Pastoraal team

Samenstelling

Bryan van de Mortel, waarnemend pastoor
Harold van Overbeek, kapelaan
Peter Buijs, diaken
Sannie de Rooij, catechist

Het pastoraal team kan rekenen op de vaste steun en medewerking van:

Pastor Piet Bakermans, emeritus-pastoor van de Parochie St. Petrus’ Banden te Son
Diaken Geert Hendriks, emeritus-diaken van de parochie H. Antonius Abt te Eindhoven-Acht
Diaken Jos Hamelink, emeritus-diaken te Sint-Oedenrode

Even voorstellen

Bryan van de Mortel

Ik ben Bryan van de Mortel. Oorspronkelijk geboren en opgegroeid in Helmond (Stiphout). Altijd gelovig opgegroeid heb ik vanaf ongeveer mijn 13e een roeping van de Heer mogen ontvangen die zich gestadig heeft ontwikkeld. Na de middelbare school heb ik Spaanse taal en cultuur gestudeerd aan de Radboud universiteit Nijmegen. Tijdens mijn studie ben ik ook meer betrokken geraakt met de Kerk. Ik was dagelijks in de kerk, vooral bij het dienen van de Mis. De authentieke schoonheid van de oude Latijnse liturgie heeft me in het bijzonder diep geraakt.

Na het afronden van mijn bachelor ben ik naar het seminarie gegaan voor de opleiding tot het priesterschap. Mijn verlangen om de Heer te dienen is steeds meer gegroeid. Door de opleiding, maar ook het gemeenschapsleven, het gebed en de regelmatige dagorde heb ik me goed kunnen voorbereiden. Na 7 jaar opleiding ben ik op 26 mei 2018 gewijd tot priester. Ik ben nog een tijdje werkzaam geweest in mijn stageparochie in Tilburg en vanaf 1 februari 2019 heb ik mijn eerste benoeming ontvangen als kapelaan in de heilige Odaparochie. Op deze plaats hoop ik de Heer te mogen dienen en zijn instrument te zijn om Hem te verkondigen en zijn Volk te heiligen door de bediening in de sacramenten.

Harold van Overbeek

Mijn naam is Harold van Overbeek (1976) en ben afkomstig uit Best. Om het wat specifieker aan te geven: ik ben geboren en getogen bij het kapelleke in de Vleut. Na mijn middelbare schoolopleiding op het Heerbeeckcollege ben ik gaan studeren aan het priesterseminarie ‘Sint Janscentrum’ in Den Bosch. Op 25 mei 2002 ontving ik uit handen van emeritus-bisschop Hurkmans de priesterwijding en heb vervolgens op verschillende plaatsen in ons bisdom gewerkt. De laatste 10 jaar was ik als priester verantwoordelijk voor de bedevaartsplaats van Onze Lieve Vrouw van Ommel (Asten-Someren) en enkele kerkdorpen daaromheen.

Om als kapelaan in de heilige Odaparochie te mogen gaan werken, voelt voor mij als een soort van ‘thuiskomen’. Immers, in deze mooie streek ben ik opgegroeid en ook familie en kennissen wonen her en der verspreid binnen de parochie. Ik zal gaan wonen op de pastorie in Breugel en samen met pastoor Bryan van de Mortel, diaken Peter Buijs en catechist Sannie de Rooij zal ik mede de pastorale zorg gaan dragen voor alle dorpen binnen de Odaparochie. Graag hoop ik u te zijner tijd te mogen ontmoeten!

Peter Buijs

Mijn naam is Peter Buijs, geboren in Vlissingen op 5 januari 1964.  Ik ben getrouwd met mijn vrouw Brigitte. We wonen in Berghem, mijn vrouw werkt als verpleegkundige op de kraamafdeling van het Bernhoven Ziekenhuis in Uden ikzelf werk in het voortgezet onderwijs aan de Sancta Maria Mavo in Den Bosch.

