Parochiebestuur

Parochiebestuur

Het parochiebestuur bestaat uit de volgende leden:

Mgr. Rob Mutsaerts: voorzitter
Wim van Dijk: vice-voorzitter
Rien van Tilburg: penningmeester
Riny Tijssen: secretaris
Rinus Verhagen: onderhoud en bouwzaken
Rini Braat:  bestuurslid

Contact

Contact met het bestuur verloopt via:

Parochiebestuur H. Oda
Mw. R. Tijssen, secretaris
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB  Sint-Oedenrode

Even voorstellen

Vice-voorzitter: Wim van Dijk

Mijn naam is Wim van Dijk, geboren (1938) en getogen in Boskant, al meer dan 50 jaar getrouwd met Betty van de Moosdijk. Samen hebben wij 3 kinderen en 6 kleinkinderen.  Wij hebben het voorrecht te mogen wonen in het mooie Rooise buitengebied.

Ik heb ruim 21 jaar gewerkt  in een middelgroot bedrijf dat machines voor de bouwwereld maakte.  Daar ben ik begonnen als hoofd administratie. Vanuit die functie ben ik doorgestroomd naar personeelszaken, waarbij ik alle aspecten van personeelszaken onder mijn hoede had.

Van 1977 tot 1987 ben ik lid geweest van bestuur van de Parochie H. Rita in Boskant, eerst als secretaris en later als vicevoorzitter. Vanuit dit bestuur werd ik afgevaardigd naar het bestuur van de Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO). Daarin heb ik zitting gehad van 1980 tot 2007, ook hier eerst als secretaris en later als voorzitter.

Kort na mijn pensionering, begin 1998, werd ik gevraagd voor de functie van vicevoorzitter van  het bestuur van de Parochie H. Martinus (centrum).  Deze functie heb ik bekleed tot de fusie van de 5 Rooise parochies in 2010. Toen ben ik doorgestroomd naar het bestuur van de nieuwe Parochie H. Oda, eveneens als vicevoorzitter. Vervolgens kwam de aansluiting van Son en Breugel.  Toen de fusie geformaliseerd werd (september 2012) was voor mij de tijd aangebroken om het bestuurs-stokje over te geven.  Wat niet wegneemt, dat ik op diverse andere gebieden intensief bij de parochie betrokken bleef.

Ik vind het leuk en uitdagend om op diverse terreinen behulpzaam te zijn. En vooral: ik vind het fijn om met mensen samen te werken, samen de parochie ‘dragen’, ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Toen ik de vraag kreeg of ik nog enige tijd het parochiebestuur wil ondersteunen in het vele werk dat er te doen staat, heb ik daar vanuit mijn betrokkenheid en zorg voor de parochie ‘ja’ op gezegd, in het besef dat het parochiebestuur dikwijls voor belangrijke en moeilijke beslissingen staat. Als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen, wil ik dat graag doen.

Secretaris: Riny Tijssen

Mijn naam is Riny Tijssen. Mijn wieg stond in 1951 in Den Haag en mijn achternaam was bij geboorte Asselman.

In 1971 ben ik in de kerk getrouwd met Fred Tijssen. Samen hebben we drie gehuwde dochters en inmiddels zijn we de trotse grootouders van zeven kleinkinderen.

Ik heb ruim 31 jaar gewerkt bij het ministerie van Defensie, waar ik lange tijd de functie van directiesecretaresse vervulde.

We hebben een lange periode in Badhoevedorp gewoond, waar we verbonden waren bij een kerk in Amsterdam. Daar ben ik  bijna 6 jaar lid geweest van het parochiebestuur tot we verhuisden naar Nootdorp, onze vorige woonplaats.

Sinds augustus 2019 wonen we in Sint Oedenrode, waar we al enige tijd contact hadden met de St. Martinuskerk omdat we een overbruggingstijd hadden in Best. Vanwege onze koorzang en gelijktijdige binnenkomst met Pastoor Robert van Aken in de parochie raakte ik steeds meer betrokken bij het parochiële gebeuren en ben ik lectrice geworden.

Ik heb als vrijwilliger ook veel ervaring op gedaan in bestuurlijke organisaties. Toen mij de vraag gesteld werd om deze ervaring te willen delen in het parochiebestuur van de Heilige Oda, moest ik wel even nadenken. Ik ben ook actief binnen het Rode Kruis als evenementen EHBO-er, eerst in mijn vorige woonplaats en nu in de Meierijstad. Ik heb toch ja gezegd, omdat ik dit zie als een nieuwe uitdaging.

Als hobby toerfietsen Fred en ik graag op onze tandem door het Brabantse land en kun je ons vinden aan de bridgetafel.

Lid: Rini Braat

Mijn naam is Rini Braat. Geboren in 1952 in Bergeijk en sinds 1959 woonachtig in Sint Oedenrode. Ik ben getrouw met Ellen. We hebben heb een dochter, schoonzoon en twee prachtige kleindochters.

Tot 2017 was ik directeur-bestuurder van een grote onderwijsorganisatie in Nijmegen. Met mijn pensionering kwam er tijd voor andere dingen zoals vrijwilligerswerk. Met vrijwilligerswerk wil ik mijn bijdrage leveren aan sociale verbinding in mijn omgeving. Het werk in ‘Hospice Dommelrode’ geeft mij als vrijwilliger heel veel voldoening: er zijn voor mensen in hun laatste levensfase waar het gaat over afscheid nemen maar ook over het vieren van het leven. Hiernaast ben ik sinds  januari 2021 voorzitter van de Stichting Behoud Martinuskerk. Deze stichting organiseert ieder jaar de grote boekenbeurs die ook ver buiten onze parochiegrenzen zijn bekendheid heeft gekregen. In Heilige Odaparochie ben ik op allerlei manieren actief: collectant, lector, lid van de werkgroep ‘avond van het licht’ en sinds augustus 2020 als lid van het parochiebestuur. Mijn motivatie om lid te worden van het parochiebestuur wordt ingegeven door een aantal thema’s: de toekomst en de opbouw van onze parochiegemeenschap en de toekomstbestendigheid van onze kerkgebouwen. Deze thema’s vat ik samen in het motto “groeien in geloof en geloven in groei”.

Samen met alle vrijwilligers, het pastoraal team en collega-bestuursleden wil ik onze mooie parochie verder laten groeien tot een plaats waar ieder zich thuis en geborgen voelt.