Basisscholen en de parochie

De parochie vindt de klassieke driehoek rondom (geloofs)opvoeding  ‘ouders-school-parochie’ belangrijk. Zij investeert in deze driehoek, om haar in stand te houden en te laten groeien. Dit voor zover het in haar vermogen ligt.

Met zowat alle basisscholen binnen het gebied van de parochie bestaan contacten over en weer. Voor de basisscholen in de gemeente Sint-Oedenrode is pastoraal werkende Manon van den Broek aanspreekpunt voor de basisscholen. Voor de gemeente Son en Breugel is diaken Wilchard Cooijmans de eerst aanspreekbare persoon. Schroom niet om bij vragen met hen in contact te treden.

De katholieke basisscholen in de gemeente Sint-Oedenrode gaan samen in SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode. SKOSO vormt het bevoegd gezag van deze zeven katholieke basisscholen. Vanuit SKOSO is het ‘Netwerk Identiteit’ opgezet. In dit netwerk is van elke school een leerkracht en ouder vertegenwoordigd. Ook de parochie neemt deel. Het netwerk bezint zich op de invulling van de katholieke identiteit van de scholen. Dit heeft zijn uitwerking in concrete projecten rond de heilige Oda, Pasen en Kerstmis waar scholen, ouders en parochie bij betrokken zijn.

Kerstmis 2019; de ster wijst jou de weg!

Het thema voor Kerstmis 2019 in de parochie is: ‘De ster wijst jou de weg!’.

We kijken op verschillende manieren naar ‘sterren’. We komen ze in deze tijd van het jaar overal tegen: je hangt ze op, klikt ze aan. Ze horen er gewoon bij. We weten van astronauten, sterrenkunde en astrologie. En we kennen ‘sterren’ uit de muziek, van social media, enz. Als je naar de sterren kijkt door de ogen van de Bijbel, ontstaat er een verrassend nieuw beeld. De sterren zijn tekens van hoop. Een ster wijst ons de weg…

Vanuit de parochie is er dit jaar voor de groepen 1 en 2 het volgende aanbod:

Voor school bieden we drie lesthema’s aan rond sterren. Eén van de lesthema’s is het geboorteverhaal van Jezus, volgens Matteüs. Dit is het verhaal met de ster en de drie Wijzen. Het laatste lesonderdeel gaat over personen die we ‘sterren’ noemen. Wie zijn dat? Kun je zélf een ster zijn? Wat zegt de Bijbel daarover? Dit onderdeel loopt uit in het maken van een tekening over hoe je zelf een ster kunt zijn. Of voor wie jij een ster zou willen zijn. Van die tekening maken we een ster, die de kinderen meenemen naar de kerststal in de kerk.

Ik zie sterren…: ‘Sterrennacht’ van Vincent van Gogh

Zoveel sterren…: Abram kijkt naar de sterrenhemel