• Extra nieuwsbrief St. Petrus Banden 13-10-2017

  Stand van zaken rond de oude en de nieuwe kerk Klankbordgroep en vrijwilligers bijgepraat Op woensdagmiddag 11 oktober jl. werd in het parochiecentrum een bijeenkomst belegd voor de leden van […]

  Lees meer »
 • MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO

  Een oprecht hart wordt altijd beantwoord In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, […]

  Lees meer »
 • 3 december laatste viering in de St. Petrus’ Bandenkerk

  Woensdag 11 oktober zijn de leden van de klankbordgroep van de St. Petrus’ Bandenkerk ingelicht over de voortgang van de bouwactiviteiten.  In de klankbordgroep hebben de vertegenwoordigers/sters van de diverse […]

  Lees meer »
 • Eerste ontwerp nieuwe St. Petrus’ Bandenkerk Son

  Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep op woensdag 11 oktober heeft de Sonse architect Werner Leermakers het eerste ontwerp voor de nieuwe St. Petrus’ Bandenkerk gepresenteerd. Een kerkgebouw in het […]

  Lees meer »
 • Vormsel voorbereidingsdag in Son

  Afgelopen zaterdag was in Basisschool de Bloktempel in Son de voorbereidingsdag op het Vormsel. 48 vormelingen uit de parochies Heilige Michaël en Heilige Oda verzamelden zich om zich een dag […]

  Lees meer »
 • Bedevaart naar Lourdes herfstvakantie 2018

  Graag nodigen wij u uit voor een Parochiebedevaart naar Lourdes, zaterdag 13 tot en met zaterdag 20 oktober 2018. Deze week valt samen met de herfstvakantie voor de scholen. Lourdes, […]

  Lees meer »
 • Een kaars van de dominee

  Het is aan het einde van deze maand, 31 oktober, precies 500 jaar geleden dat de monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaten aan de deur van de […]

  Lees meer »
 • Als geloven levensgevaarlijk wordt

  In ons land kennen wij vrijheid van godsdienst. Iedereen mag in vrijheid zijn geloof vieren en belijden. Christenen, Joden, Moslims, Boeddhisten en vele andere gelovigen wonen vredig samen met niet […]

  Lees meer »
 • Oktober – Rozenkransmaand

  Naast de meimaand is ook oktober toegewijd aan Maria. In de oktobermaand staat het rozenkransgebed centraal.  Wij worden uitgenodigd om ons bij dit wereldwijd gebed aan te sluiten. Met Maria […]

  Lees meer »
 • Actie Schoenmaatjes

  Wie maak je blij met een onvergetelijk cadeau? De actie Schoenmaatjes gaat weer beginnen. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen […]

  Lees meer »

Laatste Parochie nieuws

Dank voor medeleven

Vrijdag 22 september overleed mijn vader in de gezegde leeftijd van 89 jaar. Ook al konden we hem in vrede laten gaan, afscheid nemen van […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
HH. Martelaren van Canada, missionarissen s.j. († 1642/1649)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 11,47-54.
In die tijd zei Jezus: Wee u! Gij bouwt de graven van de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood.
Hiermee legt gij getuigenis af dat gij instemt met de werken van uw vaderen, want zij doodden hen en gij bouwt hun graven.
Daarom ook heeft Gods wijsheid gezegd: Ik zal profeten en afgezanten tot hen zenden, maar sommigen van hen zullen zij doden en vervolgen,
zodat dit geslacht verantwoordelijk gesteld zal worden voor het bloed van alle profeten, dat vergoten is vanaf de grondves­ting der wereld,
vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw. Ja, Ik zeg u, dit geslacht zal verantwoorde­lijk zijn!
Gij hebt de sleutel van de kennis weggeno­men. Zelf zijt ge niet binnen­gegaan, en hun die het wilden, hebt ge het belet.'
Toen Hij naar buiten kwam, begonnen de schriftgeleerden en de Farizeeën, hevig op Hem gebeten, Hem allerlei netelige vragen te stellen
met de heimelijke bedoeling Hem op grond van de een of andere uitlating te kunnen vangen.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org