Pastoraal team

Samenstelling

Vincent Blom, pastoor – deken
Pater Pushpa Raj, pastor
Drs. Ir.Manon van den Broek, pastoraal werkende
Frank van der Geld, diaken
Wilchard Cooijmans, diaken

Het pastoraal team kan rekenen op de vaste steun en medewerking van:

Pastor Paul Rens, emeritus-pastor van de parochie H. Oda te Sint-Oedenrode, Son en Breugel
Pastor Piet Bakermans, emeritus-pastoor van de Parochie St. Petrus’ Banden te Son
Diaken Geert Hendriks, emeritus-diaken van de parochie H. Antonius Abt te Eindhoven-Acht
Diaken Jos Hamelink, emeritus-diaken te Sint-Oedenrode
Diaken Johan van Gemert, emeritus-diaken van de parochie De 3-Eenheid te Gemert

Even voorstellen

Vincent Blom

vincentGeboren in Utrecht (1967) als telg in een oud kostersgeslacht. Na de middelbare school en enige jaren werkzaam te zijn geweest op de administratie van een groot ziekenhuis, in 1992 begonnen aan de priesteropleiding. Deze opleiding werd op 6 juni 1998 bezegeld met de priesterwijding. Na mijn stage-jaar en een eerste pastoraal jaar in Odiliapeel, werkzaam in de Binnenstadparochie van ’s-Hertogenbosch (1999-2005), de Odulphusparochie vain Best (2005-2009) en sinds 1 september 2009 als pastoor van de H. Odaparochie. Tevens, vanaf 1 februari 2009, deken van het dekenaat Veghel-Sint-Oedenrode. Begin 2017 heeft de bisschop mij benoemd tot gedelegeerde voor de liturgie in ons bisdom. Gelijktijdig volgde de aanstelling tot hoofdaalmoezenier voor de diocesane bedevaarten. Daarnaast maakt ik als pastoraal adjunct-directeur, deel uit van de pastorale leiding van de Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ) en ben ik verbonden aan het Huis voor de Pelgrim in Maastricht.

Inspiratie voor mijn leven en werken vind ik heel sterk in mijn patroonheilige: de H. Vincentius a Paulo. In zijn leven komen Godsvertrouwen, de ijver voor de verkondiging van het evangelie en de zorg voor de zwakken samen. Zo was deze grote heilige van de ‘gouden eeuw’ Man Gods. Zijn lijfspreuk is een blijvende inspiratie: ‘breng het evangelie naar de armen’.

Pater Pushpa

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIk ben Pater Anthonysamy Pushparaj HGN.  Anthonysamy is de naam van mijn vader.

Pushpa betekent ‘bloemen’ en Raj is het Indiase Sanskrietwoord voor ‘koning’; dus ‘koning van de bloemen’. Ik ben in India geboren in 1978, in Varadarajanpet, in de zuidelijke deelstaat van het land, Tamilnadu. Ik behoor tot de missiecongregatie van de Heralds of Good News (HGN). In 2005 ben ik tot priester gewijd en vervolgens in 2011 samen met 2 collega’s naar Nederland, naar Den Bosch gezonden. Vanaf augustus 2012 maak ik als priester deel uit van het Pastorale Team van de Heilige Oda Parochie.

De kracht van mijn priesterschap is vol vertrouwen in de geest van Jezus Christus en  in  navolging van Sint Theresia van Lisieux, graag iets kleins doen dat goed is in Gods ogen.

Dit is mijn inspiratie en dat wil ik graag zo blijven doen.

Manon van den Broek

ManonMijn naam is Manon van den Broek. Als pastoraal werkende maak ik sinds 2010 deel uit van het Pastoraal Team van de parochie Heilige Oda. Het is mijn tweede werkplek na afronding van mijn studie theologie in 2005. Eerder werkte ik in de parochies van Heeswijk, Dinther en Loosbroek rondom de Abdij van Berne.  Ik ben mijn loopbaan begonnen als landbouwingenieur.

Jezus heeft gezegd (Joh 10,10): ‘Ik ben de goede herder. Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten; Ik ben gekomen opdat ze (de schapen) leven mogen bezitten, en wel in overvloed.’ Ik heb mogen ervaren dat dit woord van de Heer waar is. En dat het steeds opnieuw weer waar wordt, op zoveel onverwachte manieren. Van harte ben ik dienstbaar aan deze Herder, die liefde is en leven geeft.

Ik ben getrouwd met Gerard. We hebben drie kinderen en wonen in Rosmalen.

Frank van der Geld

frankNiet woonachtig in Rooi, ben ik wel sinds 2009 verbonden met de Odaparochie. Op 27 september 2008 ontving ik de diakenwijding in de kathedraal van Den Bosch. Als diaken begeef ik mij als man van de kerk, advocaat en echtgenoot in een steeds wisselende setting. Het is mijn overtuiging dat de boodschap van liefde overal verkondigd en voorgeleefd mag worden. Zoals Franciscus van Sales heeft gezegd, kan God verkondigd worden in de kerk maar evengoed in het gezin en op het werk.

In de Oda parochie kan ik dit doen bij de voorbereiding van parochianen op de sacramenten en bij huwelijken en dopen. Buiten de Oda parochie tracht ik door woord en gedrag uit te dragen dat het grootste gebod de liefde is, zowel die voor God als de medemens.

Wilchard Cooijmans

wilchardIk ben Wilchard Cooijmans, geboren in Den Dungen op  9 juni 1964. Ik ben getrouwd met Liesbeth en we hebben twee dochters: Thessa en Marga. Na mijn theologiestudie aan de UTP in Heerlen heb ik tien jaar als pastoraal werker gewerkt  in de parochie Hoogerheide Woensdrecht. Daarna ben ik naar Geldrop gegaan. In 2001 werd ik gewijd tot permanent diaken. Sinds juli 2013 ben ik als diaken verbonden aan de Odaparochie en woon ik met mijn gezin op de mooie pastorie van Breugel. Inspiratie voor mijn leven en werken vind ik bij de heilige Theresia, die leefde vanuit een groot vertrouwen op God en die ontdekte dat je weliswaar niet alles kunt doen, maar wel alles wat je doet, uit liefde kunt doen. In deze geest schreef ze: “In het hart van de kerk, mijn Moeder, wil ik de liefde zijn”.