Categorie archief: Fotoverslag

Antoniusviering – Abrahamviering

Zondag 11 juni vond in het processiepark in Nijnsel de jaarlijkse openluchtmis plaats ter ere van de Heilige Antonius van Padua. Vele honderden ‘Antonius-vrienden’ waren samengekomen voor de feestelijke viering van de Eucharistie met zang van kinderkoor Okiko, het Gemengd Koor Nijnsel en dameskoor Deo Favente. Ook dit jaar ontbraken Harmonie Nijnsel en het Sint-Jorisgilde niet.

Tijdens de viering werd het nieuw geplaatste Antoniusbeeld in het openluchtaltaar ingezegend. Weer een stapje in de verfraaiing van het processiepark. Het beeld past qua stijl en sfeer veel beter dan de beeltenis die er in de afgelopen jaren stond.

De Antoniusviering is ook de afsluiting van het voorbereidingstraject van Eerste Communie en Vormsel. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, werd ook nu het sponsorbedrag voor het goede doel van de Eerste Communicantjes bekendgemaakt.  Enkele kinderen overhandigden de cheque aan de Zusters van Carolus uit Den Bosch. Deze congregatie heeft enkele missiekloosters in Tanzania. Voor een school in aanbouw hebben onze kinderen geld bijeengebracht. Met dit geld kunnen de tafels voor de klaslokalen worden aangeschaft voor het schooltje in Mtinko. Het sponsorbedrag loopt nog steeds op, zodat de cheque op het moment van overhandiging al weer achterhaald was. Binnenkort hopen wij u het definitieve bedrag bekend te maken.

Aan het einde van de viering werd door Marjolein Hartogs-Kuijpers, lid van het parochiebestuur, stil gestaan bij de vijftigste verjaardag van Pastoor Vincent Blom. Haar felicitatie werd door allen beantwoord met het “lang zal hij leven”.  Na afloop van de viering was er, ter ere van de jarige Abraham, koffie met gebak en voor de kinderen en heerlijk ijsje.

Pastores-dag dekenaat

Jaarlijks houden de pastores van ons dekenaat een uitgaansdag. Zo tegen het einde van het werkjaar trekt men er samen op uit. Een dag die vooral in het teken staat van ontmoeting, verdieping en ontspanning. We bezochten in de voorbije jaren onder andere Brugge, Antwerpen, Asten/Deurne en de Biesbosch. Op 7 juni jongstleden ‘reisden’ we af naar Schijndel. Dit jaar werd de jaarlijkse pastores-dag gehouden in het St. Jozefklooster van de Zusters van Liefde in Schijndel. Een dag die in het teken stond van de Heilige Vincentius de Paul. Deze Franse priester (1581-1660) begon in het jaar 1617 met zijn missie ten dienste van de armen, het organiseren van volksmissies en het opzetten van een uitgebreid caritasnetwerk.  De Vincentiaanse Familie viert dit jaar het vierde eeuwfeest van de stichting.

In aansluiting bij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (2016) was het goed en zinvol om stil te staan bij de figuur van de Heilige Vincentius, een heilige van de barmhartigheid. De keuze voor het Moederhuis in Schijndel was daarbij snel gemaakt. De Zusters van Liefde eren Vincentius als hun patroonheilige.

Op 7 juni waren er twee gastsprekers: in de Eucharistie verzorgde Lazarist Frans Bomers de homilie. Een indrukwekkend getuigenis over het leven van Vincentius de Paul en zijn betekenis voor de Kerk van vandaag. De zang tijdens de viering werd verzorgd door het Pelgrimskoor. Een speciaal voor de Heilige Vincentius de Paul gecomponeerde Mis werd voor het eerst gezongen. Na de middagmaaltijd, samen met de zusters, was er een boeiende inleiding van Frater Jan Koppens (Fraters van Tilburg) over de Vincentiaanse spiritualiteit.

Omdat onze deken, Vincent Blom, op 8 juni Abraham zou gaan zien, was er in de namiddag koffie met gebak. De dag werd daarna afgesloten met het bidden en zingen van de vespers, het kerkelijk avondgebed.

Mei-bedevaart KBO

Ieder jaar organiseren de KBO’s van Nijnsel, Olland en Boskant is samenwerking met de parochie een Mariabedevaart in de meimaand. Dit jaar ging de mini-pelgrimage naar het Missieklooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel. Pastoor Vincent Blom ging voor in de viering van de Eucharistie in de prachtige kloosterkapel. De viering stond op deze 31e mei in het teken van het feest van Maria Visitatie: het bezoek van Maria aan Elisabeth. Na de viering trokken alle bedevaartgangers in processie naar de Lourdesgrot in de kloostertuin. Daar werd het bekende “Te Lourd’ op de bergen” gezongen, een gebed gebeden en ontvingen de pelgrims op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de heilige Bernadette de zegen. Velen maakten daarna van de mogelijkheid gebruik in de grot een kaarsje op te steken.

