Parochiële Caritas Instelling “De Goede Herder”

logo_pci

Op 1 juni 2015 werd de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van onze parochie opgericht. Als naam kozen we voor “De Goede Herder”, waarmee  we willen verwijzen naar de kerk van Eerschot, die helaas aan de eredienst moest worden onttrokken. Maar natuurlijk verwijst de naam ook naar Jezus, die ons leert om als herders naar elkaar om te zien.

In onze statuten staat:
De Parochiële Caritas Instelling “De Goede Herder” is een dienst van nabije en kleine hulp aan mensen die dit nodig hebben en willen accepteren, binnen de gemeenten Sint-Oedenrode en Son & Breugel, ongeacht geloof, ras, afkomst of status.

Wat betekent dat concreet?

In het leven van iedere mens doen zich op enig moment  onverwachte gebeurtenissen voor. We kunnen te maken krijgen met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, het overlijden van een dierbare, echtscheiding, onvoorziene kosten die het inkomen te boven gaan… enzovoorts.

Mensen weten soms de weg naar de juiste instanties niet te vinden of men kan geen beroep meer doen op algemene voorzieningen.  PCI De Goede Herder ziet het als haar taak om mensen juist dan te ondersteunen. Dit doen we, vanuit de geloofsgemeenschap, door een luisterend oor te bieden, mee te zoeken naar oplossingen en, incidenteel en op beperkte schaal, door financiële ondersteuning te bieden.

Heeft U een hulpvraag?

Als andere instanties niet meer kunnen of willen helpen, bestaat nog altijd demogelijkheid  een beroep te doen op PCI De Goede Herder.

Na melding bij de parochie, mondeling, via telefoon (0413-477741) of e-mail () , zullen we vanuit de PCI contact opnemen met de hulpvrager. We bekijken dan samen op welke manier we iemand van dienst kunnen zijn

Wilt u ons helpen?

PCI “De Goede Herder” is afhankelijk van  de opbrengsten van collectes en van giften.

De PCI is een ANBI instelling. Een schenking aan de PCI is dus aftrekbaar van de belasting. Iedere gift is van harte welkom.
Ons bankrekeningnummer is: NL 08 RABO 0305 3651 26 t.n.v. R.K. Parochie Heilige Oda.

Folder

Hier kunt u onze folder bekijken/downloaden.
Bekijk/download onze pitch

Leden van PCI “De Goede Herder”

Kapelaan Harold van Overbeek, voorzitter
José van Boxmeer Penningmeester
André van de Warenburg, lid
Bart Lathouwers, lid
Thom van Dommelen, lid
Wim van Schijndel, lid

Financiële Jaaroverzichten