Tarieven

Tarieven 2021

Diensten

Onderstaand de tarieven voor de diverse diensten voor m.i.v. 1 januari 2021, zoals deze door het parochiebestuur van de H. Oda Sint Oedenrode – Son en Breugel zijn vastgesteld, conform de richtlijnen van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Misintentie: € 12,–.

Uitvaartdienst: € 485,–.

Huwelijksviering: € 380,–

Jubileumviering: € 290,–.

Doop: € 40,–.

Graf zegening: € 150,–.

Live-streaming/video-opname van vieringen (uitvaart, huwelijk, jubileum, doop): € 90,–.
(Alleen mogelijk in de Martinuskerk)

Begraafplaatsen

Graf delven
Graf delven volwassene € 390,-
Graf delven kindergraf (tot 10 jaar) € 200,-
Graf delven urnengraf € 160,-
Opmerking: Graf delven op zaterdag 150 %
Grafrechten + onderhoud
Enkel of dubbeldiep graf
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €1.140,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €570,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €308,-
Kindergraf
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €570,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €285,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €154,-
Urnenzuiltje of -keldertje:
Grafrechten + onderhoud 10 jaar €500,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €475,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €274,-
Columbarium (urnenmuur):
Grafrechten + onderhoud 10 jaar €520,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €500,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €335,-
Urn bijzetten €100,-
Urn bijzetten in het weekend €150,-
As uitstrooien €80,-

De termijn van de grafrechten en reservering grafplaats loopt van 1 januari t/m 31 december volgend op het jaar waarin de begraving en de reservering heeft plaats gevonden.
Rechten langer dan 40 jaar uitsluitend na toestemming van het parochiebestuur.

Opmerking:

De door ons vermelde tarieven voor de begraafplaatsen gelden voor de begraafplaatsen die eigendom zijn van onze parochie.
Begraafplaats Wolfswinkel in Son en Breugel is in handen van een stichting bestaande uit Gemeente Son en Breugel en uitvaartverzorging A. Kuis uit Sint-Oedenrode.
De tarieven die daar gelden worden niet door ons bepaald en vallen buiten onze bevoegdheden.

Reglement begraafplaatsen 2021