Huisbezoek

Als u het op prijs stelt dat iemand vanuit de parochie u thuis komt bezoeken, een parochiaan of iemand van het pastorale team, kunt u dat doorgeven aan het Parochiesecretariaat of een van de pastores hierop aanspreken.