Basisscholen en de parochie

De parochie vindt de klassieke driehoek rondom (geloofs)opvoeding  ‘ouders-school-parochie’ belangrijk. Zij investeert in deze driehoek, om haar in stand te houden en te laten groeien. Dit voor zover het in haar vermogen ligt.

Met zowat alle basisscholen binnen het gebied van de parochie bestaan contacten over en weer. Voor de basisscholen in de gemeente Sint-Oedenrode is pastoraal werkende Manon van den Broek aanspreekpunt voor de basisscholen. Voor de gemeente Son en Breugel is diaken Wilchard Cooijmans de eerst aanspreekbare persoon. Schroom niet om bij vragen met hen in contact te treden.

De katholieke basisscholen in de gemeente Sint-Oedenrode gaan samen in SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode. SKOSO vormt het bevoegd gezag van deze zeven katholieke basisscholen. Vanuit SKOSO is het ‘Netwerk Identiteit’ opgezet. In dit netwerk is van elke school een leerkracht en ouder vertegenwoordigd. Ook de parochie neemt deel. Het netwerk bezint zich op de invulling van de katholieke identiteit van de scholen. Dit heeft zijn uitwerking in concrete projecten rond de heilige Oda, Pasen en Kerstmis waar scholen, ouders en parochie bij betrokken zijn.

Gezinnen en kinderen verbonden tijdens coronacrisis

Beste ouders,

Ondanks de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus, wordt het toch ook dit jaar Pasen. In deze week, de Goede Week, leven we naar het feest van Pasen toe. We lopen deze week als het ware met Jezus mee tijdens zijn laatste dagen.
De kinderen komen nu niet samen op school om daar de verhalen te horen en te beleven die bij deze tijd horen. Daarom geven we u handreikingen en ondersteuning om deze week in het gezin te beleven.

Voor knutsels, filmpjes, verhalen en achtergrond:
Samuel Advies: https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/het-kerkelijk-jaar-vieren/goede-week-vieren/

Geloven thuis: https://www.geloventhuis.nl/2020/niet-wegdoen/knutselen-en-doen.html

Meebeleven met de parochie
Nieuwsbrief voor gezinnen van deze week
Facebook pagina van de parochie met ook elke dag een filmpje, liedje, knutsel enz.
Activiteit van vandaag: Pasen
Activiteiten die geweest zijn; RegenboogdagMaria BoodschapPalmzondagTwee filmpjes van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag.
Live stream vieringen Goede Week vanuit de Odaparochie

Schoolviering
Hier kunt u https://www.verus.nl/themas/corona via livestream een Paasviering voor scholen volgen op Witte Donderdag, donderdag 9 april. U kunt deze viering ook later terugkijken.
9.30 u Primair onderwijs
10.30 u Voortgezet onderwijs