Torengroepen

Zoals u weet worden de parochies binnen ons Bisdom en in heel Nederland door fusies steeds groter. Daardoor wordt het werkgebied  groter en dreigt men hierdoor het overzicht te verliezen. Ook wordt het lastiger om het reilen en zeilen en de dagelijkse gang van zaken in het oog te houden. Het Bisdom onderkent dit en men heeft in haar beleidsplan opgenomen dat het raadzaam is om voor elke kerk binnen een parochie een torengroep op te richten. Dit is een groep mensen die vaak aanwezig is in de betreffende kerk en zo ter ondersteuning kan functioneren voor het parochiebestuur en pastorale team. Door het parochiebestuur is een statuut gemaakt waarin alle bevoegdheden en taken van de torengroep omschreven staan. Op deze manier kunnen de torengroepen vele organisatorische zaken zelf oplossen zonder dat het parochiebestuur er aan te pas hoeft te komen. De  torengroep kan een belangrijke rol vervullen op zowel het materiële als pastorale vlak. Door frequent overleg tussen torengroep en parochiebestuur / pastorale team blijven we allen goed geïnformeerd.

Torengroep Sint-Oedenrode

De Torengroep H. Martinus Centrum,  de Torengroep Antonius van Padua Nijnsel en de Torengroep H.Rita Boskant dragen zorg voor de kern die ze vertegenwoordigen.

Om een betere afstemming te krijgen tussen de verschillende Torengroepen, de continuïteit te waarborgen en op sommige vlakken efficiënter te kunnen werken gaan de drie bovengenoemde Torengroepen samenwerken onder de nieuwe naam Torengroep Sint-Oedenrode. De afzonderlijke  Torengroepen Martinus, Nijnsel en Boskant blijven bestaan.

v.l.n.r. :  André van de Warenburg, Joke Raaijmakers, Arie van Alebeek, Johanna van de Ven, Martien Verboort, Tonny van Genugten, Henk Verboort, Lambert Verhoeven, Willemien Vermeulen, Ellen Braat.

Torengroep Heilige Martinus van Tours Centrum

v.l.n.r.: Ellen Braat, Willemien Vermeulen (voorzitter) en Johanna van de Ven.

Torengroep Antonius van Padua Nijnsel

v.l.n.r.: Joke Raaijmakers, Lambert Verhoeven (voorzitter) en Annie van den Eertwegh.

Torengroep H. Rita Boskant

Arie van Alebeek (Voorzitter)
Henk Verboort
Tonny van Genuchten
Martien Verboort

Torengroep Son en Breugel

v.l.n.r: Piet van de Weideven, Coen Doesburg, Wilko Tilmans en Joke Versantvoort