Sacrament van de ziekenzalving

Ernstig zieken of zij die ervaren dat het leven broos is geworden, kunnen verzoeken om het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Een sacrament waarin Gods kracht, zegen en nabijheid op bijzondere wijze wordt meegedeeld door gebed, handoplegging en zalving met de gezegende olie. De priesters van de parochie zijn de vaste bedienaren van dit sacrament. In overleg met de familie wordt een tijdstip bepaald. De bediening van dit sacrament kan zowel thuis, in het ziekenhuis of het verzorgingshuis plaatsvinden. Neem tijdig contact op met het secretariaat van de parochie.  In acute noodsituatie kunt u de parochie altijd telefonisch bereiken. Wij doen echter een dringend beroep: wacht niet te lang met het aanvragen van dit sacrament. Graag willen wij met u bidden om kracht en sterkte in de laatste levensfase.