Torengroepen

Zoals u weet worden de parochies binnen ons Bisdom en in heel Nederland door fusies steeds groter. Daardoor wordt het werkgebied  groter en dreigt men hierdoor het overzicht te verliezen. Ook wordt het lastiger om het reilen en zeilen en de dagelijkse gang van zaken in het oog te houden. Het Bisdom onderkent dit en men heeft in haar beleidsplan opgenomen dat het raadzaam is om voor elke kerk binnen een parochie een torengroep op te richten. Dit is een groep mensen die vaak aanwezig is in de betreffende kerk en zo ter ondersteuning kan functioneren voor het parochiebestuur en pastorale team. Door het parochiebestuur is een statuut gemaakt waarin alle bevoegdheden en taken van de torengroep omschreven staan. Op deze manier kunnen de torengroepen vele organisatorische zaken zelf oplossen zonder dat het parochiebestuur er aan te pas hoeft te komen. De  torengroep kan een belangrijke rol vervullen op zowel het materiële als pastorale vlak. Door frequent overleg tussen torengroep en parochiebestuur / pastorale team blijven we allen goed geïnformeerd.

Torengroep Heilige Martinus van Tours Centrum

v.l.n.r.: Ellen Braat, Math Jacobs. Willemien Vermeulen (voorzitter) en Johanna van de Ven.

Torengroep Petrus’ Banden Son

v.l.n.r.: Piet van de Weideven, Gerard Theuns, Truus van den Broek – van Bussel, Rinus Verhagen (voorzitter),  Sannie de Rooij – Claasen en Ad Keeren.

Torengroep St. Genoveva Breugel

v.l.n.r.: Sjef den Uijl, Joke Versantvoort, Jolanda van Soerland en Coen Doesburg.

Torengroep Antonius van Padua Nijnsel

v.l.n.r.: Joke Raaijmakers, Lambert Verhoeven (voorzitter) en Annie van den Eertwegh.

Torengroep H. Rita Boskant

v.l.n.r: Arie van Alebeek (Voorzitter), Henk Verboort, Jan v.d. Meulengraaf, Tonny van Genuchten en Martien Verboort .