Het Heilig Vormsel

Het Vormsel voltooit de ingroei in de Rooms Katholieke Kerk. Na het Vormsel is iemand voor de Kerk volwassen.

De voorbereiding op het Vormsel vindt plaats in het jaar dat uw kind in groep 8 zit. De kinderen ontvangen het vormsel op zaterdag 4 juni 2022. Ons voorbereidingstraject laat het jonge gezicht van de Kerk zien. Laat u verrassen!

Vormsel 2021-2022

De vraag of ze het Vormsel willen ontvangen is voor tieners een mooie aanleiding om na te denken over hun geloof en hier ook met leeftijdgenoten over bezig te zijn. Onze parochie begeleidt hen op deze weg  op een ontspannen manier, met een goede mix van maffe spellen, filmpjes en serieuze gesprekken.

Meer informatie vindt u in de brochure, die u hier kunt bekijken/downloaden.

Wilt u uw kind aanmelden, gebruik dan het inschrijfformulier Vormsel 2021-2022.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Graag tot ziens!

kapelaan Bryan van de Mortel
diaken Wilchard Cooijmans