Eerste Heilige Communie

1. Data vieringen* 1e H. Communie

Zondag 14 april 2024         09.30 uur      Genovevakerk – Son en Breugel
Zondag 21 april 2024         09.30 uur      Martinuskerk – Sint-Oedenrode
(donderdag 9 mei 2024      11.00 uur      Antoniuskerk – Nijnsel)
(Zondag 26 mei 2024         11.00 uur      Ritakapel – Boskant, Ritaviering)

*We hanteren een minimumaantal communicanten per viering van 6. Als er minder dan 6 kinderen kiezen voor een bepaalde kerk, dan wordt verzocht aan te sluiten bij een groep in een andere kerk. Wij bekijken en overleggen dit gezamenlijk met de ouders na de start van het communieproject.

2. Informatie-avonden
Graag vertellen wij u meer over de Eerste Heilige Communie en het voorbereidingsproject. Daarom nodigen wij u uit om een informatieavond bij te wonen:

  • maandag 2 oktober 2023  20.00 uur parochiezaal Den Bauw, Sint-Genovevastraat 29, Son en Breugel
  • maandag 9 oktober 2023 20.00 uur parochiecentrum Sint-Oedenrode, Borchmolendijk 19a, Sint-Oedenrode

U bent van harte welkom om binnen te lopen voor informatie, ook als u nog twijfelt of vragen heeft.

3. Algemeen
Jezus Christus heeft beloofd altijd bij ons te blijven, tot aan het einde van de wereld (Mattheus 28, 20). Hij laat zich door ons vinden op heel verschillende manieren. Dé plaats waar we Jezus kunnen ontmoeten is in de heilige Communie. Met Communie bedoelen we het ontvangen van het Brood van Jezus.  Tijdens de laatste maaltijd met zijn vrienden, nam Jezus brood, dankte zijn Vader, brak het en gaf het aan zijn vrienden. Hij zei: ‘Neem en eet. Dit brood is mijn lichaam, voor jullie gegeven.’
Zo wil Jezus bij ons zijn.

In de heilige Mis vieren we dit geheim, en ontvangen we de Communie.
Wanneer je voor de eerste keer in de H. Mis de Communie ontvangt, spreken we van Eerste Heilige Communie.

Kinderen vanaf groep 4 (7 jaar) bereiden we voor op deze Eerste Heilige Communie. Tijdens de voorbereiding leren de kinderen Jezus beter kennen. De voorbereiding bestaat in grote lijnen uit 8 lessen, een rondleiding door de kerk, en het bijwonen van enkele vieringen.

4. Inschrijving

Het inschrijfformulier voor de communievoorbereiding kunt u hier downloaden.

Ook wie al wat ouder is, kan zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie. Informeer naar de mogelijkheden bij .

5. Het communie-project
Wij werken met het project “Op zoek naar Jezus”. Een project waarbij de kinderen in acht lessen worden voorbereid op de Eerste Heilige Communie. Deze lessen zullen bestaan uit een theoretisch gedeelte en een creatief gedeelte. Sommige lessen worden gehouden in het kader van een viering. Aan het eind van elke les krijgt uw kind informatie, dan wel een opdracht mee voor de volgende les.

6. Misdienen
Ieder kind dat zijn of haar Eerste Communie gaat doen, is een keer misdienaar bij een zondagsviering. Misdienen geeft kinderen de gelegenheid van heel dichtbij mee te maken wat er gebeurt bij het altaar. U krijgt een schema uitgereikt met daarin de misdien-beurten. Onderling ruilen is mogelijk na overleg. Voor de mis wordt er geoefend.

7. Goed doel
Zoals ieder jaar gaan we ook dit jaar gezamenlijk met alle communicanten van onze parochie geld inzamelen voor het goede doel. Het goede doel van dit jaar wordt nog nader bepaald.

