Basisscholen en de parochie

De parochie vindt de klassieke driehoek rondom (geloofs)opvoeding  ‘ouders-school-parochie’ belangrijk. Zij investeert in deze driehoek, om haar in stand te houden en te laten groeien. Dit voor zover het in haar vermogen ligt.

Met zowat alle basisscholen binnen het gebied van de parochie bestaan contacten over en weer. Voor de basisscholen in de gemeente Sint-Oedenrode is pastoraal werkende Manon van den Broek aanspreekpunt voor de basisscholen. Voor de gemeente Son en Breugel is diaken Wilchard Cooijmans de eerst aanspreekbare persoon. Schroom niet om bij vragen met hen in contact te treden.

De katholieke basisscholen in de gemeente Sint-Oedenrode gaan samen in SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode. SKOSO vormt het bevoegd gezag van deze zeven katholieke basisscholen. Vanuit SKOSO is het ‘Netwerk Identiteit’ opgezet. In dit netwerk is van elke school een leerkracht en ouder vertegenwoordigd. Ook de parochie neemt deel. Het netwerk bezint zich op de invulling van de katholieke identiteit van de scholen. Dit heeft zijn uitwerking in concrete projecten rond de heilige Oda, Pasen en Kerstmis waar scholen, ouders en parochie bij betrokken zijn.

Je bent welkom! Kerstmis voor groep 1 en 2

Kerstmis is aanstaande. Op de Adventskrans branden al kaarsen. Ook dit jaar ontvangt de parochie Heilige Oda in de laatste twee weken vóór de Kerstvakantie de groepen 1 en 2 van onze basisscholen. Het thema van Kerstmis in de parochie is: ‘Je bent welkom’.

In het geboorteverhaal van de Jezus speelt het thema ‘welkom zijn’ op verschillende momenten een rol. Jezus was welkom bij Maria, hoewel zij zich het krijgen van haar eerste kindje zo anders had voorgesteld. Maria en haar ongeboren kindje zijn welkom bij Jozef, hoewel hij er eerst over dacht in stilte van Maria scheiden. Jozef en Maria ondervinden geen hartelijk welkom in Bethlehem. ‘Alles is vol!’ Toen Maria vervolgens haar kindje ter wereld had gebracht in een stal bij de dieren, waren de herders in het veld, ver uit de buurt van alles en iedereen, de eersten die op bezoek kwamen. Ze waren welkom. Net als die koningen uit een vreemd land, met een vreemde godsdienst.

In navolging van dit kleine kindje heten wij dit jaar iedereen extra van harte welkom in onze kerken. Ook al kom je elke week niet in de kerk, ben je ziek, arm of juist te rijk, ben je nog te jong of veel te oud of heb je heel andere gewoonten of opvattingen dan je denkt dat wij hebben. Het kindje wacht op jou. Je bent méér dan welkom.

De kinderen van groep 1 en 2 worden dit jaar uitgenodigd een engeltje in te kleuren. De kleuters komen met hun engeltjes op bezoek bij de kerststal in de kerk.

Daar horen ze het kerstverhaal en zingen we samen bij de stal. De engeltjes hangen we op. U kunt ze daar komen bewonderen in de kerstvakantie. U bent van harte welkom!

Zalig Kerstfeest!
Manon van den Broek
Wilchard Cooijmans