Het Heilig Vormsel

Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest. De heilige Geest geeft ons de kracht, moed en inspiratie om alle kwesties in ons leven het hoofd te bieden, en als christen te leven.
Degene die gevormd wordt bevestigt wat ouders en peetouders beloofd hebben bij de Doop; te willen leven naar het voorbeeld van Jezus. Als steun daarbij ontvangt de vormeling in het Vormsel het teken van de heilige Geest.

Het Vormsel voltooit de ingroei in de Rooms Katholieke Kerk. Na het Vormsel is iemand in de Kerk volwassen.

De voorbereiding op het Vormsel begint aan het einde van het schooljaar groep 7 met een informatie avond voor kinderen en hun ouders. Ons voorbereidingstraject is kort, en laat het jonge gezicht van de Kerk zien.

Voor algemene informatie over de vormselvoorbereiding zie hier

Download hier het aanmeldformulier

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Vormsel 2016-2017

De informatie avonden over de vormselvoorbereiding voor de kinderen uit Sint-Oedenrode, Son en Breugel die nu in groep 8 zitten hebben inmiddels  plaatsgevonden. De vormselvoorbereiding is begonnen. Zou uw kind toch nog mee willen doen, dan kunt u zich telefonisch aanmelden tot maandag 10 oktober bij het secretariaat van de parochie: 0413-477741, elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

De vormselvieringen zijn op

  • Zaterdag 26 november 18.30 uur in de Sint Genovevakerk in Breugel voor de kinderen uit Son en Breugel.
  • Zondag 27 november 10.30 uur in de kerk van de Heilige Martinus van Tours in Sint-Oedenrode voor de kinderen uit Sint-Oedenrode.

Vormsel 2017-2018

Gaat uw zoon of dochter volgend schooljaar naar groep 8? Dan kan deze informatie belangrijk voor u zijn.
De voorbereiding op het Vormsel  bestaat in onze parochie  uit twee bijeenkomsten van anderhalf uur, een hele dag op zaterdag (ochtend en middag), enkele zangrepetities en een keuze-activiteit.

De vormselvoorbereidingsdag op zaterdag is voor alle vormelingen van de Heilige Odaparochie (Sint-Oedenrode, Son en Breugel) en alle vormelingen uit de Heilige Michaelparochie (Sint-Michielsgestel, Schijndel, Gemonde en Den Dungen) samen.
De twee kortere bijeenkomsten werken we in kleinere groepen.

De vormselvoorbereiding start kort na de zomervakantie. We kunnen ons voorstellen dat u en uw kind uitgebreider geïnformeerd willen worden over het Vormsel en de voorbereiding daarop. Juni 2017 zijn de informatie bijeenkomsten voor ouders en kinderen. Via school ontvangt u rond april 2017 een uitnodiging om u aan te melden voor een van deze informatie bijeenkomsten. Ook via de website kunt u zich vanaf dan aanmelden voor de vormselvoorbereiding.

Graag tot ziens in juni,
met vriendelijke groet,

Manon van den Broek pastoraal werkende parochie Heilige Oda
Wilchard Cooijmans diaken parochie Heilige Oda