• En nu carnaval dan voorbij is…..

  ….is het tijd voor bezinning en aandacht voor kwetsbare mensen. Vastenactie vraagt dit jaar om een project in Zambia te ondersteunen. Het gaat om gezinnen die lijden onder de gevolgen […]

  Lees meer »
 • Lezing bisschop Gerard de Korte

  In het kader van het jaarprogramma van de protestantse gemeente Sint Oedenrode/Son&Breugel wordt op donderdag 8 maart om 20.00 uur in de protestante kerk aan de Zandstraat in Son de […]

  Lees meer »
 • Familievieringen

  Op weg naar Pasen zijn er ook weer familievieringen in onze parochie en wel op zondag 4 maart. Om 9.30 uur in de Sint Martinuskerk in Sint Oedenrode en om […]

  Lees meer »
 • Nabestaanden middag Odaparochie

  Ook dit jaar organiseert de Oda-parochie een bijeenkomst voor hen die in het afgelopen jaar een familielid of partner verloren hebben. Wie dit grote verlies in 2017 heeft moeten ervaren, […]

  Lees meer »
 • Even voorstellen

  Mijn naam is Wim van Dijk, geboren (1938) en getogen in Boskant, al meer dan 50 jaar getrouwd met Betty van de Moosdijk. Samen hebben wij 3 kinderen en 6 […]

  Lees meer »
 • Eerst Carnaval en dan…

  De tijd tussen Carnaval en Pasen heet van oudsher de vastentijd, bedoeld als een tijd van bezinning. En of je nu gelovig of minder gelovig bent, het is altijd goed […]

  Lees meer »
 • Avond van de martelaren

  Elk jaar organiseert Kerk in Nood een ‘Avond van de martelaren’. Deze avond bestaat uit een H. Mis met daarna een indrukwekkende gebedswake. Op deze avond zijn we samen rond, […]

  Lees meer »
 • Oecumenische activiteiten in de Veertigdagentijd

  woensdag 21 februari 18.00 uur sobermaaltijd* – Kerk van de eenheid in Christus, Zandstraat Son opgeven bij Cora Rothuizen , tel. 0499-477533 of Alies Haan, tel. 0499-471604, of: wcooijmans@heiligeodaparochie.nl 19.00 […]

  Lees meer »
 • Aktie Kerkbalans van start

  Zaterdag 20 januari is het startschot gegeven voor de landelijke Actie Kerkbalans. De H. Odaparochie doet ook dit jaar weer mee aan de Kerkbalans. Onze bisschop, Mgr. De Korte, beveelt […]

  Lees meer »
 • Informatiebijeenkomsten bedevaarten Lourdes en Heilig Land

  Zoals u wellicht hebt vernomen, zijn er dit jaar twee bijzondere bedevaarten.  Op 15 januari en 7 februari worden er informatiebijeenkomsten gehouden voor respectievelijk de gezinsbedevaart naar Lourdes en de […]

  Lees meer »

Laatste Parochie nieuws

Familievieringen

Op weg naar Pasen zijn er ook weer familievieringen in onze parochie en wel op zondag 4 maart. Om 9.30 uur in de Sint Martinuskerk […]

Even voorstellen

Mijn naam is Wim van Dijk, geboren (1938) en getogen in Boskant, al meer dan 50 jaar getrouwd met Betty van de Moosdijk. Samen hebben […]

Carnavalsmis

Traditiegetrouw vinden er in onze parochie twee Carnavalsmissen plaats. Krutjesgat bijt ieder de spits af met een feestelijke viering in de tweede helft van januari. […]

Aswoensdag

Woensdag 14 februari begint de veertigdaagse voorbereiding op Pasen. Op deze Aswoensdag worden we gevraagd om sober te leven en te vasten.  Daarnaast worden we […]

Avond van de martelaren

Elk jaar organiseert Kerk in Nood een ‘Avond van de martelaren’. Deze avond bestaat uit een H. Mis met daarna een indrukwekkende gebedswake. Op deze […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
H. Ida van Hohenfels (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 5,43-48.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en on­rechtvaardigen.
Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde?
En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet?
Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org