Categorie archief: Fotoverslag

Feestelijke reünie bij afsluiting Heilig Jaar

Zondag 20 november heeft Paus Franciscus in Rome het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afgesloten. De Porta Sancta, de Heilige Deur van de St. Pietersbasiliek, is door hem gesloten. Pas bij een volgend Heilig Jaar, naar verwachting in 2025, wordt de Porta Sancta weer geopend.

De afsluiting van het Heilig Jaar was ook de dag waarop de 124 deelnemers van de bedevaart naar Rome, Assisi en La Verna voor hun reünie in Sint-Oedenrode bijeen kwamen.

De dag begon met een feestelijke Eucharistieviering in de Rooise St. Martinuskerk. Tijdens deze viering werd voor de eerste maal de door Henk van Riel gecomponeerde ‘Missa in Anno Misericordiae’ gezongen op Nederlandse bodem. Tijdens de pelgrimage was de Missa al meerdere malen gezongen door het Pelgrimskoor. Nu de presentatie van dit prachtige koorwerk op eigen bodem. Tevens werden de door Henk van Riel gecomponeerde werken ‘Tu es Petrus’ en ‘Dulce Lignum’ ten gehore gebracht door het Pelgrimskoor.

Het jeugdkoor dat deelnam aan de bedevaart liet bij de afsluiting van het Heilig Jaar ook van zich horen. Zij zongen onder andere het Ave Maria.

Na de plechtigheid in de kerk werd de reünie voortgezet in ‘De Vriendschap’ in Boskant. Een toepasselijke naam: tijdens de bedevaart zijn er immers vele vriendschappen ontstaan.

Aan het einde van de Eucharistieviering kondigde Deken Vincent Blom een nieuwe bedevaart aan. In de herfstvakantie van 2018 gaan we, wederom in dekenaal verband, naar Lourdes. Elders op de site leest u hier meer over.

Onderstaand een fotoreportage van de afsluitende viering van het Heilig Jaar en de reünie.

Reisverslag Bedevaart

Ruim 120 pelgrims uit het dekenaat Sint-Oedenrode/Veghel zijn van 22 t/m 30 oktober op bedevaart naar Rome en Assisi.

Via WhatsApp doen de pelgrims verslag op deze pagina.

Daarnaast wordt op de site van de reisorganisatie ‘Huis voor de Pelgrim’ ook een reisverslag bijgehouden. Dat reisverslag is hier te bekijken: http://huisvoordepelgrim.nl/nieuws/nieuwsmap/pelgrims-dekenaat-sint-oedenrode-van-franciscus-naar-franciscus

Zondag 23 oktober

17:02 uur: We rijden nu Rome binnen.
101623-1

18:15 uur: Live vanuit de kerk Santa Maria dell’Anima

101623-2

Maandag 24 oktober

10:25 uur: Processie van Engelenburcht naar de Heilige Deur

101624-1

10:50 uur: In de Sint Pieter

101624-2

15:28 uur: Bezoek aan St Paulus Buiten de Muren

101624-3

Dinsdag 25 oktober

Bezoek aan Maria Maggiore

161025-1

161025-2

161025-3

’s Middags Rome verkennen….

161025-4

161025-5

161025-6

161025-7

161025-8

161025-9

Vanmorgen bij babtisterium St Jan van Latheranen

161025-10

Woensdag 26 oktober

Vanmorgen audiëntie bij De Paus

161026-1

 

161026-2

161026-3

17:46 uur: Nu op weg naar Assisi

161026-4

Donderdag 27 oktober

Assisi met bezoek aan Franciscus en Clara

161027-1

161027-2

161027-3

161027-4

161027-5

161027-6

161027-7

Vrijdag 28 oktober

Viering in kapel Maria del’Angelo. Daarna vertrokken naar Rivortorto.
Door de aardbevingen konden we de kerk daar niet in…wel even binnenkrijgen.

