Laatste Parochie nieuws

Solidariteitsmaaltijd

Woensdag 14 maart namen 40 mensen deel aan de Solidariteitsmaaltijd in het zaaltje van de Goede Herder in Eerschot. De opbrengst van deze maaltijd was […]

Boekenbeurs 2018

Op 24 en 25 februari vond in de Odaschool de jaarlijkse boeken- en platenbeurs plaats. De Stichting Behoud Martinuskerk had ook dit jaar weer alles […]

Rita-noveen

Op 14 maart aanstaande wordt een begin gemaakt met de jaarlijkse Rita-noveen. Negen woensdagen op een rij (met uitzondering van de woensdag in de Goede […]

Vastenactie 2018

“Wij gaan waar niemand gaat”…een uitspraak van Zuster Yvonne, een van de zusters van de Heilige Harten die werkzaam is in het Noorden van Zambia […]

Je mag er zijn!

Iedereen is opgewonden. Jezus komt in de stad! Zacheüs wil Jezus ook zien. De mensen vinden Zacheüs niet aardig. Daarom verstopt Zacheüs zich in de […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
H. Catharina van Zweden (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 11,45-56.
Vele Joden, die naar Maria waren gekomen en zagen wat Jezus gedaan had, geloof­den in Hem.
Enigen van hen gingen echter naar de Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had.
De hogepriesters en Farizeeën belegden daarop een zitting van het Sanhedrin en zeiden: 'Wat doen we?' Want die man verricht veel wonde­ren.
Als wij Hem zijn gang laten gaan, zullen ze allemaal in Hem geloven. Dan zullen de Romeinen komen en met de heilige plaats ook ons volk wegvagen.'
Maar een van hen, Kajafas, die in dat jaar hogepriester was, zei hun: 'Gij begrijpt er niets van;
ge denkt er niet aan, dat het beter voor u is, dat er een mens voor het volk sterft dan dat het hele volk ten onder gaat.'
Dat zei hij niet uit zichzelf, maar als hogepriester in dat jaar profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk,
en niet voor het volk alleen, maar ook om de verstrooide kinderen van God samen te brengen.
Van die dag af waren ze besloten Hem te doden.
Jezus bewoog zich daarom niet meer openlijk onder de Joden, maar vertrok vandaar naar de streek bij de woestijn, en wel naar de stad Efraim, waar Hij met zijn leerlingen verbleef.
Toen echter het paasfeest van de Joden op handen was, gingen velen uit die streek voor Pasen naar Jeruzalem om zich te reinigen.
Ze zochten naar Jezus en zeiden tot elkaar, terwijl ze in de tempel stonden: 'Wat dunkt u? Zou Hij niet naar het feest komen?'


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org