Categorie archief: Fotoverslag

Eerste Kruisweg in Nijnsel

Op Goede Vrijdag vond voor de eerste maal de kruisweg plaats in het vorig jaar gerestaureerde processiepark. Bij het laatste Antoniusfeest, juni 2016, werden de vijftien kapelletjes van de kruisweg al plechtig ingezegend. Nu was dan het moment dat de kruisweg werd gebeden. Een lange stoet van gelovigen, jong en oud, trokken met pastoraal werkende Manon van den Broek en pastoor Vincent Blom langs de staties. Het gemengd koor, Deo Favente en kinderkoor Okiko verleenden muzikale medewerking. De aanwezige kinderen vervulde een actieve rol tijdens het bidden van de kruisweg in het met fakkels verlichtte park.

‘Beeldenstorm’ in Nijnsel

Vorige week werd een volgende stap gezet in de aankleding van de Nijnselse St. Antoniuskerk. Na de buitenrestauratie en de in 2015 voltooide binnen-restauratie, volgt nu de verdere aankleding van het kerkgebouw. In jaren zestig van de vorige eeuw onderging het interieur van deze kerk ingrijpende veranderingen. Een ware beeldenstorm raasde toen (en niet alleen in Nijnsel).  Van het oorspronkelijke interieur ging veel verloren.

Nu vindt er een omgekeerde beeldenstorm plaats. Uit de Stratumse Gerarduskerk in Eindhoven kon onze parochie de heiligenbeelden overnemen. Nadat deze kerk aan de eredienst was onttrokken, wachtte het interieur op een nieuwe bestemming. Zo zijn de heiligenbeelden overgedragen aan onze parochie. Naast een heel fraai Antoniusbeeld betreft het de beelden van de volgende heiligen:  Maria, Jozef, Petrus, Paulus, Lodewijk en Rochus.

Opnieuw heeft Bert Verbakel met zijn vrijwilligers van de Hoeve Strobol een mooi werk geleverd. Consoles werden vervaardigd en de beelden zijn vorige week op hun plaats gezet. De Nijnselse smid Karel Kusters na het smeedwerk van de kandelaars voor zijn rekening. Met Pasen worden de beelden opnieuw ingezegend.

Ook aan het processiepark gaat de ‘beeldenstorm’ niet voorbij.  Een fraai Antoniusbeeld zal een plaats gaan krijgen in het openlucht-altaar. Daarnaast zullen er ook beelden komen van Christus (zie de Mens) en van Aloysius en Franciscus Xaverius.  De plaatsing van deze beelden wordt in de loop van dit jaar ter hand genomen.

Eilanden van Hoop

Vorige week dinsdag vond in het kader van de vastenactie een sponsormaaltijd plaats in de parochiezaal van de Goede Herder. Dit jaar zamelen wij geld in voor Eilanden van Hoop. Opgroeiende jongeren in El Salvador.  Door de inspanning van religieuzen en vele anderen wordt door middel van scholing en vorming een toekomst geboden aan deze jongeren die anders ‘in de goot’ eindigen. De Eilanden van Hoop bieden toekomst. Onze vastenactie wil deze eilanden financieel mogelijk maken. De sponsormaaltijd heeft daar aan bijgedragen. Zie voor een foto-verslag hieronder.

 

Feestelijke reünie bij afsluiting Heilig Jaar

Zondag 20 november heeft Paus Franciscus in Rome het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afgesloten. De Porta Sancta, de Heilige Deur van de St. Pietersbasiliek, is door hem gesloten. Pas bij een volgend Heilig Jaar, naar verwachting in 2025, wordt de Porta Sancta weer geopend.

De afsluiting van het Heilig Jaar was ook de dag waarop de 124 deelnemers van de bedevaart naar Rome, Assisi en La Verna voor hun reünie in Sint-Oedenrode bijeen kwamen.

De dag begon met een feestelijke Eucharistieviering in de Rooise St. Martinuskerk. Tijdens deze viering werd voor de eerste maal de door Henk van Riel gecomponeerde ‘Missa in Anno Misericordiae’ gezongen op Nederlandse bodem. Tijdens de pelgrimage was de Missa al meerdere malen gezongen door het Pelgrimskoor. Nu de presentatie van dit prachtige koorwerk op eigen bodem. Tevens werden de door Henk van Riel gecomponeerde werken ‘Tu es Petrus’ en ‘Dulce Lignum’ ten gehore gebracht door het Pelgrimskoor.

