Het Heilig Vormsel

Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest. De heilige Geest geeft ons de kracht, moed en inspiratie om alle kwesties in ons leven het hoofd te bieden, en als christen te leven.
Degene die gevormd wordt bevestigt wat ouders en peetouders beloofd hebben bij de Doop; te willen leven naar het voorbeeld van Jezus. Als steun daarbij ontvangt de vormeling in het Vormsel het teken van de heilige Geest.

Het Vormsel voltooit de ingroei in de Rooms Katholieke Kerk. Na het Vormsel is iemand in de Kerk volwassen.

De voorbereiding op het Vormsel begint aan het einde van het schooljaar groep 7 met een informatie avond voor kinderen en hun ouders. Ons voorbereidingstraject is kort, en laat het jonge gezicht van de Kerk zien.

Voor algemene informatie over de vormselvoorbereiding zie hier

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Vormsel 2018-2019

Gaat uw zoon of dochter volgend schooljaar naar groep 8? Dan kan deze informatie belangrijk voor u zijn.

De vormselvoorbereiding gaat binnenkort weer van start.

De voorbereiding op het Vormsel  bestaat in onze parochie  uit:

  • Een info-avond voor ouders èn vormelingen samen
  • De startviering aan het begin van het schooljaar 2018-2019
  • Twee bijeenkomsten van anderhalf uur in een kleine groep in september en oktober
  • Eén hele zaterdag in oktober met alle vormelingen uit de omgeving
  • Een of meerdere keuze-activiteit(en)
  • Voor de ouders is er een ouderavond

De vormselvoorbereidingsdag op zaterdag is voor alle vormelingen van de Heilige Odaparochie (Sint-Oedenrode, Son en Breugel) en alle vormelingen uit de Heilige Michaelparochie (Sint-Michielsgestel, Schijndel, Gemonde en Den Dungen) samen.

De twee kortere bijeenkomsten werken we in kleinere groepen.

We kunnen ons voorstellen dat u en uw kind uitgebreider geïnformeerd willen worden over het Vormsel en de voorbereiding daarop. Daarom nodigen wij u uit voor een ouder/kind informatieavond in de maand juni 2018:

Wij vragen u om uzelf én uw kind aan te melden voor deze informatieavond, door vóór  1 mei 2018 een mail te sturen naar jongeren@heiligeodaparochie.nl, onder vermelding van:

voor- en achternaam van de vormeling,
de school
de kerk/kern  waartoe u behoort.

U ontvangt na uw aanmelding via de mail een uitnodiging voor de ouder/kind informatieavond.

Graag tot ziens in juni,

Manon van den Broek, pastoraal werkende parochie Heilige Oda

Wilchard Cooijmans, diaken parochie Heilige Oda