Tarieven

Tarieven 2019

Diensten

Onderstaand de tarieven voor de diverse diensten voor m.i.v. 1 febr. 2019, zoals deze door het parochiebestuur van de H. Oda Sint Oedenrode – Son en Breugel zijn vastgesteld, conform de richtlijnen van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Misintentie: € 12,–.

Uitvaartdienst: € 470,–.

Zij die parochiebijdrage betalen, krijgen bij een uitvaartdienst een terugbetaling ofwel restitutie.
De restitutie is het bedrag van de parochiebijdrage over de laatste 3 jaar tot een maximumbedrag van €100,-.
Bij het overlijden van de langstlevende partner wordt geen restitutie gegeven

Huwelijksviering: € 380,–. 

Jubileumviering: € 290,–.

Doop: € 40,–.

Avondwake (zonder uitvaartdienst): € 260,–.
Deze vergoeding is verschuldigd indien alleen een avondwake wordt gehouden en geen uitvaartmis.

Begraafplaatsen

Graf delven
Graf delven volwassene € 380,-
Graf delven kindergraf (tot 10 jaar) € 175,-
Graf delven urnengraf € 125,-
Opmerking: Graf delven op zaterdag 150 %
Grafrechten + onderhoud
Enkel of dubbeldiep graf
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €1.030,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €535,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €297,-
Kindergraf
Grafrechten + onderhoud 20 jaar €515,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €267,50
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €148,50
Urnenzuiltje of -keldertje:
Grafrechten + onderhoud 10 jaar €450,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €425,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €265,-
Columbarium (urnenmuur):
Grafrechten + onderhoud 10 jaar €460,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 10 jaar €440,-
Verlenging grafrechten + onderhoud 5 jaar €285,-
Urn bijzetten €90,-
Urn bijzetten in het weekend €100,-
As uitstrooien €80,-

De termijn van de grafrechten en reservering grafplaats loopt van 1 januari t/m 31 december volgend op
het jaar waarin de begraving en de reservering heeft plaats gevonden.
Rechten langer dan 40 jaar uitsluitend na toestemming van het parochiebestuur.

Opmerking:

De door ons vermelde tarieven voor de begraafplaatsen gelden voor de begraafplaatsen die eigendom zijn van onze parochie.
Begraafplaats Wolfswinkel in Son en Breugel is in handen van een stichting bestaande uit Gemeente Son en Breugel en uitvaartverzorging A. Kuis uit Sint-Oedenrode.
De tarieven die daar gelden worden niet door ons bepaald en vallen buiten onze bevoegdheden.

Reglement begraafplaatsen 2016