Geloofsverdieping

Catechese is niet alleen iets voor kinderen. Ook als volwassen gelovigen is het goed om ons geloof te voeden en te verdiepen. Daarom bieden we als parochie minimaal een keer per jaar een reeks bijeenkomsten aan waarin een onderwerp uit onze katholieke traditie wordt ingeleid, waarna we daarover met elkaar in gesprek gaan.