Oecumene

In de Odaparochie streven we naar een goede verstandhouding en samenwerking met de protestantse gemeente die geografisch met onze parochie samenvalt.

Jaarlijks is er een oecumenische gebedsdienst, zowel in Son en Breugel als in Sint-Oedenrode, op 4 mei bij de gedachtenis van de oorlogsslachtoffers. Ook op andere momenten in het jaar vinden er gezamenlijke vieringen plaats van woord en gebed. Te denken valt aan de bidweek voor eenheid en de vredesweek. Ook de advent en veertigdagentijd lenen zich om samen in gebed op te trekken.

Er is ook een intensieve samenwerking op het gebied van de diaconie in het Interkerkelijk Diaconaal Overleg, het IDO. Vanuit deze werkgroep worden onder andere de vastenactie Samen Verder, de actie Schoenmaatjes en de kerstpakkettenactie georganiseerd.

De kerken zijn  (binnenkort) ook samen te vinden op het portaal Sonenbreugelverbonden.nl.

We houden elkaar ook wederzijds op de hoogte van leerhuisavonden en andere bezinnings-  en gespreksbijeenkomsten, waarbij eenieder welkom is.

Naar verdere vormen van samenwerking wordt nog gezocht.