Tarieven

Tarieven 2017

De tarieven van 2016 kunt u verder naar onderen vinden.

Diensten

Onderstaand de tarieven voor de diverse diensten voor het jaar 2017, zoals deze door het parochiebestuur van de H. Oda Sint Oedenrode – Son en Breugel zijn vastgesteld, conform de richtlijnen van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Misintentie: € 10,–.

Uitvaartdienst: € 450,–.

Zij die parochiebijdrage betalen, krijgen bij een uitvaartdienst een terugbetaling ofwel restitutie.
De restitutie is het bedrag van de parochiebijdrage over de laatste 3 jaar tot een maximumbedrag van €100,-.
Bij het overlijden van de langstlevende partner wordt geen restitutie gegeven

Huwelijksviering: € 370,–. 

Jubileumviering: € 280,–.

Doop: € 40,–.

Avondwake (zonder uitvaartdienst): € 250,–.
Deze vergoeding is verschuldigd indien alleen een avondwake wordt gehouden en geen uitvaartmis.

Begraafplaatsen

Graf delven
Graf delven volwassene € 370,-
Graf delven kindergraf (tot 10 jaar) € 160,-
Graf delven urnengraf € 110,-
Opmerking: Graf delven op zaterdag 150 %
Grafrechten + onderhoud
Enkel of dubbeldiep graf
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €940,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €485,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €284,-
Kindergraf
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €470,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €242,50
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €142,-
Urnenzuiltje of -keldertje:
Grafrechten + onderhoud 10 jaar €400,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €375,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €230,-
Columbarium (urnenmuur):
Grafrechten + onderhoud 10 jaar €410,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €380,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €235,-
Urn bijzetten €80,-
Urn bijzetten in het weekend €90,-
As uitstrooien €75,-

De termijn van de grafrechten en reservering grafplaats loopt van 1 januari t/m 31 december volgend op
het jaar waarin de begraving en de reservering heeft plaats gevonden.
Rechten langer dan 40 jaar uitsluitend na toestemming van het parochiebestuur.

Opmerking:

De door ons vermelde tarieven voor de begraafplaatsen gelden voor de begraafplaatsen die eigendom zijn van onze parochie.
Begraafplaats Wolfswinkel in Son en Breugel is in handen van een stichting bestaande uit Gemeente Son en Breugel en uitvaartverzorging A. Kuis uit Sint-Oedenrode.
De tarieven die daar gelden worden niet door ons bepaald en vallen buiten onze bevoegdheden.

Reglement begraafplaatsen 2016

 


Tarieven 2016

De tarieven van 2015 kunt u verder naar onderen vinden.

Diensten

Onderstaand de tarieven voor de diverse diensten voor het jaar 2016, zoals deze door het parochiebestuur van de H. Oda Sint Oedenrode – Son en Breugel zijn vastgesteld, conform de richtlijnen van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Misintentie: € 10,–.

Uitvaartdienst: € 450,–.

Zij die parochiebijdrage betalen, krijgen bij een uitvaartdienst een terugbetaling ofwel restitutie.
De restitutie is het bedrag van de parochiebijdrage over de laatste 3 jaar tot een maximumbedrag van €100,-.
Bij het overlijden van de langstlevende partner wordt geen restitutie gegeven

Huwelijksviering: € 360,–. 

Jubileumviering: € 270,–.

Doop: € 40,–.

Avondwake (zonder uitvaartdienst): € 150,–.
Deze vergoeding is verschuldigd indien alleen een avondwake wordt gehouden en geen uitvaartmis.

Begraafplaatsen

Graf delven volwassene € 370,00
Graf delven kindergraf (tot 10 jaar) € 160,00
Graf delven urnengraf € 110,00
Opmerking: Graf delven op zaterdag 150 %
Grafrechten + onderhoud
Enkel of dubbeldiep graf
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €920,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €460,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €275,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 1 jaar €70,-
Kindergraf
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €460,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €230,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €138,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 1 jaar €35,-
Urnenzuiltje of -keldertje:
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €695,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €350,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €210,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 1 jaar €55,-
Columbarium (urnenmuur):
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €720,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €360,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €215,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 1 jaar €55,-
Urn bijzetten €80,-
Urn bijzetten in het weekend €90,-
As uitstrooien €75,-

De termijn van de grafrechten en reservering grafplaats loopt van 1 januari t/m 31 december volgend op het jaar waarin de begraving en de reservering heeft plaats gevonden.

Rechten langer dan 40 jaar uitsluitend na toestemming van het parochiebestuur.

Opmerking:

De door ons vermelde tarieven voor de begraafplaatsen gelden voor de begraafplaatsen die eigendom zijn van onze parochie.
Begraafplaats Wolfswinkel in Son en Breugel is in handen van een stichting bestaande uit Gemeente Son en Breugel en uitvaartverzorging A. Kuis uit Sint-Oedenrode.
De tarieven die daar gelden worden niet door ons bepaald en vallen buiten onze bevoegdheden.

Reglement begraafplaatsen 2015

Tarieven 2015

Diensten

Onderstaand de tarieven voor de diverse diensten voor het jaar 2015, zoals deze door het parochiebestuur van de H. Oda Sint Oedenrode – Son en Breugel zijn vastgesteld, conform de richtlijnen van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Misintentie: € 11,–.

Uitvaartdienst: € 450,–.

Zij die parochiebijdrage betalen, krijgen bij een uitvaartdienst een terugbetaling ofwel restitutie. De restitutie is het bedrag van de parochiebijdrage over de laatste 3 jaar tot een maximumbedrag van € 100,- Bij het overlijden van de langst levende partner wordt geen restitutie gegeven.

Huwelijksviering: € 360,–. 

Jubileumviering: € 270,–.

Doop: € 40,–.

Avondwake (zonder uitvaartdienst): € 150,–.
Deze vergoeding is verschuldigd indien alleen een avondwake wordt gehouden en geen uitvaartmis.

Begraafplaatsen

Graf delven volwassene € 370,00
Graf delven kindergraf (tot 10 jaar) € 160,00
Graf delven urnengraf € 110,00
Opmerking: Graf delven op zaterdag 150 %
Grafrechten + onderhoud
Enkel of dubbeldiep graf
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €890,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €445,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €267,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 1 jaar €67,-
Kindergraf
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €445,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €223,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €134,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 1 jaar €34,-
Urnenzuiltje of -keldertje:
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €670,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €335,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €200,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 1 jaar €50,-
Columbarium (urnenmuur):
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €700,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €350,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €210,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 1 jaar €55,-
Urn bijzetten €80,-
Urn bijzetten in het weekend €90,-
As uitstrooien €75,-