Het Heilig Vormsel

Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest. De heilige Geest geeft ons de kracht, moed en inspiratie om alle kwesties in ons leven het hoofd te bieden, en als christen te leven.
Degene die gevormd wordt bevestigt wat ouders en peetouders beloofd hebben bij de Doop; te willen leven naar het voorbeeld van Jezus. Als steun daarbij ontvangt de vormeling in het Vormsel het teken van de heilige Geest.

Het Vormsel voltooit de ingroei in de Rooms Katholieke Kerk. Na het Vormsel is iemand in de Kerk volwassen.

De voorbereiding op het Vormsel begint aan het einde van het schooljaar groep 7 met een informatie avond voor kinderen en hun ouders. Ons voorbereidingstraject is kort, en laat het jonge gezicht van de Kerk zien.

Vormsel informatieboekje 2018-2019

Inschrijfformulier Vormselvoorbereiding 2018-2019

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Vormsel 2018-2019

Gaat uw zoon of dochter volgend schooljaar naar groep 8? Dan kan deze informatie belangrijk voor u zijn.

De vormselvoorbereiding gaat binnenkort weer van start.

De voorbereiding op het Vormsel  bestaat in onze parochie  uit:

 • Een informatieavond voor ouders èn vormelingen samen
 • De startviering op zondag 16 september
 • Drie bijeenkomsten van anderhalf uur in een kleine groep
 • Deelname aan de vormelingendag van het bisdom (Power of Fire) op zaterdag 30 maart 2019
 • Deelname aan één of meer keuze-activiteiten in de loop van het schooljaar
 • De dankviering op zondag 16 juni 2019
 • Voor de ouders is er een ouderavond

De vormselviering is op zondag 18 november 2018 in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode.

We kunnen ons voorstellen dat u en uw kind uitgebreider geïnformeerd willen worden over het Vormsel en de voorbereiding daarop. De informatieavonden hebben inmiddels echter plaatsgevonden. U kunt uw zoon of dochter nog wel aanmelden voor de voorbereiding op het Vormsel en wel tot 1 oktober 2018. Dat doet u door een mail te sturen naar secretariaat@heiligeodaparochie.nl, onder vermelding van:

 • Vormselvoorbereiding 2018-2019
 • voor- en achternaam van de vormeling,
 • de school 
 • de kerk/kern  waartoe u behoort.
 • Uw telefoonnummer

Wij nemen dan snel contact met u op.

Graag tot ziens,
met een vriendelijke groet,

 

Manon van den Broek, pastoraal werkende parochie Heilige Oda
Wilchard Cooijmans, diaken parochie Heilige Oda