Misdienaars en acolieten

Misdienaars en acolieten hebben een actieve rol in de liturgie. Zijn assisteren in de dienst aan het altaar. Kinderen en jongeren verzorgen deze dienst tijdens de zondagsvieringen. Bij uitvaarten kennen wij in onze parochies volwassen assistenten. Wil jij, of wilt u, misdienaar of acoliet worden in een van onze kerken? Neem contact op met het Parochiesecretariaat.