Disclaimer

Hoewel aan de informatie op deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, is niets menselijks ons vreemd.

De parochie is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Waar wordt gelinkt naar websites van derden heeft de parochie geen invloed op de inhoud van die websites, zijn eventuele opinies niet per definitie die van de parochie en aanvaardt de parochie geen enkele aansprakelijkheid.