161028-1

161028-2

161028-3

161028-4

161028-5

161028-6

161028-7

161028-8

161028-9

161028-10

161028-11

Zaterdag 29 oktober

8:57 uur: Ochtendgebed La Verna

161029-1

Slotviering Mattrei am Brenner

161030-1

Zondag 30 oktober

9:23 uur De laatste bergen van Oostenrijk

161030-2

Foto’s Tonnie Donkers

Mgr. De Korte bezoekt expositie van Mgr. Bekkers

Zondagmiddag 7 augustus bezocht Mgr. De Korte in de St. Martinuskerk van Sint-Oedenrode de expositie over Mgr. Bekkers. Afgelopen mei was het vijftig jaar geleden dat de uit Rooi afkomstige bisschop overleed.

Samen met de oudste schoonzus, Diny Bekkers, en twee neven van Bekkers kreeg Mgr. De Korte een rondleiding over de expositie in de St. Martinuskerk. Riet Meijs van het Roois Kultuur Kontakt vertelde daarbij over de schilderijen en de gebruiksvoorwerpen van Bekkers die daar op dit te zien zijn: Staf, mijters, het ‘Bekkersklokje’, brieven, portretschilderijen, het opgezette veulentje (dat jaarlijks een plaats heeft in de kerststal van de St. Jan). Het bezoek werd afgesloten met een groet aan het graf van de overleden bisschop.

‘goed samen hinne doen’

Tijdens het bezoek kwamen verschillende anekdotes uit het leven Mgr. Bekkers voorbij. Zo wist Wim Bekkers te vertellen dat ‘heeroom’, zoals Willem Bekkers door zijn neven en nichten werd genoemd, liever in Rooi op het platteland was dan in de stad Den Bosch.
“Als heeroom een middag vrij was belde hij steevast dat hij kwam. Dat was voor ons altijd een feest, want dat betekende dat we konden stoppen met werken. De paarden werden ‘van de ploeg gespannen’ en klaar gemaakt om met de bisschop over velden en wegen te rijden”, vertelt Wim. “Het was dan alsof de mensen wisten dat we er aan kwamen, op de Eimbert stond de familie Verhagen altijd klaar om heerom de hand te schudden. Een vaste afscheidsgroet van heeroom was dan ‘goed samen hinne doen”.

Prachtige oogstviering in Nijnsel

Al jaren wordt begin augustus op Hoeve Strobol in het buitengebied van Nijnsel het traditionele en populaire Oogstfeest gehouden. De hele dag kunnen de talrijke bezoekers genieten van allerlei authentieke ambachten die alle met het ‘boerenleven van vroeger’ te maken hebben.

Voor het eerst werd in het voorjaar het plan opgevat om de dag te beginnen met een traditionele dankviering in de openlucht. En zo geschiedde…… Op zondag 7 augustus stapte pastoor Blom op de kar die op het kerkplein klaar stond en hem naar het prachtige domein bracht, twee kilometer verderop. Hij werd daarbij vergezeld door het Sint Joris Gilde uit Sint-Oedenrode en het Catharinagilde uit Son en Breugel, dit in een harmonieus en geslaagd samenwerkingsverband.

Viering in het teken van dankbaarheid.
Nicoline van Esch had in deze vakantietijd maar liefst 28 zangers en zangeressen uit de diverse Rooise koren weten te enthousiasmeren om de viering luister bij te zetten, een gelegenheidskoor waarbij het echter leek of ze al jaren samen zongen. Pastoor Blom had speciaal voor deze dag prachtige lezingen bij elkaar gezocht die als thema ‘voedsel’ hadden. In de preek stond hij nog even stil bij de rijkdom die we allemaal kennen door elke dag drie maaltijden te kunnen nuttigen, iets wat miljoenen anderen niet is vergund. Dankbaarheid en barmhartigheid, daar moet het in ons hele leven om draaien en er mag geen dag voorbij gaan zonder dat we hier een bijdrage aan leveren.
Er waren meer dan driehonderd belangstellenden op de viering af gekomen, het zat dan ook mooi vol en de (weers)omstandigheden waren uitstekend, na een week met toch forse hoeveelheden neerslag in de regenmeters. Blom bedankte ook nog speciaal Bert Verbakel en zijn medewerkers die het terrein op een geweldige manier hadden ingericht, er was zelfs een speciaal altaar voor deze viering ontworpen. Bert en zijn Annie zijn ook 45 jaar getrouwd, dus een mooi moment om even aan te memoreren en ook dankbaar voor te zijn.

