Adressen

Parochiesecretariaat

Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741

Openingstijden Pastoraal Centrum
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.
Tijdens schoolvakanties: dinsdag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid van de parochie:
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals het ontvangen van de ziekenzalving of in geval van overlijden ook buiten deze uren bereikbaar via achterwacht.

Email:
secretariaat@heiligeodaparochie.nl

Banknummer parochie:
NL88 RABO 0138 2040 71
t.n.v. Parochie Heilige Oda

Banknummers ten behoeve van de parochiebijdrage:

Kern Rekeningnummer
Parochie Heilige Oda Boskant NL89RABO0138299307
Parochie Heilige Oda Breugel NL71RABO0109196139
Parochie Heilige Oda Centrum NL88RABO0138204071
Parochie Heilige Oda Eerschot NL29RABO0138204454
Parochie Heilige Oda Nijnsel NL79RABO0138207046
Parochie Heilige Oda Olland NL66RABO0138208735
Parochie Heilige Oda Son NL25RABO0148292623

Rechtspersoon:
RSIN: 823525673
Rechtsvorm: Kerkelijk Rechtspersoon
Naam: Parochie Heilige Oda

Parochiebureau

Openingstijden voor afspraken en inlichtingen.

Heilige Antonius van Padua – Nijnsel
Lieshoutseweg 9a, Sint-Oedenrode
0413-472615
nijnsel@heiligeodaparochie.nl
Dinsdag 10.00 – 11.00 uur.

Heilige Martinus van Tours – Centrum
Kerkplein 47a, Sint-Oedenrode
0413-476455
centrum@heiligeodaparochie.nl
Dinsdag, donderdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur.

Heilige Martinus – Olland
Pastoor Smitsstraat 44, Sint-Oedenrode
Contactpersoon: Riet van Hout, tel 0413-287712
olland@heiligeodaparochie.nl
Woensdag 10.00 – 11.00 uur.

Sint-Petrus’ Banden – Son
Kerkplein 7,  Son
0499-471266
son@heiligeodaparochie.nl
Maandag t/m Vrijdag 10.00 – 12.00 uur.

Sint Genoveva – Breugel
Sint-Genovevastraat 29,  Breugel
0499-847241
breugel@heiligeodaparochie.nl
Donderdag 11:30 – 12:30 uur.