Basisscholen en de parochie

De parochie vindt de klassieke driehoek rondom (geloofs)opvoeding  ‘ouders-school-parochie’ belangrijk. Zij investeert in deze driehoek, om haar in stand te houden en te laten groeien. Dit voor zover het in haar vermogen ligt. Met zowat alle basisscholen binnen het gebied van de parochie bestaan contacten over en weer.

De katholieke basisscholen in de gemeente Sint-Oedenrode gaan samen in SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode. SKOSO vormt het bevoegd gezag van deze zeven katholieke basisscholen. Vanuit SKOSO is het ‘Netwerk Identiteit’ opgezet. In dit netwerk is van elke school een leerkracht en ouder vertegenwoordigd. Ook de parochie neemt deel. Het netwerk bezint zich op de invulling van de katholieke identiteit van de scholen. Dit heeft zijn uitwerking in concrete projecten rond de heilige Oda, Pasen en Kerstmis waar scholen, ouders en parochie bij betrokken zijn.

Gezinnen en kinderen verbonden tijdens coronacrisis

Ondanks de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus, wordt het toch ook dit jaar Pasen. In deze week, de Goede Week, leven we naar het feest van Pasen toe. We lopen deze week als het ware met Jezus mee tijdens zijn laatste dagen.
Via de linkjes onder aan deze pagina kunt kijken naar twee filmpjes over de Goede Week en Pasen.

Project ‘Calvarieberg’ voor kinderen groep 6

Evenals het afgelopen jaar biedt onze parochie de kinderen van groep 6 van de basisscholen in Sint-Oedenrode het lesproject rond de ‘Calvarieberg’ bij de Martinuskerk in Sint-Oedenrode aan. Bij dit project horen een lesbrief, een bezoek aan de kruisweg in de Martinuskerk met daarna een bezoek aan de Calvarieberg  op het kerkhof bij de kerk.

Vanaf maandag 22 maart tot en met woensdag 31 maart  hopen we weer regelmatig groepjes kinderen in de Martinuskerk en bij de Calvarieberg te mogen ontvangen. We heten hen alvast van harte welkom.

Hier vindt u een filmpje van het verhaal van de Goede Week en Pasen, verteld en verbeeld door de Zandtovenaar.

Hier vindt u een filmpje van het verhaal van de Goede Week en Pasen uit de Prentenbijbel: ‘Het graf is leeg.’