Na de viering was het druk bij de koffiestand waar alle gasten werden getrakteerd op een kop koffie of thee, een aanbod waarvan velen gretig gebruikmaakten. Daarna zwierven de bezoekers over het uitgestrekte terrein, zich vermengend met andere bezoekers die gezamenlijk genoten van alle activiteiten op het domein van de Strobol. Het versgebakken brood vond gretig aftrek en men genoot van de geweldige sfeer. Brood en (Olympische) Spelen, het is nog steeds een succesformule.

Bekijk hier de foto’s gemaakt door Hans van de Wijngaard en Tonnie Donkers.

Feestelijke inzegening H. Ritakapel

29 juli 1956 legde bouwpastoor Teurlings de eerste steen voor de Ritakerk in Boskant. Zestig jaar later, 24 juli 2016, zegende pastoor Vincent Blom de Ritakapel in. Deze kapel, de voormalige doopkapel,  waarborgt parochiële presentie in dit kerkdorp. Met het onttrekken aan de eredienst van de parochiekerk, in het voorjaar van 2014, dreigde de Boskantse gemeenschap een ‘geestelijk hart’ te moeten gaan missen.  Ook de verering van de Heilige Rita, zo onlosmakelijk met de Boskantse parochie verbonden, dreigde weg te vallen.  Het initiatief werd genomen om de doopkapel te restaureren en in te richten als kapel ter ere van de Heilige Rita van Cascia. Na instemming van parochiebestuur en bisdom werd het werk ter hand genomen door een grote groep vrijwilligers. Het stemt tot grote dankbaarheid dat zovelen zich hebben ingezet voor het behoud van deze karakteristieke kapel. Op 24 juli kon Pastoor Blom de geheel gerenoveerde kapel inzegenen. Zestig jaar na het leggen van de eerste steen werd zo een nieuwe stap gezet in de geschiedenis van de parochie Boskant. Het onmogelijke werd mogelijk, mede door de voorspraak van de Heilige Rita.

Foto’s van de inzegening zijn hier te bekijken.

Ritakapel krijgt vorm

De restauratie van de voormalige doopkapel van de H. Ritakerk in Boskant nadert z’n voltooiing. De in slechte staat verkerende kapel is met inzet van veel Boskantse vrijwilligers grondig gerestaureerd. Betonrot is aangepakt, een nieuwe vloer gelegd en het karakteristieke klokkentorentje is geheel vernieuwd en binnenkort is het klokje zelfs hoorbaar.

Inmiddels staat de kapel los van de kerk en wordt er nu gewerkt aan de inrichting. De voormalige doopkapel krijgt een ‘nieuw leven’  als devotiekapel ter ere van de Heilige Rita van Cascia. Met het verdwijnen van het kerkgebouw, blijft zo de verering van deze heilige gewaarborgd. Vanouds is Boskant immers een ‘Ritadorp’.  Dat blijft het ook!

Bij de inrichting van de kapel komt veel terug uit de voormalige kerk. Ook de aangepaste vorm van de kapel kent stijl-elementen van de Ritakerk.

Op zondag 24 juli wordt de kapel tijdens een feestelijke openluchtmis ingezegend. Aanvang van deze viering is om 11.00 uur. Het St. Jorisgilde en seniorenorkest Dommelvolk verlenen medewerking aan de inzegening.

Voor nu reeds een woord van dank aan de vele vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van dit bijzondere project.