We hebben twee dochters Rebecca en Naomi. In eerste instantie heb ik invulling gegeven aan mijn eerste roeping; mijn huwelijk en de zorg voor mijn dochters. Na geruime tijd als vertegenwoordiger in hout en plaatmaterialen, heb ik een keuze gemaakt voor het onderwijs. Daar geef ik totaal vier vakken: levensbeschouwing, burgerschap, maatschappijleer en ICT.

Na mijn HBO Theologie werd mijn tweede roeping steeds duidelijker. Dienstbaarheid aan de medemens en verkondiging van Gods woord. In mijn opleiding tot permanent diaken, waar ik in 2006 aan begon, leerde ik vele kanten van dit ambt kennen, eerst in Rosmalen en daarna in de acht kerkdorpen van de Sint Christoffelparochie van West Maas en Waal. Mijn wijding vond plaats op, 10 november 2012. Na een zestal jaren in West Maas en Waal, was ik toe aan verandering en ben ik op 1 december 2019 benoemd in de Oda-parochie.

Mijn werkveld in de Oda-parochie zal zich voorlopig beperken tot het voorgaan in vieringen in de verzorgingshuizen Odendael en Berkenstaete en regelmatige assistenties bij eucharistievieringen in de parochie. Mijn werk als permanent diaken is onbezoldigd. Om te voorzien in mijn levensonderhoud werk ik als docent in het voortgezet onderwijs. Als ‘vrijwilliger’ maak ik verdienstelijk als permanent diaken in de Oda parochie in mijn vrije tijd.

Er zijn ook anderen velden waarin ik als diaken werkzaam ben geweest zoals: doop-, communie- en vormselvoorbereidingen, ziekencommunie en ziekenbezoek maar ook de begeleiding van jongeren en catechese groepen en parochievernieuwing.  Als vrijwilliger ben ik actief geweest bijvoorbeeld in een oranje-comité Berghem, Stichting voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid. Ook heb ik een grote groentetuin en bloementuin en heb ik aan judo en spinning gedaan. Toch ondanks dit alles is God blijven roepen en nu geef ik wederom het antwoord: “Ja, hier ben ik.”

Mijn wens is om in de Oda-parochie te mogen meewerken aan een zelfbewuste, gelovige gemeenschap rond de Hoeksteen Jezus Christus. Een gemeenschap die zich laat zien vanuit haar gelovige instelling: hartelijk, gastvrij en open; Een thuis voor iedereen. Juist in deze tijd waarin zoveel mensen alleen lopen, zoekende zijn, wanhopig zijn, mogen wij getuigen van Gods liefde. Dit is mijn opdracht: niet overtuigen maar enthousiast getuigen van de God die ieder mens liefheeft.

Sannie de Rooij

Toen ik in 2004 gevraagd werd om secretaris van het parochiebestuur te worden, bleek al snel dat ik weinig wist van de gang van zaken in een parochie. Ik was net met pensioen en had genoeg tijd, daarom heb ik meteen besloten om de opleiding tot pastoraal assistent te gaan volgen. Dat was een 4 jarige opleiding en in 2008 werd ik dus pastoraal assistent bij de Sint Petrus’ Banden’ parochie. Ik bleef secretaris van het parochiebestuur. Na de verhuizing van pastoraal werkende Maroejska Slegers heb ik enkele taken van haar overgenomen. In 2012 kwam de fusie  met de Oda parochie en werd ik dus pastoraal assistente van de Oda parochie.

Nadat de bisschop in 2018 de functie van pastoraal assistent had afgeschaft. Werd er een nieuwe 5 jarige opleiding tot catechist  opgestart.  Als catechist behartig je de volwassenen-, jongeren- en kindercatechese, zet je je in voor activiteiten en projecten in de pastorale zorg van de parochie voor jongeren, gezinnen en ouderen, en je rust vrijwilligers toe voor hun werk voor de parochie. Een aantal pastoraal assistenten, waaronder ik, kregen de mogelijkheid om een verkorte opleiding tot catechist te doorlopen. Deze verkorte opleiding heb ik in september met goed gevolg afgesloten.
Nu kijk ik er naar uit om als catechist aan de slag te gaan.