Het doopsel

Het doopsel is het eerste sacrament. Na de vreugde vanwege de geboorte van een kind vieren we in het doopsel dankbaar dat het kind ten diepste uit God voortkomt en dat in Hem onze toekomst gelegen is. De ouders zeggen namens hun kind ‘ja’ tegen Jezus, ‘ja’ tegen het geloof van de kerk. Zij beloven hun kind op te voeden in Gods Geest. Door het doopsel gaat de dopeling deel uitmaken van de kerk van Christus, de gemeenschap van gelovigen.

Aan het doopsel gaat een voorbereidingsavond vooraf. Daarin wordt over de inhoud van het doopsel gesproken, over het verloop van de doopplechtigheid en over wat de keuze voor het doopsel inhoudt. U kunt zelf een boekje voor de doop samenstellen, aan de hand van het materiaal dat u kunt vinden onder de volgende link. (link naar doopboekje)

Een doop afspreken kan telefonisch via het Parochiesecretariaat.

Hier kunt u het inschrijfformulier downloaden.

Dopen op latere leeftijd

Als het kind op latere leeftijd gedoopt wordt, bijvoorbeeld rond de Eerste Heilige Communie, wordt er ook aan hem of haar catechese gegeven.

Uiteraard gaat er ook catechese vooraf aan de doop van een volwassene. Deze tijd van voorbereiding wordt het catechumenaat genoemd. Er is binnen ons bisdom een traject voor het catechumenaat, en voor gedoopten die tot de Rooms Katholieke Kerk willen toetreden. De catechumeen wordt in één viering gedoopt, gevormd en hij of zij krijgt dan ook  de eerste communie.