Feestelijke Antoniusviering voor jong en oud

Zondag 12 juni, daags voor de eigenlijke feestdag, kwamen zeer velen bijeen in het Nijnselse processiepark voor de jaarlijkse viering ter ere van de Heilige Antonius van Padua. Al 105 jaar wordt deze heilige in dit kerkdorp vereerd. In de afgelopen jaren is de kerk van buiten en van binnen gerestaureerd. In het afgelopen jaar kwam het naastgelegen processiepark aan de beurt voor groot onderhoud. Bouwpastoor Panken zag bij het ontwerp van het processiepark ook plaats voor een kruisweg. De funderingen werden gelegd, maar van verdere bouw werd afgezien. De grote opknapbeurt van het processiepark was aanleiding voor de huidige pastoor om de wens van zijn verre voorganger in vervulling te doen gaan. Met hulp van vele vrijwilligers, en onder de bezielende leiding van Bert Verbakel van de Hoeve Strobol, werd het project uit 1911 nu voltooid. Tijdens het Antoniusfeest 2016 werden de kapelletjes van de kruisweg plechtig ingewijd.

De Antoniusviering was ook het familiefeest voor alle gezinnen uit onze parochie en met name voor de families van de communicantjes en de vormelingen. Zij werden extra bij de viering en de inzegening van de kruisweg betrokken.  Alle betrokken bij Eerste Communie, Vormsel en de kinderkoren werd hartelijk dank gezegd voor hun medewerking. Bijzondere dank ging uit naar hen die na jaren van trouwe dienst afscheid namen.

Na de feestelijke openluchtmis wachtte alle ‘kerkgangers’ nog een aangename verrassing. De jongeren die uit de parochie afreizen voor de Wereldjongerendagen in Krakau hadden een heerlijke traktatie: broodjes met hamburgers. Daarnaast was er het vertrouwde Nijnsele krentenbrood, koffie, thee en limonade.

Het Antoniusfeest 2016: een feest voor jong en oud.

Mgr. De Korte bezoekt dekenaat

Dinsdag 7 juni bracht Mgr. De Korte een kennismakingsbezoek aan het dekenaat Veghel / Sint-Oedenrode. De dag begon met een bezoek aan de Zusters Franciscanessen in Veghel. Een informele kennismaking met de zusters en een rondleiding in het klooster van deze zo bepalende congregatie in het Veghelse. De middagmaaltijd werd gebruikt bij de Zusters van Liefde in Schijndel. In een volle refter werd de bisschop begroet door de zusters en welkom geheten door de provinciale overste. Na de maaltijd bracht de bisschop een bezoek aan de kapel, waarna koers werd gezet naar Sint-Oedenrode.

In Sint-Oedenrode ging Mgr. De Korte allereerst naar het graf van één van zijn voorgangers: Marinus Bekkers. De Rooise bisschop overleed vijftig jaar geleden en werd op 14 mei 1966 in zijn geboortedorp begraven. Precies vijftig jaar later nam de huidige bisschop bezit van zijn zetel. Bij het graf van Mgr. Bekkers werd Mgr. De Korte welkom geheten door de burgerlijke overheid in de persoon van de echtgenote van burgemeester Maas en mevrouw Heisterkamp, Raadsnestor. Beiden boden namens het gemeentebestuur een boek aan over Mgr. Bekkers en memoreerden zijn betekenis voor Sint-Oedenrode en geheel ons bisdom. Na gebed en zegening van het graf volgde een ontmoeting met de pastores die werkzaam zijn in het dekenaat.

In een open sfeer werd er gesproken over de plaats van de parochie in deze zo snel veranderende tijden in Kerk en samenleving. De bisschop liet zich informeren over de fusie-trajecten in de diverse parochies van het dekenaat en over de problematiek van de kerksluitingen. Daarnaast werd ook gesproken over de toekomstverwachtingen. De pastoresbijeenkomst werd als zeer open en constructief ervaren en heeft allen hoop gegeven op een goede samenwerking met de nieuwe bisschop.

