Beleidsnotitie ‘In vertrouwen onderweg’

Het parochiebestuur en het pastorale team hebben een beleidsnotitie geschreven: ‘In vertrouwen onderweg’. In de notitie geven ze aan op welke wijze zij samen met alle betrokken parochianen nu en in de nabije toekomst vorm en inhoud kunnen geven aan de toekomst van onze parochie. Van harte nodigt het parochiebestuur iedereen uit om de beleidsnotitie ‘In vertrouwen onderweg’ te lezen en mee te gaan en mee te doen in ons streven verder te bouwen aan een mooie toekomst voor onze geloofsgemeenschap.

U leest de notitie via deze link.