In de aangrenzende “Brabantse Kluis” werden de KBO-leden ontvangen door Zuster Madeleine. Na koffie met gebak gaf de zuster een geweldige presentatie over haar congregatie en over het leven in het klooster. Een mooi en indrukwekkend getuigenis. Voldaan en met veel indrukken keerden de pelgrims huiswaarts. De mooie afsluiting van de meimaand.

Paus Franciscus en Nacht Zonder Dak

Tijdens de Nacht Zonder Dak in Breugel, vrijdagavond 26 mei in de pastorietuin in Breugel, hebben de tieners en hun begeleiders een korte groet aan paus Franciscus gefilmd: ‘Pace e bene, papa Francesco!’ Dat is ‘Vrede en alle goeds, paus Franciscus!’ Vrede en alle goeds is de groet van de Heilige Franciscus van Assisi. Hier ziet u het filmpje.

Paus Franciscus was op 27 mei op bezoek op het Mariaheiligdom in Genua, waar ook de familie Strada woont. De familie Strada, lid van de Gemeenschap Johannes XXIII,  heeft 7 jaar in onze parochie gewoond. Zij hebben onze gefilmde groet aan paus Franciscus laten zien. Hier ziet u zijn reactie.

Een bijzonder teken van verbondenheid, dat ons dankbaar maakt!

Manon van den Broek


Een Nacht Zonder Dak van Sharon Lathouwers

Nacht zonder dak is een nationale inzamelingsactie voor kinderen in arme landen die in een doos slapen, bijna niet te eten krijgen en in een slechte leefomgeving leven. Daarom ben ik een nacht in een doos gaan slapen.

Vrijdag om 16:00 begon het allemaal. Eerst het geld inleveren van alle donaties en daarna een krot bouwen van karton. Er is ongeveer €700 opgehaald. De meeste mensen sliepen samen in een doos. ik ook, ik sliep gezellig samen met mijn nichtje Eva. Naarmate het bouwen van de doos vorderde kreeg ik een steeds betere band met mijn krotten(over)buurvrouwen. Toen alle krotten klaar waren gingen we spelletjes spelen. Intussen werd macaroni en rijst klaargemaakt. Toen we hadden gegeten hielden we achter in de tuin een kleine viering.

Om 21:00 konden familie en vrienden de krotten komen bekijken. Vuurkorven waren aan gestoken om marshmallows te maken. Rond 22:00 vertrokken alle familie en vrienden weer. Ik ging met mijn krottenoverbuurvrouwen heel veel liedjes zingen met de gitaar erbij. Om 24:00 gingen we met zaklampen naar onze krotten. Er waren helaas soms wat spinnen in het krot. De nacht vond ik wat minder vooral door rugpijn en barre kou. Mijn nicht en ik hadden namelijk een open kant voor verse lucht gemaakt.

’s Ochtends werden we vroeg wakker gemaakt. Heel veel mensen waren moe en hadden wallen onder hun ogen. Gelukkig klaarde mijn humeur op toen we lekkere gedoneerde broodjes hadden en overheerlijk croissantjes van de bakker. Aan het einde is er nog een mis gehouden om stil te staan bij al die kinderen en tieners die geen dak boven hun hoofd hebben. Ik wil graag iedereen bedanken die iets gedoneerd heeft. Gelukkig waren mijn nieuwe vriendinnen er om mij door deze nacht zonder dak te helpen.


€ 970,00 voor school in Mtinko

In Mtinko, een plaats in Tanzania, hebben de zusters van de Heilige Carolus Borromeus een klooster, een ziekenhuis en een school gesticht. Met steun van giften is er onlangs voor de kleuters een klaslokaal gebouwd. Het lokaal wordt intensief gebruikt. Wat nog ontbreekt is een grote tafel om aan te kunnen werken.

De communicanten van de Odaparochie doen hun best om geld voor deze tafel bij elkaar te sparen. Tal van acties zijn opzet: het paaswinkeltje op Palmzondag, een appeltaartactie  (gebakken door één van de communicantjes), het inzamelen van statiegeldflessen en een sponsordiner.

Afgelopen zondag vond dat diner plaats in Den Bosch. Daar hebben de zusters van Carolus een klooster. Dé plek bij uitstek om een dergelijk diner te laten plaatsvinden. Zondagmiddag rond 16.30 uur opende het klooster haar deuren om ruim 60 gasten uit onze parochie te ontvangen: communicantjes, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en natuurlijk ook de pastores. Bijzonder was ook de aanwezigheid van een echte top-kok die voor ons heeft gekookt!

