Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)

Deze werkgroep is een samenwerkingsverband van de Odaparochie met de protestantse gemeente Sint-Oedenrode, Son en Breugel.

IDO draagt mede zorg voor de jaarlijkse Vastenactie, de actie Schoenmaatjes van GAIN en de Kerstpakkettenactie in Son en Breugel. Ook de actie voor de voedselbank, die parallel aan deze Kerstpakkettenactie in Sint Oedenrode wordt gehouden, wordt geïnitieerd door IDO.

IDO geeft namens de gezamenlijke kerken financiële ondersteuning aan inloophuis ’t Hemeltje, Diaconaal Centrum Eindhoven en Open Huis St. Catrien.
In beperkte mate verleent IDO noodhulp in de vorm van een lening of schenking.

Er zijn vanuit IDO ook contacten met cliëntenplatforms van de gemeenten Son en Breugel en Sint-Oedenrode.