Na het bidden van de vespers volgde een avondprogramma in Nijnsel. Hier sloten de emeriti, vertegenwoordigers van de diverse kloosters en parochiebestuurders aan. Het avondprogramma begon met de viering van de Eucharistie. Deze viering stond geheel in het teken van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Na de viering volgde een gezamenlijke maaltijd in de Beckart.

Na dit samenzijn stond een laatste ontmoeting op het programma:  de kennismaking met de parochiebesturen. De bisschop liet zich informeren over de fusies, de kerksluitingen en de financiële positie van de parochies. Zoals ’s middags met de pastores, werd ook deze bijeenkomst als zeer open en constructief ervaren. De parochiebestuurders spraken de intentie uit om samen met de bisschop op te trekken naar de toekomst.

Met het zingen van het lied ‘Wij hebben voor u gebeden’ eindigde het kennismakingsbezoek aan het dekenaat Veghel / Sint-Oedenrode.

Kruisweg wordt ingezegend

Vorige week is de laatste hand gelegd aan de kruisweg in het processiepark in Nijnsel. De vijftien kapelletjes zijn voorzien van de afbeeldingen van de staties en van een fraai smeedijzeren raamwerk. Ook de dakjes zijn geplaatst.

Op zondag 12 juni wordt de kruisweg ingezegend tijdens de jaarlijkse openluchtmis ter ere van de Heilige Antonius van Padua. De eerste communicantjes uit onze parochie zullen bij de inwijding een belangrijke rol vervullen. De aanvang van deze Antoniusviering in het Nijnselse processiepark is om 11.00 uur. De Nijnselse koren, de Harmonie Nijnsel en het St. Jorisgilde luisteren de viering op. Aansluitend is er koffie en een familiefeest voor de communicantjes en hun gezinnen.

Een sterrendiner op zaterdag 21 mei

Om naar de Wereld Jongeren Dagen in Krakau Polen te kunnen gaan, moet de reissom wel betaald kunnen worden. Onze 6 jongeren hebben dat geld niet zomaar op de plank liggen, dus hebben ze afgelopen maanden sponsoractiviteiten op touw gezet om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. De mooiste was wel het ‘sterrendiner’ van zaterdag 21 mei. De professionele kok met Michelin ster Peter Koehn heeft toen samen met de jongeren en met hulp van enkele tieners een diner gekookt voor 34 personen in het zaaltje van de Goede Herder. De ingrediënten waren gratis of tegen kleine vergoeding ter beschikking gesteld door agrariërs en bedrijven uit Sint-Oedenrode. Met recht een regionale maaltijd!

Om 12.00 u verandert het parochiecentrum in een restaurantkeuken. We kennen de ruimtes niet meer terug! Er wordt gekookt, heen en weer gelopen en borden staan klaar om opgemaakt te worden. Van 17.00 u tot 20.30 u smullen de gasten van gerechten als ‘groentenbavarois, waarbij een frisse salade met Ollandse Geitenkaas’. Bovendien is het gezellig: heel anders om met elkaar te eten en te genieten, dan met elkaar te vergaderen en te overleggen. Voor herhaling vatbaar vond iedereen: omdat het lekker was, omdat het fijn was om elkaar op deze manier eens te ontmoeten, en omdat het heel gaaf was om met een echte chef-kok samen te werken.

Wij bedanken de mensen die deze mooie ervaring mogelijk maakten:

Van Hoof Zachtfruit en Asperges, Olland
Gerald Kluijtmans, keurslager, Sint-Oedenrode
van Heesch geitenkaas, Olland
De Bever Groente en Fruit, Sint-Oedenrode
Bakkerij Bekkers, Sint-Oedenrode
Pluimveehouderij van Acht – Van Overveld, Sint-Oedenrode
Van den Elsen champignons, Sint-Oedenrode
Peter Koehn

Manon van den Broek, namens de Jongeren WJD parochie Heilige Oda

1 2 3 4