In een gezellige sfeer waren wij samen. Naast een feestelijke maaltijd, met als hoofdgerecht asperges, werd er samen gezongen, vertelde één van de zusters over haar werk in Tanzania en sloten we de maaltijd af met een gebed tot Maria in de kloosterkapel. Daarna was er nog gelegenheid het klooster te bezichtigen.

De opbrengt van het diner is helemaal ten goede gekomen aan het goede doel: de inrichting van het klaslokaal voor de kleuters in Mtinko! En die opbrengst mag er zijn:  € 970,00 !!! Een geweldig resultaat.  Bijzonder is dat de vader en opa van één van de communicantjes hout wil schenken voor het in aanbouw zijnde schooltje in Mtinko. Dank aan Rollé uit Schijndel voor deze bijzondere geste !

Een dergelijk diner heeft alleen kans van slagen door de bereidwillige medewerking van sponoren.  Er was een grote bereidheid bij velen om een steentje bij te dragen aan dit diner opdat de opbrengst ook daadwerkelijk ten goede zou komen aan Mtinko.

Alle communicantjes van de Odaparochie willen daarom graag heel hartelijke bedanken:

Keurslager Gerald Kluijtmans

Van Hoof asperges en zachtfruit

Sanders groenten & fruit

Bakkerij Van den Eertwegh

Tuincentrum Brekelmans

Champignonkwekerij J. van de Elsen

Spar Walter in Veldhoven 

Peter Koehn, chefkok van de Karpendonkse Hoeve (Eindhoven)

Dank zij al deze sponsoren is het diner voor Mtinko een groot succes geworden.

Eerste Kruisweg in Nijnsel

Op Goede Vrijdag vond voor de eerste maal de kruisweg plaats in het vorig jaar gerestaureerde processiepark. Bij het laatste Antoniusfeest, juni 2016, werden de vijftien kapelletjes van de kruisweg al plechtig ingezegend. Nu was dan het moment dat de kruisweg werd gebeden. Een lange stoet van gelovigen, jong en oud, trokken met pastoraal werkende Manon van den Broek en pastoor Vincent Blom langs de staties. Het gemengd koor, Deo Favente en kinderkoor Okiko verleenden muzikale medewerking. De aanwezige kinderen vervulde een actieve rol tijdens het bidden van de kruisweg in het met fakkels verlichtte park.

‘Beeldenstorm’ in Nijnsel

Vorige week werd een volgende stap gezet in de aankleding van de Nijnselse St. Antoniuskerk. Na de buitenrestauratie en de in 2015 voltooide binnen-restauratie, volgt nu de verdere aankleding van het kerkgebouw. In jaren zestig van de vorige eeuw onderging het interieur van deze kerk ingrijpende veranderingen. Een ware beeldenstorm raasde toen (en niet alleen in Nijnsel).  Van het oorspronkelijke interieur ging veel verloren.

Nu vindt er een omgekeerde beeldenstorm plaats. Uit de Stratumse Gerarduskerk in Eindhoven kon onze parochie de heiligenbeelden overnemen. Nadat deze kerk aan de eredienst was onttrokken, wachtte het interieur op een nieuwe bestemming. Zo zijn de heiligenbeelden overgedragen aan onze parochie. Naast een heel fraai Antoniusbeeld betreft het de beelden van de volgende heiligen:  Maria, Jozef, Petrus, Paulus, Lodewijk en Rochus.

Opnieuw heeft Bert Verbakel met zijn vrijwilligers van de Hoeve Strobol een mooi werk geleverd. Consoles werden vervaardigd en de beelden zijn vorige week op hun plaats gezet. De Nijnselse smid Karel Kusters na het smeedwerk van de kandelaars voor zijn rekening. Met Pasen worden de beelden opnieuw ingezegend.

Ook aan het processiepark gaat de ‘beeldenstorm’ niet voorbij.  Een fraai Antoniusbeeld zal een plaats gaan krijgen in het openlucht-altaar. Daarnaast zullen er ook beelden komen van Christus (zie de Mens) en van Aloysius en Franciscus Xaverius.  De plaatsing van deze beelden wordt in de loop van dit jaar ter hand genomen.

