Torengroepen

Zoals u weet worden de parochies binnen ons Bisdom en in heel Nederland door fusies steeds groter. Daardoor wordt het werkgebied  groter en dreigt men hierdoor het overzicht te verliezen. Ook wordt het lastiger om het reilen en zeilen en de dagelijkse gang van zaken in het oog te houden. Het Bisdom onderkent dit en men heeft in haar beleidsplan opgenomen dat het raadzaam is om voor elke kerk binnen een parochie een torengroep op te richten. Dit is een groep mensen die vaak aanwezig is in de betreffende kerk en zo ter ondersteuning kan functioneren voor het parochiebestuur en pastorale team. Door het parochiebestuur is een statuut gemaakt waarin alle bevoegdheden en taken van de torengroep omschreven staan. Op deze manier kunnen de torengroepen vele organisatorische zaken zelf oplossen zonder dat het parochiebestuur er aan te pas hoeft te komen. De  torengroep kan een belangrijke rol vervullen op zowel het materiële als pastorale vlak. Door frequent overleg tussen torengroep en parochiebestuur / pastorale team blijven we allen goed geïnformeerd.

Torengroep Heilige Martinus van Tours Centrum

Torengroep Heilige Martinus van Tours Centrum

v.l.n.r.: Math Jacobs, Gerda van de Burgt, Willemien Vermeulen, Wim van Dijk (voorzitter) en Rien van Gerwen

Torengroep Petrus’ Banden Son

Torengroep St. Petrus' Banden Son

v.l.n.r.: Truus van den Broek – van Bussel, Christianne Drubbel, Rinus Verhagen (voorzitter), Sannie de Rooij – Claasen en Ed Saris.

Torengroep St. Genoveva Breugel

Torengroep St. Genoveva Breugel

v.l.n.r.: Jolanda van Soerland, Sjef Donkers, Sjef den Uijl (voorzitter) en Joke Versantvoort

Torengroep Sint Martinus Olland

Torengroep Heilige Martinus Olland

v.l.n.r.: Harrie Heerkens (voorzitter), Cor van Roosmalen, Cees van Hout, Riet van Hout, Twan van Erp en Johnny Leenderts. Ton van Kessel ontbreekt op deze foto.

Torengroep Antonius van Padua Nijnsel

Torengroep Heilige Antonius van Padua Nijnsel

v.l.n.r.: Lambert Verhoeven (voorzitter), Annie van den Eertwegh en Joke Raaijmakers.

Statuut torengroepen

Download/bekijk hier het statuut voor de torengroepen.