God antwoordt op diepere vragen

Als de mens het te goed heeft, vergeet hij vaak gemakkelijk waar het om draait in het leven. God kent de mens. Wanneer iemand in zijn leven geconfronteerd wordt met diepmenselijke vragen, – zoals lijden en sterven, – zoekt hij naar antwoorden bij God. “Waarom laat God dit toe? Waarom helpt Hij mij niet?” Echter, het behoort tot Gods ‘pedagogiek’ dat zijn antwoorden niet altijd op hetzelfde niveau liggen waarop wij onze vragen stellen.

Mensen bidden om bevrijding van een ernstige ziekte en hopen op verhoring. Soms genezen mensen op wonderlijke wijze, maar in de meeste gevallen gebeurt dat niet. God kan je in plaats daarvan wel nieuwe levenskracht schenken zodat je juist door je ziek zijn kunt groeien in geloof. Je kunt groeien in geloof op een wijze die nooit mogelijk zou zijn geweest toen je nog gezond was. God antwoordt dikwijls op een diepere vraag, die nog niet tot het bewustzijn is doorgedrongen maar die juist door het antwoord dat Hij geeft, naar boven kan komen.

Gods pedagogische methodes zijn bijzonder, maar vaak anders dan wij verwachten. Hij antwoordt altijd als je je tot Hem wendt. Je gebed is nooit tevergeefs. Doordat God je vraag niet op directe wijze beantwoordt, opent Hij een deur naar iets nieuws. Hij geeft inzicht in diepten die je vroeger niet eens vermoedde. Op die wijze doet Hij in jou het verlangen ontwaken naar iets dat veel belangrijker is dan dat wat je eerst wilde verkrijgen.

Op 08 september 2012, – op de feestdag van de geboorte van Maria, – stierf mijn moeder na een slopende ziekte van ruim vijfenhalf jaar. Het was in de planning dat wij een week later samen naar Lourdes zouden gaan om te bidden om kracht en troost, en indien mogelijk om genezing. Dit mocht niet meer zo zijn. Toch ben ik in oktober van dat jaar met een bevriend echtpaar naar Lourdes gegaan. Ik wilde Maria dank zeggen om de troost, de kracht en het vertrouwen dat de Moeder Gods mijn moeder had gegeven tijdens haar ziek zijn. Omdat ik voor de eerste keer in Lourdes was, liet ik alles wat in deze bedevaartplaats gebeurde op mij inwerken en overwoog het bij mijzelf. “Wat gebeurt hier in Lourdes? Waarom gaan mensen steeds weer opnieuw naar Lourdes toe?”

Een aantal maanden later las ik een mooie tekst van de Vlaamse pater Karmeliet Wilfried Stinissen. Deze tekst gaf antwoord op mijn vragen: “Dit is iets wat voortdurend gebeurt in Lourdes, waar een menigte mensen ieder jaar naartoe reizen in de hoop lichamelijk genezen te worden. Normaal zou je verwachten dat velen verbitterd naar huis terugkeren omdat hun wensen niet vervuld werden. Maar zo is het niet. De meesten worden op een andere wijze genezen. Ze krijgen een dieper geloof, een vernieuwde liefde, een grotere overgave en bereidwilligheid om hun lijden te dragen. Is dit niet het grootste wonder en het meest vruchtbare voor het leven van de kerk en de wereld?”

Kapelaan Harold van Overbeek