• Kerstpakkettenacties een groot succes.

  Bedankt!!! Eind 2017 hebben de mensen van de kerstpakkettengroep, namens de gezamenlijke kerken van Son en Breugel en Sint-Oedenrode, u gevraagd om een kerstpakket af te staan of artikelen in […]

  Lees meer »
 • Powerpointpresentatie Gezinsbedevaart Lourdes

  Maandag 15 januari werd tijdens een informatiebijeenkomst de Powerpoint van de komede gezinsbedevaart naar Lourdes gepresenteerd. U kunt de presentatie hier terugzien. Ook het volledige programma (in concept) en een […]

  Lees meer »
 • Informatiebijeenkomsten bedevaarten Lourdes en Heilig Land

  Zoals u wellicht hebt vernomen, zijn er dit jaar twee bijzondere bedevaarten.  Op 15 januari en 7 februari worden er informatiebijeenkomsten gehouden voor respectievelijk de gezinsbedevaart naar Lourdes en de […]

  Lees meer »
 • Woord van dank

  Als leden van het pastorale team willen wij graag onze dank uitspreken voor allen die een bijdrage hebben geleverd aan de vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling. Op allerhande gebied […]

  Lees meer »
 • Actie Kerkbalans

  Op dit moment zijn diverse vrijwilligers bezig met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans die elk jaar in januari door alle Nederlandse kerken wordt gehouden. Ook onze parochie doet weer […]

  Lees meer »
 • Met pijn in het hart…

  Op tweede kerstdag was er een indrukwekkende, maar emotioneel beladen laatste viering, in de kerk van Son. Pastor Bakermans sprak bemoedigende woorden: Dit kerkgebouw gaat verdwijnen, maar de kerk die […]

  Lees meer »

Laatste Parochie nieuws

Woord van dank

Als leden van het pastorale team willen wij graag onze dank uitspreken voor allen die een bijdrage hebben geleverd aan de vieringen rond Kerstmis en […]

Actie Kerkbalans

Op dit moment zijn diverse vrijwilligers bezig met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans die elk jaar in januari door alle Nederlandse kerken wordt gehouden. […]

Met pijn in het hart…

Op tweede kerstdag was er een indrukwekkende, maar emotioneel beladen laatste viering, in de kerk van Son. Pastor Bakermans sprak bemoedigende woorden: Dit kerkgebouw gaat […]

Woord van de bisschop

Bij de laatste viering van de St. Petrus’ Bandenkerk 26 december 2017 Kort woord van bemoediging   Beste parochianen van Son, Vandaag hebt u voor […]

Bezoek kerststal

Alle kinderen van groep 1 en 2 zijn uitgenodigd om naar de kerk te komen om de kerststal te bewonderen. De kleuters van bs. Dommelrode […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
H. Germana van Afrika (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 3,13-19.
In die tijd ging Jezus de berg op en riep tot zich die Hij zelf wilde; en zij kwamen bij Hem.
Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen en door Hem uitgezon­den te worden om te prediken,
met de macht de duivels uit te drijven.
Hij wees dus deze twaalf aan; aan Simon gaf Hij de naam Petrus;
verder Jakobus de zoon van Zebedeüs en Johannes de broer van Jakobus, aan wie Hij de naam Boanerges gaf, wat betekent: zonen van de donder;
vervolgens Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon de Ijveraar
en Judas Iskariot, die Hem heeft overgeleverd,


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org