Pastoraal team

Samenstelling

Robert van Aken, pastoor
Bryan van de Mortel, kapelaan
Wilchard Cooijmans, diaken
Peter Buijs, diaken
Sannie de Rooij, catechist

Het pastoraal team kan rekenen op de vaste steun en medewerking van:

Pastor Piet Bakermans, emeritus-pastoor van de Parochie St. Petrus’ Banden te Son
Diaken Geert Hendriks, emeritus-diaken van de parochie H. Antonius Abt te Eindhoven-Acht
Diaken Jos Hamelink, emeritus-diaken te Sint-Oedenrode

Even voorstellen

Robert van Aken

Vrij vroeg in mijn studententijd stelde ik mijn allerlei levensvragen. Door de schoonheid van de dingen en de goedheid van dierbaren kwam ik tot de belangrijkste ontmoeting van het leven. Ik stelde mij de vraag: ‘God, als u bestaat, laat het mij zien’. Vanaf dat moment was niets meer hetzelfde. Ik ontdekte de grootste hoop van de mensheid: Gods barmhartigheid is tastbaar geworden in de menswording van Jezus. Zo werd de bijbel een levend boek en zo werd God een persoon. Iemand die bevrijdt, heelt, geneest, vreugde geeft en diepe vrijheid.  Na enkele jaren filosofie en theologie gestudeerd te hebben in Aix en Provence, Paray le Monial en s’-Hertogenbosch, heb ik aan de verkondiging van deze hoop, mijn leven gewijd door de priesterwijding op 29 mei 1999.

Vanaf mijn 16e ben lid van de gemeenschap Emmanuel. Dit is een actieve katholieke internationale gemeenschap die in 57 landen aanwezig is en vele gezins- en jongerenactiviteiten organiseert (www.emmanuelnederland.nl). Naast het feit dat ik leef vanuit haar spiritualiteit van aanbidding, compassie en evangelisatie, ben ik één dag in de week buiten de parochie hiervoor actief.

Mijn wens is om Sint Oedenrode, Son en Breugel een hartelijke, aantrekkelijke en open geloofsgemeenschap te laten zijn door de passie voor Christus te ervaren, Gods Geest te leren kennen en Gods leerling te zijn. Wij gaan voor een actuele en uitdagende boodschap voor mensen van deze tijd in een warme parochiegemeenschap van mensen van alle leeftijden en achtergronden !

Volg pastoor Robert van Aken ook op Facebook:
https://www.facebook.com/rhtvanaken

Bryan van de Mortel

Ik ben Bryan van de Mortel. Oorspronkelijk geboren en opgegroeid in Helmond (Stiphout). Altijd gelovig opgegroeid heb ik vanaf ongeveer mijn 13e een roeping van de Heer mogen ontvangen die zich gestadig heeft ontwikkeld. Na de middelbare school heb ik Spaanse taal en cultuur gestudeerd aan de Radboud universiteit Nijmegen. Tijdens mijn studie ben ik ook meer betrokken geraakt met de Kerk. Ik was dagelijks in de kerk, vooral bij het dienen van de Mis. De authentieke schoonheid van de oude Latijnse liturgie heeft me in het bijzonder diep geraakt.

Na het afronden van mijn bachelor ben ik naar het seminarie gegaan voor de opleiding tot het priesterschap. Mijn verlangen om de Heer te dienen is steeds meer gegroeid. Door de opleiding, maar ook het gemeenschapsleven, het gebed en de regelmatige dagorde heb ik me goed kunnen voorbereiden. Na 7 jaar opleiding ben ik op 26 mei 2018 gewijd tot priester. Ik ben nog een tijdje werkzaam geweest in mijn stageparochie in Tilburg en vanaf 1 februari 2019 heb ik mijn eerste benoeming ontvangen als kapelaan in de heilige Odaparochie. Op deze plaats hoop ik de Heer te mogen dienen en zijn instrument te zijn om Hem te verkondigen en zijn Volk te heiligen door de bediening in de sacramenten.

wilchardWilchard Cooijmans

Ik ben Wilchard Cooijmans, geboren in Den Dungen op  9 juni 1964. Ik ben getrouwd met Liesbeth en we hebben twee dochters: Thessa en Marga. Na mijn theologiestudie aan de UTP in Heerlen heb ik tien jaar als pastoraal werker gewerkt  in de parochie Hoogerheide Woensdrecht. Daarna ben ik naar Geldrop gegaan. In 2001 werd ik gewijd tot permanent diaken. Sinds juli 2013 ben ik als diaken verbonden aan de Odaparochie en woon ik met mijn gezin op de mooie pastorie van Breugel. Inspiratie voor mijn leven en werken vind ik bij de heilige Theresia, die leefde vanuit een groot vertrouwen op God en die ontdekte dat je weliswaar niet alles kunt doen, maar wel alles wat je doet, uit liefde kunt doen. In deze geest schreef ze: “In het hart van de kerk, mijn Moeder, wil ik de liefde zijn”.

