Geschiedenis

Beknopte geschiedenis van de H. Odaparochie

Eind zevende eeuw: Oda vestigt zich op een Rode (open plek in het bos op de plaats thans het Martinuskerkhof ligt)
713: Oda sterft en wordt begraven op de rode waar zij woonde
ca. 1000: stichting van de Sint-Maartenskerk te Eerschot
ca. 1100: stichting van de Sint-Odakerk: bedevaartkerk ter ere van de H. Oda en kapittelkerk
1103: overbrengen gebeente (de relieken) van Oda naar de aan haar toegewijde kapittelkerk, officiële bevestiging door de bisschop van Luik van de verering van Oda als heilige
1107: stichting van een parochie in Son, toegewijd aan de apostel Petrus
13/14e eeuw: stichting van een kerk in Breugel, bediend door het Odakapittel van Sint-Oedenrode
1436: Breugel wordt een zelfstandige vicarie
15e eeuw: bouw St. Petrus’Bandenkerk te Son, waarvan nu nog de toren staat.
15e eeuw: bouw huidige St. Genovevakerk te Breugel
1648: In opdracht van het wettelijk gezag zijn schilderingen, beelden en altaren en schilderingen uit de Sint-Maartenskerk (en Sint-Odakerk en de Rooise kapellen) verwijderd.
1808: bouw van nieuwe kerk op plaats van de oude Odakerk
1856: stichting van de parochie in Olland, bouw van de St. Martinuskerk
1911: stichting van de parochie in Nijnsel, bouw van de St. Antoniuskerk en aanleg van het processiepark
1915: bouw nieuwe kerk in St. Oedenrode, toegewijd aan de HH. Martinus en Oda
1934: bouw van de Odakapel, op de heuvel waar de Heilige Oda leefde, gestorven en begraven werd
1944: St. Martinuskerk van Olland door oorlogsgeweld verwoest
1951: bouw nieuwe kerk in Olland
1956: stichting van een parochie in Boskant en bouw van de H. Ritakerk
1958: St. Petrus’ Bandenkerk van Son door Brand verwoest (de toren overleefde de brand)
1960: inwijding van de nieuwe kerk in Son
1962: stichting van de Goede Herderparochie te Eerschot, de kassen van kweker Van der Velden dienen als voorlopig kerkgebouw
1966: inwijding van de Goede Herderkerk in Eerschot
2009/2010: samenvoeging van de vijf parochies in de gemeente Sint-Oedenrode tot de ene parochie Heilige Oda. Op 14 mei 2010, feest van de translatie van de H. Oda, is heeft de bisschop van ’s-Hertogenbosch het decreet tot oprichting getekend.
2012: de parochies van Son en Breugel gaan deel uit maken van de H. Odaparochie
2012: bouw en inzegening H. Ritakapel aan het Kremselen
2013: de Goede Herderkerk van Eerschot en de H. Ritakerk van Boskant worden aan de ere-dienst onttrokken
2013: viering van het 13e eeuwfeest van de Heilige Oda
2013: bouw en inzegening van de St. Antoniuskapel te Nijnsel. Het oude Antoniusbeeld uit het vroegere Nijnselse patronaat heeft weer een waardige plaats gekregen
2016: de St. Martinuskerk van Sint-Oedenrode krijgt een carillon bgv de 100e verjaardag van het kerkgebouw
2016: inzegening H. Ritakapel in Boskant. (in de voormalige doopkapel)
2016: restauratie processiepark Nijnsel met de oprichting en bouw van de kruiswegkapellen
2017: de St. Petrus’ Bandenkerk wordt aan de ere-dienst onttrokken
2018: de St. Martinuskerk van Olland wordt aan de ere-dienst onttrokken
2018: het oude beeldje van de H. Martinus van Tours keert na bijna 30 jaar terug in de Rooise parochiekerk. Het was in bruikleen gegeven aan de parochie Veldhoven, maar is op verzoek van de H. Odaparochie teruggekeerd naar de kerk waarvoor het vervaardigd is