Het jeugdkoor dat deelnam aan de bedevaart liet bij de afsluiting van het Heilig Jaar ook van zich horen. Zij zongen onder andere het Ave Maria.

Na de plechtigheid in de kerk werd de reünie voortgezet in ‘De Vriendschap’ in Boskant. Een toepasselijke naam: tijdens de bedevaart zijn er immers vele vriendschappen ontstaan.

Aan het einde van de Eucharistieviering kondigde Deken Vincent Blom een nieuwe bedevaart aan. In de herfstvakantie van 2018 gaan we, wederom in dekenaal verband, naar Lourdes. Elders op de site leest u hier meer over.

Onderstaand een fotoreportage van de afsluitende viering van het Heilig Jaar en de reünie.

Reisverslag Bedevaart

Ruim 120 pelgrims uit het dekenaat Sint-Oedenrode/Veghel zijn van 22 t/m 30 oktober op bedevaart naar Rome en Assisi.

Via WhatsApp doen de pelgrims verslag op deze pagina.

Daarnaast wordt op de site van de reisorganisatie ‘Huis voor de Pelgrim’ ook een reisverslag bijgehouden. Dat reisverslag is hier te bekijken: http://huisvoordepelgrim.nl/nieuws/nieuwsmap/pelgrims-dekenaat-sint-oedenrode-van-franciscus-naar-franciscus

Zondag 23 oktober

17:02 uur: We rijden nu Rome binnen.
101623-1

18:15 uur: Live vanuit de kerk Santa Maria dell’Anima

101623-2

Maandag 24 oktober

10:25 uur: Processie van Engelenburcht naar de Heilige Deur

101624-1

10:50 uur: In de Sint Pieter

101624-2

15:28 uur: Bezoek aan St Paulus Buiten de Muren

101624-3

Dinsdag 25 oktober

Bezoek aan Maria Maggiore

161025-1

161025-2

161025-3

’s Middags Rome verkennen….

161025-4

161025-5

161025-6

161025-7

161025-8

161025-9

Vanmorgen bij babtisterium St Jan van Latheranen

161025-10

Woensdag 26 oktober

Vanmorgen audiëntie bij De Paus

161026-1

 

161026-2

161026-3

17:46 uur: Nu op weg naar Assisi

161026-4

Donderdag 27 oktober

Assisi met bezoek aan Franciscus en Clara

161027-1

161027-2

161027-3

161027-4

161027-5

161027-6

161027-7

Vrijdag 28 oktober

Viering in kapel Maria del’Angelo. Daarna vertrokken naar Rivortorto.
Door de aardbevingen konden we de kerk daar niet in…wel even binnenkrijgen.

161028-1

161028-2

161028-3

161028-4

161028-5

161028-6

161028-7

161028-8

161028-9

161028-10

161028-11

Zaterdag 29 oktober

8:57 uur: Ochtendgebed La Verna

161029-1

Slotviering Mattrei am Brenner

161030-1

Zondag 30 oktober

9:23 uur De laatste bergen van Oostenrijk

161030-2

Foto’s Tonnie Donkers

Mgr. De Korte bezoekt expositie van Mgr. Bekkers

Zondagmiddag 7 augustus bezocht Mgr. De Korte in de St. Martinuskerk van Sint-Oedenrode de expositie over Mgr. Bekkers. Afgelopen mei was het vijftig jaar geleden dat de uit Rooi afkomstige bisschop overleed.

Samen met de oudste schoonzus, Diny Bekkers, en twee neven van Bekkers kreeg Mgr. De Korte een rondleiding over de expositie in de St. Martinuskerk. Riet Meijs van het Roois Kultuur Kontakt vertelde daarbij over de schilderijen en de gebruiksvoorwerpen van Bekkers die daar op dit te zien zijn: Staf, mijters, het ‘Bekkersklokje’, brieven, portretschilderijen, het opgezette veulentje (dat jaarlijks een plaats heeft in de kerststal van de St. Jan). Het bezoek werd afgesloten met een groet aan het graf van de overleden bisschop.

