Het doen van een gift

Ik wil een gift doen aan de Heilige Odaparochie. Mag ik mijn gift fiscaal aftrekken?

Ja, u doet dan een gift aan de Heilige Odaparochie als ANBI-instelling. Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn in principe aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Daarbij dient u onderscheid te maken in 1). contante giften , 2). gewone giften en 3). periodieke giften.

Contante giften:
Deze giften doet u cash, dus door met harde munt te betalen.
De betaling van deze giften is sedert 2021 niet meer aftrekbaar.

Gewone giften:
Dit is een gift die u eenmalig, dus 1 keer, doet.
Of een gift die u jaarlijks doet maar niet in een overeenkomst heeft vastgelegd.
Deze gift moet u kunnen aantonen met een afschrijving van uw bankrekening.

Voor de fiscale aftrekbaarheid gelden enkele voorwaarden:

 • er geldt een drempelbedrag, dat niet voor aftrek in aanmerking komt en dat bedraagt 1% van uw totale inkomsten minus aftrekposten in box 1, 2 en 3 (het zgn. drempelinkomen).
  De drempel bedraagt minimaal € 60,00 (voor 2022).
 • er geldt ook een maximumbedrag, dat aftrekbaar is en dat bedraagt 10% van uw totale inkomsten minus aftrekposten in box 1, 2 en 3.

Voorbeeld:
Uw drempelinkomen bedraagt € 33.000,00. Het niet aftrekbare bedrag is dan € 330,00 en het maximaal aftrekbare bedrag € 3.300,00. U geeft een eenmalige gift van € 5.000,00.
Uw aftrek is dan: € 5.000,00 -/- € 330,00 = € 4.670,00. Doch maximaal: € 3.300,00.

Periodieke giften:
Dit is een gift die u minimaal 5 jaar achtereen, langer kan ook, betaalt.
Het voordeel van zo’n gift is dat deze volledig fiscaal aftrekbaar is.

Hier gelden ook een aantal voorwaarden wil er sprake zijn van een periodieke gift:

 • 5 jaar achtereen te betalen. Langer mag ook.
 • jaarlijks dient u hetzelfde bedrag te betalen.
 • u dient vast te leggen wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.
 • u mag niet contant betalen
 • u moet uw periodieke gift vastleggen in een overeenkomst met de Heilige Odaparochie.
  Daarvoor kunt u het model hanteren van de Belastingdienst.
  Dit model alsmede een bijbehorende toelichting kunt u hier downloaden. Het staat u vrij een dergelijke overeenkomst door uw notaris te laten opstellen.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden of vragen zijn richt u dan tot het secretariaat: telefoon 0413-477741.