Sycamore

Dit werkjaar houden we in onze parochie een reeks bijeenkomsten waarin ontmoeting en het samen stilstaan bij ons geloof en ons leven centraal staan: Sycamore.

Elke avond heeft een eigen thema en kan los van de andere bijeenkomsten worden gevolgd. Telkens bekijken we een stukje film en gaan vervolgens met elkaar in gesprek aan de hand van een paar vragen.

De films worden gepresenteerd door pastoor Stephen Wang. In iedere film staat er één onderwerp centraal. In de film bespreekt pastoor Wang dit thema terwijl hij wandelt door het Engelse landschap. Dit wordt afgewisseld met straatinterviews en onderbroken door de gespreksmomenten. Iedere bijeenkomst begint met een kopje koffie/thee, daarna bekijken we de film. Tijdens de gesprekken wordt gezorgd voor wat te drinken.

Voor dit jaar staan de volgende avonden op het programma:

Dinsdag 14 februari:       De heilige Geest en de kerk
Dinsdag 14 maart:           De Bijbel
Dinsdag 18 april:              Het geschenk van het geloof     
Dinsdag 16 mei:               De kracht van het gebed
Dinsdag 20 juni:               De ware vrijheid ontdekken

Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: Parochiecentrum, Borchmolendijk 19A Sint-Oedenrode.