‘goed samen hinne doen’

Tijdens het bezoek kwamen verschillende anekdotes uit het leven Mgr. Bekkers voorbij. Zo wist Wim Bekkers te vertellen dat ‘heeroom’, zoals Willem Bekkers door zijn neven en nichten werd genoemd, liever in Rooi op het platteland was dan in de stad Den Bosch.
“Als heeroom een middag vrij was belde hij steevast dat hij kwam. Dat was voor ons altijd een feest, want dat betekende dat we konden stoppen met werken. De paarden werden ‘van de ploeg gespannen’ en klaar gemaakt om met de bisschop over velden en wegen te rijden”, vertelt Wim. “Het was dan alsof de mensen wisten dat we er aan kwamen, op de Eimbert stond de familie Verhagen altijd klaar om heerom de hand te schudden. Een vaste afscheidsgroet van heeroom was dan ‘goed samen hinne doen”.

Prachtige oogstviering in Nijnsel

Al jaren wordt begin augustus op Hoeve Strobol in het buitengebied van Nijnsel het traditionele en populaire Oogstfeest gehouden. De hele dag kunnen de talrijke bezoekers genieten van allerlei authentieke ambachten die alle met het ‘boerenleven van vroeger’ te maken hebben.

Voor het eerst werd in het voorjaar het plan opgevat om de dag te beginnen met een traditionele dankviering in de openlucht. En zo geschiedde…… Op zondag 7 augustus stapte pastoor Blom op de kar die op het kerkplein klaar stond en hem naar het prachtige domein bracht, twee kilometer verderop. Hij werd daarbij vergezeld door het Sint Joris Gilde uit Sint-Oedenrode en het Catharinagilde uit Son en Breugel, dit in een harmonieus en geslaagd samenwerkingsverband.

Viering in het teken van dankbaarheid.
Nicoline van Esch had in deze vakantietijd maar liefst 28 zangers en zangeressen uit de diverse Rooise koren weten te enthousiasmeren om de viering luister bij te zetten, een gelegenheidskoor waarbij het echter leek of ze al jaren samen zongen. Pastoor Blom had speciaal voor deze dag prachtige lezingen bij elkaar gezocht die als thema ‘voedsel’ hadden. In de preek stond hij nog even stil bij de rijkdom die we allemaal kennen door elke dag drie maaltijden te kunnen nuttigen, iets wat miljoenen anderen niet is vergund. Dankbaarheid en barmhartigheid, daar moet het in ons hele leven om draaien en er mag geen dag voorbij gaan zonder dat we hier een bijdrage aan leveren.
Er waren meer dan driehonderd belangstellenden op de viering af gekomen, het zat dan ook mooi vol en de (weers)omstandigheden waren uitstekend, na een week met toch forse hoeveelheden neerslag in de regenmeters. Blom bedankte ook nog speciaal Bert Verbakel en zijn medewerkers die het terrein op een geweldige manier hadden ingericht, er was zelfs een speciaal altaar voor deze viering ontworpen. Bert en zijn Annie zijn ook 45 jaar getrouwd, dus een mooi moment om even aan te memoreren en ook dankbaar voor te zijn.

Na de viering was het druk bij de koffiestand waar alle gasten werden getrakteerd op een kop koffie of thee, een aanbod waarvan velen gretig gebruikmaakten. Daarna zwierven de bezoekers over het uitgestrekte terrein, zich vermengend met andere bezoekers die gezamenlijk genoten van alle activiteiten op het domein van de Strobol. Het versgebakken brood vond gretig aftrek en men genoot van de geweldige sfeer. Brood en (Olympische) Spelen, het is nog steeds een succesformule.

Bekijk hier de foto’s gemaakt door Hans van de Wijngaard en Tonnie Donkers.

