• Zomervakantie parochiesecretariaat

  In de periode van 9 juli t/m 19 augustus is het centraal secretariaat van de parochie (parochiecentrum De Goede Herder aan het Mgr. Bekkersplein 1) geopend en telefonisch bereikbaar op dinsdag […]

  Lees meer »
 • Bijzondere zomervieringen 2018

  Ook dit jaar zijn er tijdens de zomerperiode weer enkele bijzondere Eucharistievieringen. In alle gevallen betreft het vieringen die in de openlucht plaatsvinden. Zo passend bij de vakantietijd doorbreken wij […]

  Lees meer »
 • Eerste Heilige Communie 2018-2019

  In september gaat de voorbereiding op de Eerste heilige Communie weer van start. Meer informatie over het voorbereidingstraject vindt u hier op deze website. Kinderen die nu in groep 3 […]

  Lees meer »
 • Vormselvoorbereiding 2018-2019

  In september gaan de voorbereiding op het Vormsel weer van start. Meer informatie over het voorbereidingstraject vindt u elders op deze website. Twee informatie avonden voor het Vormsel zijn inmiddels […]

  Lees meer »

Laatste Parochie nieuws

Bijzondere zomervieringen 2018

Ook dit jaar zijn er tijdens de zomerperiode weer enkele bijzondere Eucharistievieringen. In alle gevallen betreft het vieringen die in de openlucht plaatsvinden. Zo passend […]

Vormselvoorbereiding 2018-2019

In september gaan de voorbereiding op het Vormsel weer van start. Meer informatie over het voorbereidingstraject vindt u elders op deze website. Twee informatie avonden […]

Dank U wel

Afgelopen zondag 10 juni vierde ik samen met pater Pushpa, dat ik 12 ½ jaar met een zending van de bisschop werkzaam ben in de […]

Eerste Heilige Communie in Boskant

Hekkensluiter van de communievieringen in de Odaparochie was Boskant. Op Sacramentsdag, zondag 3 juni, vierden de kinderen uit Boskant hun communiefeest in de openlucht bij […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
H. Maagd Maria van de berg Karmel (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 10,34-42.11,1.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Denkt niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard.
Tweedracht ben Ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoon­dochter en schoon­moeder;
en iemands huisge­noten zullen zijn vijanden zijn.
Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.
En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig.
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden.
Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die mij gezonden heeft.
Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen.
En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.'
Toen Jezus zijn lessen aan zijn twaalf leerlingen had geeindigd, vertrok Hij vandaar om te onderrichten en te prediken in hun steden.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org