Tarieven

Tarieven 2022

Kerkdiensten

Onderstaand de tarieven voor de diverse kerkdiensten voor m.i.v. 1 januari 2022, zoals deze door het parochiebestuur van de H. Oda Sint Oedenrode – Son en Breugel zijn vastgesteld, conform de richtlijnen van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Misintentie: € 12,50.

Avondwake (zonder uitvaartdienst): € 290,–

Uitvaartdienst: € 495,–.

Graf zegening: € 155,–.

Huwelijksviering: € 390,–

Jubileumviering: € 295,–.

Doop: € 45,–.

Live-streaming/video-opname van vieringen (uitvaart, huwelijk, jubileum, doop): € 95,–.
(Alleen mogelijk in de Martinuskerk)

Begraafplaatsen

Graf delven
Grafdelven/dichten volwassene (vanaf 10 jaar) Enkel graf € 400,-
Grafdelven/dichten volwassene (vanaf 10 jaar) Dubbeldiep graf indien mogelijk € 600,-
Grafdelven/dichten kind (tot 10 jaar) € 210,-
Grafdelven/dichten Urnengraf € 170,-
Ingeval van grafdelven in het weekeinde dienst een opslag van 50% te worden gehanteerd.
Grafdelven/dichten volwassene (vanaf 10 jaar) Enkel graf € 600,-
Grafdelven/dichten volwassene (vanaf 10 jaar) Dubbeldiep graf indien mogelijk € 825,-
Grafdelven/dichten kind (tot 10 jaar) € 315,-
Grafdelven/dichten Urnengraf € 255,-
..s
Extra kosten (zoals bijvoorbeeld het wegnemen van een grafsteen ) wordt 1 op 1 doorberekend
Grafrechten inclusief bijdrage in de kosten van onderhoud van het kerkhof
Enkel of dubbel diep graf voor personen vanaf 10 jaar
Grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 20 jaar €1.250,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €650,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 5 jaar €400,-
Enkel of dubbel diep graf voor kinderen tot 10 jaar
Grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 20 jaar €650,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €350,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 5 jaar €200,-
Bij voortijdige opgraving / ruiming van een graf in opdracht van de familie vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde grafrechten en bijdrage in de kosten van onderhoud van het kerkhof.
Urnenzuiltje of -keldertje:
Grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €580,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €560,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 5 jaar €350,-
Columbarium (urnenmuur):
Grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €540,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €520,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 5 jaar €345,-
Urn bijzetten €105,-
Urn bijzetten in het weekend €160,-
As uitstrooien €85,-

De termijn van de grafrechten en reservering grafplaats loopt van 1 januari t/m 31 december volgend op het jaar waarin de begraving en de reservering heeft plaats gevonden.
Rechten langer dan 40 jaar uitsluitend na toestemming van het parochiebestuur.

Onderhoudsbijdrage kerkhof
Het betreft niet de kosten van onderhoud van de individuele graven, maar de algemene kosten van de gehele begraafplaats (bestrating, afrastering, etc.). De bijdrage in de kosten hiervan is begrepen in de bijdrage voor de grafrechten.

Opmerking:
De door ons vermelde tarieven voor de begraafplaatsen gelden voor de begraafplaatsen die eigendom zijn van onze parochie.
Begraafplaats Wolfswinkel in Son en Breugel is in handen van een stichting bestaande uit Gemeente Son en Breugel en uitvaartverzorging A. Kuis uit Sint-Oedenrode.
De tarieven die daar gelden worden niet door ons bepaald en vallen buiten onze bevoegdheden.

Reglement begraafplaatsen 2021