Tarieven

Tarieven 2024

Kerkdiensten

Onderstaand de tarieven zijn vastgesteld door het parochiebestuur met in achtneming van de richtlijnen van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Misintentie: € 12,50.

Uitvaartdienst: € 570,–.

Graf zegening: € 165,–.

Huwelijksviering: € 440,–

Jubileumviering: € 330,–.

Doop: € 55,00.

Live-streaming/video-opname van vieringen (uitvaart, huwelijk, jubileum, doop): € 110,–.
(Alleen mogelijk in de Martinuskerk)

Gebruikmaking van de kerk voor andere gelegenheden, uitsluitend na een schriftelijk akkoord van het parochiebestuur
– Gebruik kerk: Eur 150,-
– Kosten verwarming (indien van toepassing): Eur 300,-

Begraafplaatsen

Graf delven
Grafdelven/dichten volwassene (vanaf 10 jaar) Enkel graf € 450,-
Grafdelven/dichten volwassene (vanaf 10 jaar) Dubbeldiep graf (indien mogelijk) * € 675,-
Grafdelven/dichten kind (tot 10 jaar) € 255,-
Grafdelven/dichten Urnengraf € 255,-
Ingeval van grafdelven in het weekeinde dienst een opslag van 50% te worden gehanteerd.
Grafdelven/dichten volwassene (vanaf 10 jaar) Enkel graf € 675,-
Grafdelven/dichten volwassene (vanaf 10 jaar) Dubbeldiep graf (indien mogelijk) * € 930,-
Grafdelven/dichten kind (tot 10 jaar) € 380,-
Grafdelven/dichten Urnengraf € 375,-
..s
Extra kosten (zoals bijvoorbeeld het wegnemen van een grafsteen, kunstgras om het graf ) wordt 1 op 1 doorberekend
* Op het kerkhof te Breugel zijn dubbeldiepe graven voorlopig niet mogelijk vanwege de hoge waterstand
Grafrechten inclusief bijdrage in de kosten van onderhoud van het kerkhof
Enkel of dubbel diep graf voor personen vanaf 10 jaar
Grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 20 jaar €1365,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €710,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 5 jaar €435,-
Enkel of dubbel diep graf voor kinderen tot 10 jaar
Grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 20 jaar €705,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €385,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 5 jaar €220,-
Dubbelbreed graf voor personen vanaf 10 jaar
Grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 20 jaar €1875,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €980,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 5 jaar €605,-
Dubbelbreed graf voor kinderen tot 10 jaar
Grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 20 jaar €975,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €525,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 5 jaar €245,-
Bij voortijdige opgraving / ruiming van een graf in opdracht van de familie vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde grafrechten en bijdrage in de kosten van onderhoud van het kerkhof.
Urnenzuiltje of urnenkeldertje:
Grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €635,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €615,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 5 jaar €390,-
Columbarium (urnenmuur):
Grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €590,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 10 jaar €565,-
Verlenging grafrechten en onderhoudsbijdrage voor 5 jaar €375,-
Urn bijzetten €115,-
Urn bijzetten in het weekend €175,-
As uitstrooien €95,-

De termijn van de grafrechten en reservering grafplaats loopt van 1 januari t/m 31 december volgend op het jaar waarin de begraving en de reservering heeft plaats gevonden.
Rechten langer dan 40 jaar uitsluitend na toestemming van het parochiebestuur.

De mogelijkheid wordt geboden tot Natuur-begraven op een speciaal veld bij het kerkhof. Dit is alleen voorbehouden aan de inwoners van Sint Oedenrode.
Hier gelden dezelfde tarieven als bij begraven op het kerkhof

Kerkhof Boskant
Hier worden standaardmodelkruizen geplaatst: € 385,–

Kerkhof Vroonhovenpark te Son
Hier worden geen nieuwe graven meer aangelegd.

Onderhoudsbijdrage kerkhof
Het betreft niet de kosten van onderhoud van de individuele graven, maar de algemene kosten van de gehele begraafplaats (bestrating, afrastering, etc.). De bijdrage in de kosten hiervan is begrepen in de bijdrage voor de grafrechten.

Opmerking:
De door ons vermelde tarieven voor de begraafplaatsen gelden voor de begraafplaatsen die eigendom zijn van onze parochie.
Begraafplaats Wolfswinkel in Son en Breugel is in handen van een stichting bestaande uit Gemeente Son en Breugel en uitvaartverzorging A. Kuis uit Sint-Oedenrode.
De tarieven die daar gelden worden niet door ons bepaald en vallen buiten onze bevoegdheden.

Reglement begraafplaatsen 2021

Aanvullende regels natuurlijke wijze van begraven

Tarieven algemeen.
Het gebruik van een noveenkaars: € 6,–
Het gebruik van een waxine lichtje klein formaat: € 0,60
Het gebruik van een waxine lichtje groot formaat: € 0,80