Het Heilig Vormsel

Het Vormsel voltooit de ingroei in de Rooms Katholieke Kerk. Na het Vormsel is iemand voor de Kerk volwassen.

De voorbereiding op het Vormsel vindt plaats in het jaar dat uw kind in groep 8 zit. De kinderen ontvangen het vormsel in mei 2022. Ons voorbereidingstraject laat het jonge gezicht van de Kerk zien. Laat u verrassen!

Vormsel 2021-2022

De vraag of ze het Vormsel willen ontvangen is voor tieners een mooie aanleiding om na te denken over hun geloof en hier ook met leeftijdgenoten over bezig te zijn. Onze parochie begeleidt hen op deze weg  op een ontspannen manier, met een goede mix van maffe spellen, filmpjes en serieuze gesprekken. Wat het Vormsel betekent en hoe we de voorbereiding vormgeven, daarover vertellen we u én uw zoon of dochter graag op de informatieavond, die in het najaar van 2021 wordt gehouden.

Wij nodigen u uit om uzelf en uw kind aan te melden voor deze informatieavond. U stuurt daarvoor  een mail naar , o.v.v. Vormsel, met de volgende informatie:

  • Voor- en achternaam van de vormeling
  • De school
  • Emailadres waarnaar we de uitnodiging kunnen sturen voor de informatieavond

Na de informatieavond kunt u rustig samen met u kind beslissen of hij/zij zich wil aanmelden voor de vormselvoorbereiding. Wilt u uw kind nu al aanmelden, gebruik dan het inschrijfformulier Vormsel 2021-2022.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Graag tot ziens!

kapelaan Bryan van de Mortel
diaken Wilchard Cooijmans