Eerste Heilige Communie

1. Data vieringen* 1e H. Communie

Zondag 14 mei         11.00 uur       Martinuskerk – Sint-Oedenrode
Donderdag 18 mei   11.00 uur       Antoniuskerk – Nijnsel (Hemelvaartsdag)
Zondag 21 mei           9.30 uur       Genovevakerk – Son en Breugel
Zondag 21 mei         11.00 uur       Ritakapel – Boskant

* We hanteren een minimum aantal communicanten per viering van 6. Als er minder dan 6 kinderen kiezen voor een bepaalde kerk, dan wordt verzocht aan te sluiten bij een groep in een andere kerk.

2. Informatie-avonden
Graag vertellen we u meer over de Eerste Heilige Communie en de voorbereiding daarop. Daarom nodigen wij u uit voor een van de informatie-avonden:

De informatieavonden hebben plaatsgevonden in oktober.

3. Algemeen
Jezus Christus heeft beloofd altijd bij ons te blijven, tot aan het einde van de wereld (Mattheus 28, 20). Hij laat zich door ons vinden op heel verschillende manieren. Dé plaats waar we Jezus kunnen ontmoeten is in de heilige Communie. Met Communie bedoelen we het ontvangen van het Brood van Jezus.  Tijdens de laatste maaltijd met zijn vrienden, nam Jezus brood, dankte zijn Vader, brak het en gaf het aan zijn vrienden. Hij zei: ‘Neem en eet. Dit brood is mijn lichaam, voor jullie gegeven.’
Zo wil Jezus bij ons zijn.

In de heilige Mis vieren we dit geheim, en ontvangen we de Communie.
Wanneer je voor de eerste keer in de H. Mis de Communie ontvangt, spreken we van Eerste Heilige Communie.

Kinderen vanaf groep 4 (7 jaar) bereiden we voor op deze Eerste Heilige Communie. Tijdens de voorbereiding leren de kinderen Jezus beter kennen. De voorbereiding bestaat in grote lijnen uit 8 lessen, een rondleiding door de kerk, en het bijwonen van enkele vieringen.

4. Inschrijving

Het inschrijfformulier voor de communievoorbereiding kunt u hier downloaden.

Ook wie al wat ouder is, kan zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie. Informeer naar de mogelijkheden bij .

5. Het communie-project
Wij werken met het project “Op zoek naar Jezus”. Een project waarbij de kinderen in acht lessen worden voorbereid op de Eerste Heilige Communie. Deze lessen zullen bestaan uit een theoretisch gedeelte en een creatief gedeelte. Sommige lessen worden gehouden in het kader van een viering. Aan het eind van elke les krijgt uw kind informatie, dan wel een opdracht mee voor de volgende les.

6. Misdienen
Ieder kind dat zijn of haar Eerste Communie gaat doen, is een keer misdienaar bij een zondagsviering. Misdienen geeft kinderen de gelegenheid van heel dichtbij mee te maken wat er gebeurt bij het altaar. U krijgt een schema uitgereikt met daarin de misdien-beurten. Onderling ruilen is mogelijk na overleg. Voor de mis wordt er geoefend.

7. Goed doel
Zoals ieder jaar gaan we ook dit jaar, gezamenlijk met alle communicanten van onze parochie, geld inzamelen voor een goed doel. Het project van dit jaar is: speelplaatsmateriaal voor de Emiliusschool in Son en Breugel, een school voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.

8. Verhindering
Indien uw kind onverhoopt verhinderd is, dient u dit te melden bij de werkgroep. Deze zorgt ervoor dat uw kind de les in kan halen dan wel dat u de spulletjes krijgt om thuis samen met uw kind de les te doen.

9. Taak van de ouders
De allereerste en voornaamste taak van u als ouder is de begeleiding van uw kind tijdens het project. Daarnaast vragen wij soms uw inzet bij de lessen, bij de organisatie van het goede doel, de vieringen, het versieren van de kerk enz. Ook is er tijdens het project nog eens een ouderavond.

10. Fotograaf

Tijdens de communieviering is het niet toegestaan zelf foto- of video opnames te maken. Een door de parochie aangezochte fotograaf zal  de fotografie verzorgen.

11. Financiële bijdrage

Als tegemoetkoming in de kosten, die verbonden zijn aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie, vragen wij u een bijdrage van € 50,00. U ontvangt hiervoor een factuur.

12. Privacy

Binnen onze parochie laten wij met nieuwsartikelen en foto’s af en toe zien waar we mee bezig zijn. Zo willen we na het feest van de eerste Communie ook graag de groepsfoto van de communicanten publiceren, liefst met de namen van de kinderen erbij.

Foto’s kunnen getoond worden:

  • Op de parochiewebsite
  • op de parochiepagina in de lokale bladen
  • in de Ekster, de nieuwsbrief van de parochie die een paar keer per jaar in de kerk wordt uitgedeeld.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van uw zoon/dochter en  met  de foto’s die wij plaatsen.

We vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van persoonsgegevens en foto’s van uw zoon/dochter. U kunt dit aankruisen op het inschrijfformulier. Uw toestemming geldt overigens alleen voor foto’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

13. En verder….
Ook naast en na de communievoorbereiding is er voor kinderen wel een en ander te doen in onze parochie:

Kinderwoorddienst
In de Genovevakerk in Son en Breugel is er op  elke eerste zondag van de maand een kinderwoorddienst. De kinderen gaan tijdens de dienst naar een andere ruimte, voor hun eigen woorddienst; tijdens de collecte komen ze naar de kerk.

Vieringen voor de hele familie
In de Martinuskerk is er elke vierde zondag van de maand een viering voor het hele gezin. Dit is een wat kortere viering, waarin extra aandacht is voor de kinderen. De zang wordt verzorgd door Sing-In-Oda.

Sing-in-Oda
Sing-in-Oda is een inloopkoor, een familiekoor, dus voor kinderen, tieners en volwassenen. Als je mee wilt zingen, kom je één uur voor het begin van de mis naar de kerk. Dan repeteren we de liedjes en zingen we in de mis. Als je het fijn vindt, sturen we je van te voren de ingezongen liedjes toe, zodat je thuis kunt oefenen.

Misdienaar worden
Misdienaars zijn jongens en meisjes die de priester tijdens de mis helpen. Tijdens de communievoorbereiding kunnen kinderen kennis maken met het misdienen. Maar ook daarna is het een mooie taak voor kinderen in de mis. Wie wil, meldt zich aan!