Parochiebestuur

Vanaf mei 2010 zijn de vijf parochies van Sint-Oedenrode samengegaan in de Parochie Heilige Oda. Die nieuwe naam voor de parochie is erg toepasselijk omdat Oda de naamgeefster van Sint-Oedenrode is.

Per in september 2012 zijn de parochies Sint Petrus’ Banden en Sint Genoveva respectievelijk uit Son en Breugel toegevoegd aan de Heilige Oda Parochie.

De laatste fusie past geheel in het beleid van het Bisdom Den Bosch.

In dit beleid wordt gestreefd naar ongeveer 50 parochies vanaf januari 2015.

In deze grote nieuwe parochies moet er meer aandacht komen voor de speerpunten Jeugd en Jongeren, Huwelijk en Gezin, Kerk en Samenleving, Roeping en vorming. Zo ook in onze parochie.

Bij de laatste fusie, in september 2012, is er door de Bisschop ook een geheel nieuw parochiebestuur benoemd. In het parochiebestuur zijn mensen uit de diverse voormalige parochies vertegenwoordigd.

Adres

De contactgegevens vindt u hier.

Parochiebestuur

Het parochiebestuur bestaat uit de volgende leden:

Pastoor Robert van Aken: voorzitter
Wim van Dijk: vice-voorzitter
Wim van der Heijden: secretaris / onroerend goed
Tonnie Donkers: onroerend goed / onderhoud gebouwen / kerkhoven
Peter van den Boogaard: penningmeester
Tonny van Genugten: vrijwilligers
Marjolein Hartogs – Kuijpers: juridische zaken / vrijwilligers
Rinus Verhagen: bouwzaken / bouwcommissie Petruskerk

Even voorstellen

Voorzitter: Pastoor Robert van Aken

Geboren in Arnhem (1971) als oudste van drie kinderen. In mijn tienerjaren ben ik lid geworden van de katholieke gemeenschap Emmanuel. Na de HEAO heb ik een geloofsjaar gevolgd, waarna filosofie in Frankrijk en theologie in Den Bosch. Ik ben priester gewijd in 1999 en benoemd in Nijmegen, Namur (B), Rosmalen en ‘s-Hertogenbosch. In februari 2019 ben ik pastoor benoemd van de parochie heilige Oda te Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant, Olland, Son en Breugel.

Vice-voorzitter: Wim van Dijk

Mijn naam is Wim van Dijk, geboren (1938) en getogen in Boskant, al meer dan 50 jaar getrouwd met Betty van de Moosdijk. Samen hebben wij 3 kinderen en 6 kleinkinderen.  Wij hebben het voorrecht te mogen wonen in het mooie Rooise buitengebied.

Ik heb ruim 21 jaar gewerkt  in een middelgroot bedrijf dat machines voor de bouwwereld maakte.  Daar ben ik begonnen als hoofd administratie. Vanuit die functie ben ik doorgestroomd naar personeelszaken, waarbij ik alle aspecten van personeelszaken onder mijn hoede had.

Van 1977 tot 1987 ben ik lid geweest van bestuur van de Parochie H. Rita in Boskant, eerst als secretaris en later als vicevoorzitter. Vanuit dit bestuur werd ik afgevaardigd naar het bestuur van de Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO). Daarin heb ik zitting gehad van 1980 tot 2007, ook hier eerst als secretaris en later als voorzitter.

Kort na mijn pensionering, begin 1998, werd ik gevraagd voor de functie van vicevoorzitter van  het bestuur van de Parochie H. Martinus (centrum).  Deze functie heb ik bekleed tot de fusie van de 5 Rooise parochies in 2010. Toen ben ik doorgestroomd naar het bestuur van de nieuwe Parochie H. Oda, eveneens als vicevoorzitter. Vervolgens kwam de aansluiting van Son en Breugel.  Toen de fusie geformaliseerd werd (september 2012) was voor mij de tijd aangebroken om het bestuurs-stokje over te geven.  Wat niet wegneemt, dat ik op diverse andere gebieden intensief bij de parochie betrokken bleef.

