Sacrament van verzoening (de biecht)

Een van de zeven sacramenten is het sacrament van vergeving en verzoening, vroeger ook wel bekendstaand als ‘de biecht’. In het sacrament van vergeving en verzoening mogen wij Gods barmhartigheid en vergeven ontvangen. Op de weg van het leven lopen wij soms averij op. Er is een tekortschieten naar onze naasten, naar God en naar onszelf. Alles wat ons hart bezwaart mogen wij neerleggen bij God. Hij reikt ons de hand en vergeeft onze averij  -onze fouten, tekorten en zonden- en geeft ons de kracht opnieuw te beginnen. Het sacrament van verzoening werkt bevrijdend en geeft hoop op een nieuwe toekomst.  In onze parochie is dit sacrament altijd te ontvangen voor en na de H.Missen op weekdagen.  Daarnaast is er ook altijd een afspraak te maken met een van de priesters van de parochie. Neem hiervoor contact op met het Parochiesecretariaat.

De aanvangstijden van de vieringen zijn hier te bekijken.