Ritaviering 2024

Binnenkort, op zondag 26 mei om 11.00 uur wordt er bij goed weer de jaarlijkse Ritaviering gehouden bij de Ritakapel in Boskant. Het is een mooi jaarlijkse moment om samen te komen en deze belangrijke patrones van onze parochie te eren, maar ook elkaar in de Boskant te mogen ontmoeten.

De eigenlijke feestdag van de heilige Rita, die is 22 mei. Vandaar dat de jaarlijkse openluchtviering op een zondag in de directe nabijheid van deze datum wordt gevierd.   Wij mogen daarbij onze blik in het bijzonder richten naar de H. Rita: een Italiaanse heilige uit de 14e/15e eeuw die leefde in Cascia. Rita is onder veel mensen een populaire heilige en hopelijk niet alleen omdat wij te maken hebben met hopeloze zaken. Toch is de reden waarom zij patrones is geworden van de hopeloze zaken een indrukwekkend verhaal. De tegenslagen in haar leven spreken tot ons vandaag de boodschap om nooit de hoop te verliezen. We zien haar afgebeeld als een vrome zuster, maar het heeft haar zo’n moeite gekost om überhaupt dat klooster te bereiken en op deze wijze haar levensgeluk te bereiken.

Van kindsbeen af wilde ze eigenlijk al intreden, maar haar ouders hebben haar op jonge leeftijd al uitgehuwelijkt aan wat later blijkt een gewelddadige en agressieve man. 18 jaar lang heeft ze beledigingen, lichamelijk geweld en ook ontrouw moeten doorstaan; wegvluchten was geen optie en ondanks alles bleef ze goed, geduldig en vriendelijk; had ze de kracht staande te blijven in het leven. Uiteindelijk nam haar leven, dat hopeloos leek een hoopvolle wending; juist door haar geloof en gebed kreeg haar man oprecht berouw, kwam tot inkeer en beterde zijn leven. Helaas sloeg het noodlot toe. Haar man was eerder betrokken geweest in de vijandigheden tussen verschillende rivaliserende families; iets wat in het Italië van die tijd vaker voorkwam. Hij werd vermoord door zijn vroegere vijanden. De twee zonen van Rita zworen bloedwraak, maar stierven vroegtijdig aan een ziekte.

Na het wegvallen van haar gezin wilde Rita alsnog intreden in het klooster, maar achtervolgd door het gewelddadige verleden van haar gestorven man en familie, een slechte naam dus waar zij zelf niets aan kon doen,  is ze mede daardoor tot driemaal toe geweigerd aan de poort van het klooster in Cascia. Ze hield echter vol en zette zich in de tussentijd in om vrede te herstellen tussen de rivaliserende families in de stad. Nadat ze erin geslaagd was de vrede in de stad te herstellen werd ze uiteindelijk ook toegelaten tot intrede in het klooster; de aanhouder wint zou je kunnen zeggen; maar hulp van boven kunnen we toch ook wel echt veronderstellen; want alleen Gods liefdevolle nabijheid kan een mens door de zware situaties van het leven helpen.

Rita is door haar groeiende band met de Heer, haar eenheid in liefde met Jezus door het leven gegaan. Ze mag voor ons ook een aansprekende heilige zijn; ook al leefde ze ver weg in het Italië van de 14e/15e eeuw; ze heeft allerlei levensomstandigheden doorstaan die veel mensen ook nog steeds doormaken. Rita laat ons zien dat wij de omstandigheden in het leven, vooral ook de ellende die mensen elkaar aandoen, kunnen doorbreken door de eenheid met God te zoeken. God immers is liefde en als wij groeien in onze band met Hem zullen ook wij de kracht vinden op een andere manier te reageren zodat wij het kwaad in ons, groot en klein, kunnen doorbreken.