Peter Buijs

Mijn naam is Peter Buijs, geboren in Vlissingen op 5 januari 1964.  Ik ben getrouwd met mijn vrouw Brigitte. We wonen in Berghem, mijn vrouw werkt als verpleegkundige op de kraamafdeling van het Bernhoven Ziekenhuis in Uden ikzelf werk in het voortgezet onderwijs aan de Sancta Maria Mavo in Den Bosch.

We hebben twee dochters Rebecca en Naomi. In eerste instantie heb ik invulling gegeven aan mijn eerste roeping; mijn huwelijk en de zorg voor mijn dochters. Na geruime tijd als vertegenwoordiger in hout en plaatmaterialen, heb ik een keuze gemaakt voor het onderwijs. Daar geef ik totaal vier vakken: levensbeschouwing, burgerschap, maatschappijleer en ICT.

Na mijn HBO Theologie werd mijn tweede roeping steeds duidelijker. Dienstbaarheid aan de medemens en verkondiging van Gods woord. In mijn opleiding tot permanent diaken, waar ik in 2006 aan begon, leerde ik vele kanten van dit ambt kennen, eerst in Rosmalen en daarna in de acht kerkdorpen van de Sint Christoffelparochie van West Maas en Waal. Mijn wijding vond plaats op, 10 november 2012. Na een zestal jaren in West Maas en Waal, was ik toe aan verandering en ben ik op 1 december 2019 benoemd in de Oda-parochie.

Mijn werkveld in de Oda-parochie zal zich voorlopig beperken tot het voorgaan in vieringen in de verzorgingshuizen Odendael en Berkenstaete en regelmatige assistenties bij eucharistievieringen in de parochie. Mijn werk als permanent diaken is onbezoldigd. Om te voorzien in mijn levensonderhoud werk ik als docent in het voortgezet onderwijs. Als ‘vrijwilliger’ maak ik verdienstelijk als permanent diaken in de Oda parochie in mijn vrije tijd.

Er zijn ook anderen velden waarin ik als diaken werkzaam ben geweest zoals: doop-, communie- en vormselvoorbereidingen, ziekencommunie en ziekenbezoek maar ook de begeleiding van jongeren en catechese groepen en parochievernieuwing.  Als vrijwilliger ben ik actief geweest bijvoorbeeld in een oranje-comité Berghem, Stichting voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid. Ook heb ik een grote groentetuin en bloementuin en heb ik aan judo en spinning gedaan. Toch ondanks dit alles is God blijven roepen en nu geef ik wederom het antwoord: “Ja, hier ben ik.”

Mijn wens is om in de Oda-parochie te mogen meewerken aan een zelfbewuste, gelovige gemeenschap rond de Hoeksteen Jezus Christus. Een gemeenschap die zich laat zien vanuit haar gelovige instelling: hartelijk, gastvrij en open; Een thuis voor iedereen. Juist in deze tijd waarin zoveel mensen alleen lopen, zoekende zijn, wanhopig zijn, mogen wij getuigen van Gods liefde. Dit is mijn opdracht: niet overtuigen maar enthousiast getuigen van de God die ieder mens liefheeft.

Sannie de Rooij

Toen ik in 2004 gevraagd werd om secretaris van het parochiebestuur te worden, bleek al snel dat ik weinig wist van de gang van zaken in een parochie. Ik was net met pensioen en had genoeg tijd, daarom heb ik meteen besloten om de opleiding tot pastoraal assistent te gaan volgen. Dat was een 4 jarige opleiding en in 2008 werd ik dus pastoraal assistent bij de Sint Petrus’ Banden’ parochie. Ik bleef secretaris van het parochiebestuur. Na de verhuizing van pastoraal werkende Maroejska Slegers heb ik enkele taken van haar overgenomen. In 2012 kwam de fusie  met de Oda parochie en werd ik dus pastoraal assistente van de Oda parochie.

Nadat de bisschop in 2018 de functie van pastoraal assistent had afgeschaft. Werd er een nieuwe 5 jarige opleiding tot catechist  opgestart.  Als catechist behartig je de volwassenen-, jongeren- en kindercatechese, zet je je in voor activiteiten en projecten in de pastorale zorg van de parochie voor jongeren, gezinnen en ouderen, en je rust vrijwilligers toe voor hun werk voor de parochie. Een aantal pastoraal assistenten, waaronder ik, kregen de mogelijkheid om een verkorte opleiding tot catechist te doorlopen. Deze verkorte opleiding heb ik in september met goed gevolg afgesloten.
Nu kijk ik er naar uit om als catechist aan de slag te gaan.