Koren

Binnen onze parochie zijn diverse koren actief die een bijdrage leveren aan een goedverzorgde liturgie. De grote diversiteit van koren toont de kerkmuziek in z’n volle breedte: Latijn, Nederlands, gregoriaans, meerstemmig, gericht op volwassenen en voor kinderen. Ieder die belangstelling heeft om te zingen en zich gemotiveerd voelt, kan zich aansluiten.

Martinuskoor

Gemengd koor in de St. Martinuskerk. Zingt de zondagse hoogmis en met feestdagen. Het repertoire is breed: Nederlands, Latijn, meerstemmig en samenzang.

Goede Herderkoor

Gemengd koor dat dat de zaterdagavondmis in St. Martinuskerk zingt. Het koor zingt veelal Nederlands en soms ook Latijn. Daarnaast staan ook meerstemmigheid en samenzang centraal.

Gemengdkoor Nijnsel

Dit koor zingt twee maal per maand de zondagse eucharistieviering in de St. Antoniuskerk. Het koor kent een Latijn en Nederlands repertoire.

Dameskoor Nijnsel

Zingt tweemaal per maand de zondagse eucharistie. Het repertoire is overwegend eenstemmig Nederlandstalig.

Uitvaartkoor

Zingt bij uitvaartmissen, vooral in de St. Martinuskerk, maar indien nodig ook in andere kerken binnen St. Oedenrode.

Dameskoor Olland

Dit koor zingt de zaterdagavondmissen in de St. Martinuskerk. Het repertoire bestaat uit Nederlandse en Latijnse gezangen. Er wordt zowel eenstemmig als meerstemmig gezongen.

Schola S. Oda

Een gregoriaanse schola die incidenteel zingt in de St. Martinuskerk

Gregoriaanskoor

Herenkoor, verbonden aan de St. Petrus’ Banden kerk. Zingt eenmaal per maand een volledig gregoriaanse Mis.

Kerkkoor Son

Het kerkkoor van de St. Petrus’Bandenkerk zingt in de regel de zondagse eucharistievieringen in de St. Petrus’Bandenkerk. Het repertoire is overwegend Nederlands, zowel meerstemmig als eenstemmig en samenzang.

Genovevakoor

Zingt drie maal per maand de zondagse viering in Breugel. Ook de kerkelijke feestdagen is dit koor present. Het repertoire bestaat uit meerstemmige Latijnse gezangen en Nederlandse zang voor koor en samenzang.

Dameskoor Breugel

Zingt in de regel de uitvaarten in de St. Genovevakerk.

Kinderkoor Nijnsel

Zingt bij familievieringen in Nijnsel en soms ook in andere kerken van de parochie. Bij bijzondere gelegenheden wordt samengewerkt met kinderkoor Sint-Maarten uit Sint-Oedenrode.

Sint-Maarten

Kinderkoor van de St. Martinuskerk in St. Oedenrode. Luistert de vieringen met kinderen op in deze kerk en soms ook in andere kerken van de parochie. Soms gebeurt dit in samenwerking met het kinderkoor van Nijnsel.

Koren aan de parochie verbonden

Odakoor

Koor van senioren. Zingt traditiegetrouw de eerste zondag van mei en op Tweede Kerstdag in de St. Martinuskerk. Het repertoire is Nederlands, Latijn, meerstemmig en samenzang.

Aurora

Koor dat incidenteel zingt in de St. Martinuskerk en soms ook andere kerken van de parochie. Een breed repertoire van Nederlandstalige en anderstalige muziek.