Pastoraal team

Samenstelling

Robert van Aken, pastoor
Bryan van de Mortel, kapelaan
Drs. Ir.Manon van den Broek, pastoraal werkende
Wilchard Cooijmans, diaken

Het pastoraal team kan rekenen op de vaste steun en medewerking van:

Pastor Paul Rens, emeritus-pastor van de parochie H. Oda te Sint-Oedenrode, Son en Breugel
Pastor Piet Bakermans, emeritus-pastoor van de Parochie St. Petrus’ Banden te Son
Diaken Geert Hendriks, emeritus-diaken van de parochie H. Antonius Abt te Eindhoven-Acht
Diaken Jos Hamelink, emeritus-diaken te Sint-Oedenrode
Diaken Johan van Gemert, emeritus-diaken van de parochie De 3-Eenheid te Gemert

Even voorstellen

Robert van Aken

Vrij vroeg in mijn studententijd stelde ik mijn allerlei levensvragen. Door de schoonheid van de dingen en de goedheid van dierbaren kwam ik tot de belangrijkste ontmoeting van het leven. Ik stelde mij de vraag: ‘God, als u bestaat, laat het mij zien’. Vanaf dat moment was niets meer hetzelfde. Ik ontdekte de grootste hoop van de mensheid: Gods barmhartigheid is tastbaar geworden in de menswording van Jezus. Zo werd de bijbel een levend boek en zo werd God een persoon. Iemand die bevrijdt, heelt, geneest, vreugde geeft en diepe vrijheid.  Na enkele jaren filosofie en theologie gestudeerd te hebben in Aix en Provence, Paray le Monial en s’-Hertogenbosch, heb ik aan de verkondiging van deze hoop, mijn leven gewijd door de priesterwijding op 29 mei 1999.

Vanaf mijn 16e ben lid van de gemeenschap Emmanuel. Dit is een actieve katholieke internationale gemeenschap die in 57 landen aanwezig is en vele gezins- en jongerenactiviteiten organiseert (www.emmanuelnederland.nl). Naast het feit dat ik leef vanuit haar spiritualiteit van aanbidding, compassie en evangelisatie, ben ik één dag in de week buiten de parochie hiervoor actief.

Mijn wens is om Sint Oedenrode, Son en Breugel een hartelijke, aantrekkelijke en open geloofsgemeenschap te laten zijn door de passie voor Christus te ervaren, Gods Geest te leren kennen en Gods leerling te zijn. Wij gaan voor een actuele en uitdagende boodschap voor mensen van deze tijd in een warme parochiegemeenschap van mensen van alle leeftijden en achtergronden !

Volg pastoor Robert van Aken ook op Facebook:
https://www.facebook.com/rhtvanaken

Bryan van de Mortel

Ik ben Bryan van de Mortel. Oorspronkelijk geboren en opgegroeid in Helmond (Stiphout). Altijd gelovig opgegroeid heb ik vanaf ongeveer mijn 13e een roeping van de Heer mogen ontvangen die zich gestadig heeft ontwikkeld. Na de middelbare school heb ik Spaanse taal en cultuur gestudeerd aan de Radboud universiteit Nijmegen. Tijdens mijn studie ben ik ook meer betrokken geraakt met de Kerk. Ik was dagelijks in de kerk, vooral bij het dienen van de Mis. De authentieke schoonheid van de oude Latijnse liturgie heeft me in het bijzonder diep geraakt.

Na het afronden van mijn bachelor ben ik naar het seminarie gegaan voor de opleiding tot het priesterschap. Mijn verlangen om de Heer te dienen is steeds meer gegroeid. Door de opleiding, maar ook het gemeenschapsleven, het gebed en de regelmatige dagorde heb ik me goed kunnen voorbereiden. Na 7 jaar opleiding ben ik op 26 mei 2018 gewijd tot priester. Ik ben nog een tijdje werkzaam geweest in mijn stageparochie in Tilburg en vanaf 1 februari 2019 heb ik mijn eerste benoeming ontvangen als kapelaan in de heilige Odaparochie. Op deze plaats hoop ik de Heer te mogen dienen en zijn instrument te zijn om Hem te verkondigen en zijn Volk te heiligen door de bediening in de sacramenten.

Manon van den Broek

ManonMijn naam is Manon van den Broek. Als pastoraal werkende maak ik sinds 2010 deel uit van het Pastoraal Team van de parochie Heilige Oda. Het is mijn tweede werkplek na afronding van mijn studie theologie in 2005. Eerder werkte ik in de parochies van Heeswijk, Dinther en Loosbroek rondom de Abdij van Berne.  Ik ben mijn loopbaan begonnen als landbouwingenieur.

Jezus heeft gezegd (Joh 10,10): ‘Ik ben de goede herder. Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten; Ik ben gekomen opdat ze (de schapen) leven mogen bezitten, en wel in overvloed.’ Ik heb mogen ervaren dat dit woord van de Heer waar is. En dat het steeds opnieuw weer waar wordt, op zoveel onverwachte manieren. Van harte ben ik dienstbaar aan deze Herder, die liefde is en leven geeft.

Ik ben getrouwd met Gerard. We hebben drie kinderen en wonen in Rosmalen.

Wilchard Cooijmans

wilchardIk ben Wilchard Cooijmans, geboren in Den Dungen op  9 juni 1964. Ik ben getrouwd met Liesbeth en we hebben twee dochters: Thessa en Marga. Na mijn theologiestudie aan de UTP in Heerlen heb ik tien jaar als pastoraal werker gewerkt  in de parochie Hoogerheide Woensdrecht. Daarna ben ik naar Geldrop gegaan. In 2001 werd ik gewijd tot permanent diaken. Sinds juli 2013 ben ik als diaken verbonden aan de Odaparochie en woon ik met mijn gezin op de mooie pastorie van Breugel. Inspiratie voor mijn leven en werken vind ik bij de heilige Theresia, die leefde vanuit een groot vertrouwen op God en die ontdekte dat je weliswaar niet alles kunt doen, maar wel alles wat je doet, uit liefde kunt doen. In deze geest schreef ze: “In het hart van de kerk, mijn Moeder, wil ik de liefde zijn”.