Uitvaart

De kerkelijke uitvaart

Het begraven van de doden is een christelijk werk van barmhartigheid. Als parochie stellen wij er een eer in om onze overleden medeparochianen een waardig en gelovig afscheid te geven. In onze tijd zijn er vele ‘aanbieders’ van uitvaarten en uitvaartrituelen. De Kerk biedt daarbij zijn eigen afscheid aan. Kiezen voor een kerkelijke uitvaart is daarom kiezen voor een gelovig afscheid met woorden, gezangen en symbolen die eigen zijn aan de traditie van onze katholieke kerk. In onze parochie kunnen uitvaarten plaatsvinden in de vorm van een eucharistieviering of een viering van woord en gebed. Bij laatstgenoemde viering kan desgewenst gebruikt gemaakt worden van cd-muziek die past in de context van het kerkgebouw en de liturgie. Leden van het pastoraal team zullen graag met u de uitvaart voorbereiden. Bij het ontsteken van de kaarsen, het spreken van een in memoriam, de eerste lezing en de voorbede, is het mogelijk om als familie actief te participeren in de liturgie. Ook is het mogelijk om op de vooravond van een uitvaart een avondwake te houden. In bijzondere omstandigheden kan ook alleen een avondwake plaatsvinden.

In de uitvaartliturgie vertrouwen wij de overledene toe aan Gods barmhartigheid. Wij bidden dat God het leven van onze overledene tot voltooiing brengt. De christelijke uitvaartliturgie is een hoopvolle liturgie. Wij vieren niet de dood, maar het leven: het eeuwig leven bij God. Het christelijk geloof is immer een verrijzenisgeloof. Dat is de rode draad door onze uitvaartliturgie.

Gewoonlijk zal de uitvaartondernemer het eerste contact leggen met het secretariaat van de parochie voor het maken voor het vastleggen van een uitvaartplechtigheid. Ook legt de uitvaartondernemer, indien van toepassing, contact met de kerkhofbeheerder.  Een van de leden van het pastorale team zal daarna de contacten vanuit de parochie onderhouden met de betreffende familie.  Jaarlijks, op of rond Allerzielen (2 november), worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht in de diverse geloofsgemeenschappen van onze parochie. Tevens wordt ieder jaar een bijeenkomst gehouden voor de nabestaanden.

Grafrechten

Materiaal om zelf een uitvaartboekje samen te stellen

A 1. Uitvaartboekje met Nederlandse gezangen
A 2. Uitvaartboekje met Latijnse gezangen
B. Bijbel lezingen – keuzemap
C. Voorbede – keuzemap
D. Liederen voor samenzang – keuzemap