Eilanden van Hoop

Vorige week dinsdag vond in het kader van de vastenactie een sponsormaaltijd plaats in de parochiezaal van de Goede Herder. Dit jaar zamelen wij geld in voor Eilanden van Hoop. Opgroeiende jongeren in El Salvador.  Door de inspanning van religieuzen en vele anderen wordt door middel van scholing en vorming een toekomst geboden aan deze jongeren die anders ‘in de goot’ eindigen. De Eilanden van Hoop bieden toekomst. Onze vastenactie wil deze eilanden financieel mogelijk maken. De sponsormaaltijd heeft daar aan bijgedragen. Zie voor een foto-verslag hieronder.

 

Feestelijke reünie bij afsluiting Heilig Jaar

Zondag 20 november heeft Paus Franciscus in Rome het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afgesloten. De Porta Sancta, de Heilige Deur van de St. Pietersbasiliek, is door hem gesloten. Pas bij een volgend Heilig Jaar, naar verwachting in 2025, wordt de Porta Sancta weer geopend.

De afsluiting van het Heilig Jaar was ook de dag waarop de 124 deelnemers van de bedevaart naar Rome, Assisi en La Verna voor hun reünie in Sint-Oedenrode bijeen kwamen.

De dag begon met een feestelijke Eucharistieviering in de Rooise St. Martinuskerk. Tijdens deze viering werd voor de eerste maal de door Henk van Riel gecomponeerde ‘Missa in Anno Misericordiae’ gezongen op Nederlandse bodem. Tijdens de pelgrimage was de Missa al meerdere malen gezongen door het Pelgrimskoor. Nu de presentatie van dit prachtige koorwerk op eigen bodem. Tevens werden de door Henk van Riel gecomponeerde werken ‘Tu es Petrus’ en ‘Dulce Lignum’ ten gehore gebracht door het Pelgrimskoor.

Het jeugdkoor dat deelnam aan de bedevaart liet bij de afsluiting van het Heilig Jaar ook van zich horen. Zij zongen onder andere het Ave Maria.

Na de plechtigheid in de kerk werd de reünie voortgezet in ‘De Vriendschap’ in Boskant. Een toepasselijke naam: tijdens de bedevaart zijn er immers vele vriendschappen ontstaan.

Aan het einde van de Eucharistieviering kondigde Deken Vincent Blom een nieuwe bedevaart aan. In de herfstvakantie van 2018 gaan we, wederom in dekenaal verband, naar Lourdes. Elders op de site leest u hier meer over.

Onderstaand een fotoreportage van de afsluitende viering van het Heilig Jaar en de reünie.

Reisverslag Bedevaart

Ruim 120 pelgrims uit het dekenaat Sint-Oedenrode/Veghel zijn van 22 t/m 30 oktober op bedevaart naar Rome en Assisi.

Via WhatsApp doen de pelgrims verslag op deze pagina.

Daarnaast wordt op de site van de reisorganisatie ‘Huis voor de Pelgrim’ ook een reisverslag bijgehouden. Dat reisverslag is hier te bekijken: http://huisvoordepelgrim.nl/nieuws/nieuwsmap/pelgrims-dekenaat-sint-oedenrode-van-franciscus-naar-franciscus

Zondag 23 oktober

17:02 uur: We rijden nu Rome binnen.
101623-1

18:15 uur: Live vanuit de kerk Santa Maria dell’Anima

101623-2

Maandag 24 oktober

10:25 uur: Processie van Engelenburcht naar de Heilige Deur

101624-1

10:50 uur: In de Sint Pieter

101624-2

15:28 uur: Bezoek aan St Paulus Buiten de Muren

101624-3

Dinsdag 25 oktober

Bezoek aan Maria Maggiore

161025-1

161025-2

161025-3

’s Middags Rome verkennen….

161025-4

161025-5

161025-6

161025-7

161025-8

161025-9

Vanmorgen bij babtisterium St Jan van Latheranen

161025-10

Woensdag 26 oktober

Vanmorgen audiëntie bij De Paus

161026-1

 

161026-2

161026-3

17:46 uur: Nu op weg naar Assisi

161026-4

Donderdag 27 oktober

Assisi met bezoek aan Franciscus en Clara

161027-1

161027-2

161027-3

161027-4

161027-5

161027-6

161027-7

Vrijdag 28 oktober

Viering in kapel Maria del’Angelo. Daarna vertrokken naar Rivortorto.
Door de aardbevingen konden we de kerk daar niet in…wel even binnenkrijgen.

161028-1

161028-2

161028-3

161028-4

161028-5

161028-6

161028-7

161028-8

161028-9

161028-10

161028-11

Zaterdag 29 oktober

8:57 uur: Ochtendgebed La Verna

161029-1

Slotviering Mattrei am Brenner

161030-1

Zondag 30 oktober

9:23 uur De laatste bergen van Oostenrijk

161030-2

Foto’s Tonnie Donkers

1 2 3 4