Feestelijke inzegening H. Ritakapel

29 juli 1956 legde bouwpastoor Teurlings de eerste steen voor de Ritakerk in Boskant. Zestig jaar later, 24 juli 2016, zegende pastoor Vincent Blom de Ritakapel in. Deze kapel, de voormalige doopkapel,  waarborgt parochiële presentie in dit kerkdorp. Met het onttrekken aan de eredienst van de parochiekerk, in het voorjaar van 2014, dreigde de Boskantse gemeenschap een ‘geestelijk hart’ te moeten gaan missen.  Ook de verering van de Heilige Rita, zo onlosmakelijk met de Boskantse parochie verbonden, dreigde weg te vallen.  Het initiatief werd genomen om de doopkapel te restaureren en in te richten als kapel ter ere van de Heilige Rita van Cascia. Na instemming van parochiebestuur en bisdom werd het werk ter hand genomen door een grote groep vrijwilligers. Het stemt tot grote dankbaarheid dat zovelen zich hebben ingezet voor het behoud van deze karakteristieke kapel. Op 24 juli kon Pastoor Blom de geheel gerenoveerde kapel inzegenen. Zestig jaar na het leggen van de eerste steen werd zo een nieuwe stap gezet in de geschiedenis van de parochie Boskant. Het onmogelijke werd mogelijk, mede door de voorspraak van de Heilige Rita.

Foto’s van de inzegening zijn hier te bekijken.

Ritakapel krijgt vorm

De restauratie van de voormalige doopkapel van de H. Ritakerk in Boskant nadert z’n voltooiing. De in slechte staat verkerende kapel is met inzet van veel Boskantse vrijwilligers grondig gerestaureerd. Betonrot is aangepakt, een nieuwe vloer gelegd en het karakteristieke klokkentorentje is geheel vernieuwd en binnenkort is het klokje zelfs hoorbaar.

Inmiddels staat de kapel los van de kerk en wordt er nu gewerkt aan de inrichting. De voormalige doopkapel krijgt een ‘nieuw leven’  als devotiekapel ter ere van de Heilige Rita van Cascia. Met het verdwijnen van het kerkgebouw, blijft zo de verering van deze heilige gewaarborgd. Vanouds is Boskant immers een ‘Ritadorp’.  Dat blijft het ook!

Bij de inrichting van de kapel komt veel terug uit de voormalige kerk. Ook de aangepaste vorm van de kapel kent stijl-elementen van de Ritakerk.

Op zondag 24 juli wordt de kapel tijdens een feestelijke openluchtmis ingezegend. Aanvang van deze viering is om 11.00 uur. Het St. Jorisgilde en seniorenorkest Dommelvolk verlenen medewerking aan de inzegening.

Voor nu reeds een woord van dank aan de vele vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van dit bijzondere project.

Feestelijke Antoniusviering voor jong en oud

Zondag 12 juni, daags voor de eigenlijke feestdag, kwamen zeer velen bijeen in het Nijnselse processiepark voor de jaarlijkse viering ter ere van de Heilige Antonius van Padua. Al 105 jaar wordt deze heilige in dit kerkdorp vereerd. In de afgelopen jaren is de kerk van buiten en van binnen gerestaureerd. In het afgelopen jaar kwam het naastgelegen processiepark aan de beurt voor groot onderhoud. Bouwpastoor Panken zag bij het ontwerp van het processiepark ook plaats voor een kruisweg. De funderingen werden gelegd, maar van verdere bouw werd afgezien. De grote opknapbeurt van het processiepark was aanleiding voor de huidige pastoor om de wens van zijn verre voorganger in vervulling te doen gaan. Met hulp van vele vrijwilligers, en onder de bezielende leiding van Bert Verbakel van de Hoeve Strobol, werd het project uit 1911 nu voltooid. Tijdens het Antoniusfeest 2016 werden de kapelletjes van de kruisweg plechtig ingewijd.

De Antoniusviering was ook het familiefeest voor alle gezinnen uit onze parochie en met name voor de families van de communicantjes en de vormelingen. Zij werden extra bij de viering en de inzegening van de kruisweg betrokken.  Alle betrokken bij Eerste Communie, Vormsel en de kinderkoren werd hartelijk dank gezegd voor hun medewerking. Bijzondere dank ging uit naar hen die na jaren van trouwe dienst afscheid namen.

Na de feestelijke openluchtmis wachtte alle ‘kerkgangers’ nog een aangename verrassing. De jongeren die uit de parochie afreizen voor de Wereldjongerendagen in Krakau hadden een heerlijke traktatie: broodjes met hamburgers. Daarnaast was er het vertrouwde Nijnsele krentenbrood, koffie, thee en limonade.

Het Antoniusfeest 2016: een feest voor jong en oud.

1 2 3 4