Ik vind het leuk en uitdagend om op diverse terreinen behulpzaam te zijn. En vooral: ik vind het fijn om met mensen samen te werken, samen de parochie ‘dragen’, ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Toen ik de vraag kreeg of ik nog enige tijd het parochiebestuur wil ondersteunen in het vele werk dat er te doen staat, heb ik daar vanuit mijn betrokkenheid en zorg voor de parochie ‘ja’ op gezegd, in het besef dat het parochiebestuur dikwijls voor belangrijke en moeilijke beslissingen staat. Als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen, wil ik dat graag doen.

Secretaris: Wim van der Heijden

Mijn naam is Wim van der Heijden, geboren in 1947, gehuwd, vader van 3 dochters en ik heb 7 kleinkinderen.  Geboren en getogen in Sint Oedenrode. Momenteel ben ik gepensioneerd.
Voorheen was ik werkzaam als staffunctionaris bij de Rabobank Sint Oedenrode.
In het verleden heb ik binnen de parochie al diverse bestuurlijke taken verricht.
In de parochie Heilige Antonius van Padua te Nijnsel was ik lid van het kerkbestuur in de functie van penningmeester en administrateur.
Vanaf medio jaren negentig was ik lid van de parochievergadering en tevens administrateur van de Goede Herder te Eerschot.
Het doet me goed nu weer deel uit te mogen maken van het huidige parochiebestuur.

Penningmeester: Peter van den Boogaard

foto Peter van den BoogaardGeboren en getogen in Breugel, jongste telg van een gezin van 11 kinderen.
Vader en moeder hadden een bakkerij en kruidenierswinkel en daar groei je dan mee  op. Meehelpen en zo. 3 broers van me zijn nog steeds bakker. Ik ben bijna dagelijks  wel even in de bakkerij te vinden.
Na afgestudeerd te zijn aan  de HEAO te Eindhoven ben ik aan het werk gegaan bij Ernst & Young in Eindhoven met daarbij de avond en zaterdagstudie voor registeraccountant. Deze opleiding voltooid in 1994 en vrij kort daarna ben ik samen met een fiscalist een accountantskantoor gestart.
Sinds 2010 heb ik een nieuwe maatschap samen met een oud collega (ook accountant) en we hebben nu een accountantskantoor in Gemert en in Heeze.
In 1996 ben ik penningmeester geworden van het kerkbestuur van Breugel en dat ben ik gebleven. In 2012 ben ik zo penningmeester geworden van de gefuseerde parochie. Daarnaast ben ik penningmeester van Stichting Bijna Thuis Huis in Son en Breugel.
Ik ben een werker en dat doe ik met plezier.
Verder hou ik van voetballen kijken en sport in het algemeen, lezen en puzzelen.

Lid: Marjolein Kuijpers

foto Marjolein KuijpersMijn naam is Marjolein Kuijpers en ik ben geboren in 1985.
Ik woon in het Sonniuspark in Son en Breugel.
In het dagelijks leven ben ik mede-eigenaar van het familiebedrijf bomenrooibedrijf Kuijpers vof.
Binnen het bedrijf houd ik mij bezig met alle zakelijke en financiële aspecten.
Mijn studie heb ik gevolgd aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg waar ik cum laude ben afgestudeerd.
In de parochie ben ik naast in het parochiebestuur actief in de pastorale raad en in het Interdiaconaal Overleg (IDO).
Met heel veel enthousiasme ga ik de uitdaging van het parochiebestuur aan.

Lid: Tonnie Donkers

tonniedonkersMijn naam is Tonnie Donkers, geboren in 1943 in Veghel, gehuwd met Annemie. We hebben drie  kinderen twee dochters en een zoon. Samen hebben we zeven kleinkinderen.  We zijn in 1981 van Veghel naar Nijnsel verhuisd. Ik ben inmiddels gepensioneerd.
Voorheen ben ik werkzaam geweest als hoofd materieel bij van Lee in Veghel en later bij Heijmans in Rosmalen. Ik ben 7 jaar secretaris geweest van de Heemkunde kring in Sint-Oedenrode. Op 14 juni jl. ben ik benoemd als lid van het parochiebestuur. Daarnaast ben ook voorzitter van de KBO afdeling Nijnsel. Ik wil mijn kennis graag inzetten voor het welzijn van de Parochie Heilige Oda in Rooi.