• Trouw blijven in moeilijke tijden

  De bisschop van ’s-Hertogenbosch heeft onderstaande brief geschreven aan de gelovigen van ons bisdom. Tijdens de vieringen op 8 en 9 september is deze voorgelezen. Hieronder volgt de volledige tekst: […]

  Lees meer »
 • Gebed om pijn en schaamte om te zetten in extra toeleg op preventie

  In verband met de berichten over het seksueel misbruik in onze Kerk hebben de Nederlandse bisschoppen de volgende verklaring uitgegeven: De apostel Paulus schrijft wanneer het gaat om de Kerk […]

  Lees meer »
 • Gezinsbedevaart naar Lourdes

  De parochie gaat op bedevaart naar Lourdes in de herfstvakantie, 13 tot en met 20 oktober. We gaan met een zeer bont gezelschap van volwassenen, jongeren en kinderen van alle […]

  Lees meer »
 • Communie en Vormsel

  De informatie avonden voor de communie- en vormselvoorbereiding zijn voorbij. Ook dit jaar gaat een mooie club kinderen zich voorbereiden op een van deze sacramenten. Een prachtige manier om samen […]

  Lees meer »
 • Familievieringen ‘Nieuwe stijl’ in Nijnsel

  Een aantal jonge ouders heeft het initiatief genomen tot familievieringen waarbij kinderen zeer welkom zijn, en waar volwassenen en kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Zo omschrijven zij in telegramstijl wat er […]

  Lees meer »
 • Viering voor Peuters en kleuters op zondag 23 september

  Allemaal kibbelen we wel eens. Ook de vrienden van Jezus kibbelden wel eens. Zo hoorde Jezus ooit dat zijn vrienden ruzieden over wie van hen wel de grootste was! Wie […]

  Lees meer »
 • In het nieuws

  De kerk is de laatste weken weer vaak in het nieuws en meestal is dat geen goed teken. De misbruikschandalen blijven ons achtervolgen. Paus Franciscus gaat diep door het stof, […]

  Lees meer »
 • De Ark steekt weer van wal

  Als Ark Kinderclub komen één keer in de twee weken bij elkaar. Nadat we wat gedronken hebben gaan we van start.  We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, doen […]

  Lees meer »

Laatste Parochie nieuws

Communie en Vormsel

De informatie avonden voor de communie- en vormselvoorbereiding zijn voorbij. Ook dit jaar gaat een mooie club kinderen zich voorbereiden op een van deze sacramenten. […]

In het nieuws

De kerk is de laatste weken weer vaak in het nieuws en meestal is dat geen goed teken. De misbruikschandalen blijven ons achtervolgen. Paus Franciscus […]

Startviering

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Ook in de kerk gaan we weer van start met onze familievieringen. We gaan er een mooi jaar van maken, […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
H. Januarius van Benevento, bisschop en martelaar (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 7,31-35.
In die tijd zei Jezus: Waarmee zal Ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Waar lijken ze op?
Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen:
Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebt niet gedanst;
wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebt niet gehuild.
Immers: Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn
en gij zegt: Hij is van de duivel bezeten!
De Mensenzoon is gekomen, eet en drinkt wel, en gij zegt:
Kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars!
Maar de Wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen.'


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org