Het Heilig Vormsel

Het Vormsel voltooit de ingroei in de Rooms Katholieke Kerk. Na het Vormsel is iemand voor de Kerk volwassen. De voorbereiding op het Vormsel vindt plaats in het jaar dat uw kind in groep 8 zit. De vormselviering is zaterdag 10 juni 2023 om 18.00 uur in de Sint-Martinuskerk in Sint-Oedenrode. Bisschop de Korte zal het vormsel toedienen.

Vormsel 2022-2023

De vraag of ze het Vormsel willen ontvangen is voor tieners een mooie aanleiding om na te denken over hun geloof en hier ook met leeftijdgenoten over bezig te zijn. Onze parochie begeleidt hen op deze weg  op een ontspannen manier, met een goede mix van maffe spellen, filmpjes en serieuze gesprekken. Wat het Vormsel betekent en hoe we de voorbereiding vormgeven, daarover vertellen we u én uw zoon of dochter graag op de informatieavond, die in het najaar van 2022 wordt gehouden.

Wij nodigen u uit om uzelf en uw kind aan te melden voor deze informatieavond. U stuurt daarvoor  een mail naar , o.v.v. Vormsel, met de volgende informatie:

  • Voor- en achternaam van de vormeling
  • De school
  • Emailadres waarnaar we de uitnodiging kunnen sturen voor de informatieavond

Na de informatieavond kunt u rustig samen met u kind beslissen of hij/zij zich wil aanmelden voor de vormselvoorbereiding.

Wilt u uw kind nu al aanmelden, gebruik dan het inschrijfformulier Vormsel 2022-2023, te downloaden via deze link. U krijgt ook dan uiteraard een uitnodiging voor de informatieavond.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Graag tot ziens!

pastoor Bryan van de Mortel
diaken Wilchard Cooijmans

Bekijk hier de uitgebreide informatie over het vormsel.