Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)

Deze werkgroep is een samenwerkingsverband van de Odaparochie met de protestantse gemeente Sint-Oedenrode, Son en Breugel.
IDO draagt zorg voor de organisatie van de vastenactie Samen Verder in de veertigdagentijd. IDO organiseert ook de actie “Schoenmaatjes” van Edukans. Daarnaast staat elk jaar de Kerstpakkettenactie, die elk jaar in Son en Breugel wordt gehouden voor mensen uit gemeente die minder draagkrachtig zijn, vast op de agenda. De actie voor de voedselbank, die parallel daaraan in Sint-Oedenrode wordt gehouden wordt geïnitieerd door IDO.

IDO geeft namens de gezamenlijke kerken financiële ondersteuning aan inloophuis ’t Hemeltje, Diaconaal Centrum Eindhoven en Open Huis St. Catrien.
In beperkte mate verleent IDO noodhulp in de vorm van een lening of schenking.

Er zijn vanuit IDO ook contacten met cliëntenplatforms van de gemeenten Son en Breugel en Sint-Oedenrode.