8. Verhindering
Indien uw kind onverhoopt verhinderd is, dient u dit te melden bij de werkgroep. Deze zorgt ervoor dat uw kind de les in kan halen dan wel dat u de spulletjes krijgt om thuis samen met uw kind de les te doen.

9. Taak van de ouders
De allereerste en voornaamste taak van u als ouder is de begeleiding van uw kind tijdens het project. Daarnaast vragen wij soms uw inzet bij de lessen, bij de organisatie van het goede doel, de vieringen, het versieren van de kerk enz. Ook is er tijdens het project nog eens een ouderavond.

10. Fotograaf

Tijdens de communieviering is het niet toegestaan zelf foto- of video opnames te maken. Een door de parochie aangezochte fotograaf zal  de fotografie verzorgen.

11. Financiële bijdrage

Als tegemoetkoming in de kosten, die verbonden zijn aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie, vragen wij u een bijdrage van € 50,00. U ontvangt hiervoor een factuur.

12. Privacy

Binnen onze parochie laten wij met nieuwsartikelen en foto’s af en toe zien waar we mee bezig zijn. Zo willen we na het feest van de eerste Communie ook graag de groepsfoto van de communicanten publiceren, liefst met de namen van de kinderen erbij.

Foto’s kunnen getoond worden:

  • Op de parochiewebsite
  • op de parochiepagina in de lokale bladen
  • in de Ekster, de nieuwsbrief van de parochie die een paar keer per jaar in de kerk wordt uitgedeeld.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van uw zoon/dochter en  met  de foto’s die wij plaatsen.

We vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van persoonsgegevens en foto’s van uw zoon/dochter. U kunt dit aankruisen op het inschrijfformulier. Uw toestemming geldt overigens alleen voor foto’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

13. En verder….
Ook naast en na de communievoorbereiding is er voor kinderen wel een en ander te doen in onze parochie:

Kinderwoorddienst
In de Genovevakerk in Son en Breugel is er op elke eerste en derde zondag van de maand een kinderwoorddienst. De kinderen gaan tijdens de dienst naar een andere ruimte, voor hun eigen woorddienst; Bijbelverhaaltje en knutsel. Tijdens de collecte komen ze terug naar de kerk.

Vieringen voor de hele familie
In de Antoniuskerk is er elke vierde zaterdag van de maand een viering voor het hele gezin om 18.30 uur. Dit is een wat kortere viering, waarin extra aandacht is voor de kinderen. De zang wordt verzorgd door Sing-In-Oda. Ook zal vanaf de start van het communieproject een deel van de lessen gecombineerd worden met deze vieringen. Er zal dan een voorafgaande maaltijd en programma zijn vanaf 17.15 uur. De communicanten, maar ook de ouders en kinderen en andere gezinnen kunnen na de maaltijd deelnemen aan een kort apart programma dat voor ieder iets wil meegeven.

Sing-in-Oda
Sing-in-Oda is een inloopkoor, een familiekoor, dus voor kinderen, tieners en volwassenen. Als je mee wilt zingen, kom je 1 uur voor het begin van de Mis naar de kerk. Dan repeteren we de liedjes en zingen we de Mis. Als je het fijn vindt, sturen we je van tevoren de ingezongen liedjes toe, zodat je thuis kunt oefenen.

Misdienaar worden
Misdienaars zijn jongens en meisjes die de priester tijdens de Mis helpen. Tijdens de communievoorbereiding kunnen kinderen kennis maken met het misdienen. Maar ook daarna is het een mooie taak voor kinderen in de Mis. Wie wil, kan zich aanmelden!

Activiteiten voor het hele gezin

Schrijf het vast op in de agenda:

  • Mariakaars maken 20 okt. 15.00-17.00 Nijnsel
  • Sint Maartenmiddag 12 nov. 16.00-18.30 Sint-Oedenrode
  • Adventskrans maken 26 nov. 10.30-12.00 Sint-Oedenrode
  • Bedevaart St. Jan met Film en kerststal 2e week kerstvakantie Den Bosch, datum en tijd volgt!