna een indrukwekkende gebedswake. Op deze […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
H. Conradus van Piacenza (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 25,31-46.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wan­neer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie.
Alle volken zullen voor Hem bijeenge­bracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.
De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker.
Dan zal de Koning tot die aan zijn rechter­hand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ont­vangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.
Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen,
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoor­den en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven?
En wanneer zagen wij U als vreem­deling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed?
En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken?
De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.
En tot die aan zijn linker­hand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloek­ten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten.
Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;
Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en gij hebt Mij niet gekleed; Ik was ziek en in de gevange­nis en gij zijt Mij niet komen bezoeken.
Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevange­nis, en hebben wij niet voor U gezorgd?
Daarop zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan.
En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaar­digen naar het eeuwige leven.'


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org