Het Heilig Vormsel

Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest. De heilige Geest geeft ons de kracht, moed en inspiratie om alle kwesties in ons leven het hoofd te bieden, en als christen te leven.
Degene die gevormd wordt bevestigt wat ouders en peetouders beloofd hebben bij de Doop; te willen leven naar het voorbeeld van Jezus. Als steun

Het Vormsel voltooit de ingroei in de Rooms Katholieke Kerk. Na het Vormsel is iemand voor de Kerk volwassen.

De voorbereiding op het Vormsel vindt plaats in het jaar dat uw kind in groep 8 zit. De kinderen ontvangen het vormsel in mei 2021. Ons voorbereidingstraject laat het jonge gezicht van de Kerk zien. Laat u verrassen!

Vormsel 2020-2021

De vraag of ze het Vormsel willen ontvangen is voor tieners een mooie aanleiding om na te denken over hun geloof en hier ook met leeftijdgenoten over bezig te zijn. Onze parochie begeleidt hen op deze weg  op een ontspannen manier, met een goede mix van maffe spellen, filmpjes en serieuze gesprekken. Wat het Vormsel betekent en hoe we de voorbereiding vormgeven, daarover vertellen we u én uw zoon of dochter graag op de informatieavond in september. We bieden daartoe twee mogelijkheden:

donderdag 10 september
18.30 tot 20.00 uur
Heilige Antoniuskerk
Lieshoutseweg 9
Sint-Oedenrode

woensdag 16 september
18.30 tot 20.00 uur
Sint Genovevakerk
Sint Genovevastraat 14
Son en Breugel

Wij nodigen u uit om uzelf en uw kind aan te melden voor deze informatieavond. U stuurt daarvoor  een mail naar , o.v.v. Vormsel, met de volgende informatie:

  • Voor- en achternaam van de vormeling
  • De school
  • De datum waarop uw bij de informatieavond wilt komen

Na deze informatieavond kunt u rustig samen met u kind beslissen of hij/zij zich wil aanmelden voor de vormselvoorbereiding.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Graag tot ziens!
Wilchard Cooijmans, Manon van den Broek

 

Informatieboekje van de vormselvoorbereiding

Vormsel 2020-2021-Inschrijfformulier Vormselvoorbereiding

Uitnodigingsbrief Ouders

Uitnodigingsbrief Tieners