Het Heilig Vormsel

Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest. De heilige Geest geeft ons de kracht, moed en inspiratie om alle kwesties in ons leven het hoofd te bieden, en als christen te leven.
Degene die gevormd wordt bevestigt wat ouders en peetouders beloofd hebben bij de Doop; te willen leven naar het voorbeeld van Jezus. Als steun daarbij ontvangt de vormeling in het Vormsel het teken van de heilige Geest.

Het Vormsel voltooit de ingroei in de Rooms Katholieke Kerk. Na het Vormsel is iemand in de Kerk volwassen.

De voorbereiding op het Vormsel begint aan het einde van het schooljaar groep 7 met een informatie avond voor kinderen en hun ouders. Ons voorbereidingstraject is kort, en laat het jonge gezicht van de Kerk zien.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Vormsel 2019-2020

De voorbereiding op het Vormsel is inmiddels van start gegaan.  Op 4 en 5 september waren er informatieavonden voor ouders én kinderen over het Vormsel en de voorbereiding daarop. Na de startviering op 22 september volgen begin oktober de eerste bijeenkomsten voor de kinderen.

De voorbereiding op het Vormsel  bestaat in onze parochie uit:

 • De startviering op zondag 22 september
 • Drie bijeenkomsten van anderhalf uur in een kleine groep
 • Deelname aan de vormelingendag van het bisdom (Power of Fire) op zaterdag 18 april 2020.
 • Deelname aan één of meer keuze-activiteiten in de loop van het schooljaar
 • De dankviering op zondag 14 juni 2020
 • Voor de ouders is er een ouderavond

We bereiden kinderen voor op het vormsel wanneer zij in groep 8 zitten of 11 jaar en ouder zijn.

De vormselviering zelf is op zondag 1 december 2019 in de Genovevakerk in Son en Breugel.

We kunnen ons voorstellen dat u en uw kind uitgebreider geïnformeerd willen worden over het Vormsel en de voorbereiding daarop. De informatieavonden hebben inmiddels plaatsgevonden. U kunt uw zoon of dochter nog wel aanmelden voor de voorbereiding op het Vormsel en wel tot 1 oktober 2019. Dat doet u door een mail te sturen naar , onder vermelding van:

 • Vormselvoorbereiding 2019-2020
 • voor- en achternaam van de vormeling,
 • de school 
 • de kerk/kern  waartoe u behoort.
 • Uw telefoonnummer

Wij nemen dan snel contact met u op.

Het inschrijfformulier voor de vormselvoorbereiding kunt u hier downloaden.

Het informatieboekje vindt u hier.

Graag tot ziens,

met een vriendelijke groet,

Manon van den Broek, pastoraal werkende parochie Heilige Oda
Wilchard Cooijmans, diaken parochie Heilige Oda