Aanstelling van Manon van den Broek als pastoraal werkende

De afgelopen jaren zijn er heel wat wisselingen geweest in de samenstelling van het pastorale team binnen de Odaparochie. Vorig jaar september hebben wij nog afscheid genomen van diaken Wilchard Cooijmans die tegenwoordig met veel plezier werkzaam is in en rondom de Sint Jan in Den Bosch. Tegelijkertijd hebben wij Harold van Overbeek als kapelaan mogen verwelkomen die nu dichtbij zijn oorspronkelijke roots werkzaam mag zijn in de wijngaard van de Heer.

Dit jaar, per 1 september om precies te zijn, mogen wij als pastoraal team en parochiebestuur een oude bekende met vreugde verwelkomen. De bisschop is akkoord gegaan met de aanstelling van Manon van den Broek als pastoraal werkende. Voor Manon mag het wederom een thuiskomen zijn binnen de Odaparochie waarbinnen zij tussen 2010 en 2020, ongeveer tien jaar lang met veel enthousiasme en overgave werkzaam is geweest.

In de tussentijd heeft Manon zich vier jaar lang ingezet voor de afdeling familiepastoraat binnen ons bisdom. Ze kijkt daar terug op een mooie en vruchtbare periode, maar ziet tegelijkertijd de tijd rijp om de bakens wederom te verzetten. De nabije directe betrokkenheid met parochianen, en dan vooral met de gezinnen, binnen het kader van een parochie is een aspect dat haar altijd heeft aangesproken. Manon zal daarom ook vooral betrokken zijn rondom de opbouw van familiepastoraat en het contact met de scholen. Wij ontvangen haar met open armen en wensen haar alle zegen toe voor de komende jaren. U zult binnenkort op de hoogte gesteld worden wanneer wij haar officieel welkom mogen heten binnen de parochie.