Categorie archief: Fotoverslag

Meibedevaart naar Odiliapeel

In samenwerking met de Odaparochie organiseren de KBO’s van Olland, Boskant en Nijnsel in de meimaand een Mariabedevaart. Dit jaar vond deze viering plaats in Odiliapeel, waar naast de kerk van de Heilige Kruisvinding een fraaie Lourdesgrot staat.  Op woensdagmiddag 16 mei begon de  bedevaart met een feestelijk gezongen Eucharistieviering in de kerk. Dameskoor Deo Favente verzorgde de zang. Na de zegen trokken de KBO-leden op naar de Lourdesgrot.

Pastoor Blom, die in 1997 naar Odiliapeel kwam om daar vanuit het seminarie stage te lopen, vertelde over het ontstaan van deze grot. De bouw betekende de inlossing van een door hem gedane belofte: als het hem gegeven zou zijn priester te worden, dan zou hij uit dankbaarheid in zijn eerste parochie een Lourdesgrot laten bouwen. En zo geschiedde.  Bij zijn eerste H. Mis in Odiliapeel (14 juni 1998) krijg hij de beelden van Maria en Bernadette geschonken. Enkele actieve parochianen, en de vader van de pastoor, bouwden vervolgens de grot. De stenen rond het beeld van Maria zijn afkomstig uit de rivier de Gave in Lourdes en de stenen op de sokkel van Bernadette komen uit Bartrès. In Bartrès staat de schaapskooi waar Bernadette Soubirous de schapen hoedde.

Na deze inleiding volgde een moment van gebed voor alle intenties die we meedragen. Het bezoek aan de Lourdesgrot van Odiliapeel werd afgesloten met het zingen van het zo bekende lied: ‘Te Lourd’ op de bergen’.

Daarna wachtte alle pelgrims koffie met gebak waarna ieder weer huiswaarts keerde. Een mooie middag in deze meimaand met Maria in ons midden.

Sponsormaaltijd voor de Good News High School

Zondag 18 maart alweer zijn we met 70 Oda parochianen (communicanten met hun broertjes, zusjes en ouders) op bezoek geweest bij de zusters Franciscanessen in Veghel om daar samen te genieten van een sponsordiner. Om 16.00 u werden we ontvangen en rondgeleid door het klooster door zuster Engelberti en zuster Marie Gertrude. Ook zuster Francinia, oud tante van één van onze communicanten, was erbij. Indrukwekkend om eens een klooster van binnen te zien, en te horen hoe de zusters daar samen leven, werken en bidden.

Na de rondleiding kon het diner beginnen. Kinderen hebben het eten uitgeserveerd, en we hebben gezien dat ze dat heel goed kunnen! Tussendoor vertelde pater Pushpa over de Good News EM High school in India, waar we voor aan het sparen zijn. Ondertussen genoten we van Indiase soep en koekjes, én van Indiase muziek.

Dit diner was niet mogelijk geweest zonder de bezielde leiding van Pater Koehn, die samen met zijn twee neven Marc en Paul die avond de sterren van de hemel kookten. Om geld over te kunnen houden voor nieuwe toiletten voor de school, hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gesponsorde ingrediënten. Onze dank gaat daarom uit naar Dommelfruit Sint-Oedenrode, Houwens vlaai, AH Son en Breugel, Jumbo Sint-Oedenrode, slagerij  Kluijtmans, drankenhandel de Leijer en bakkerij Bekkers.

Onze grootste sponsoren waren natuurlijk de zusters Franciscanessen SFIC (Franciscan Sisters of the Immaculate Conception) en Peter Koehn met zijn twee helpers. Onze grootste kartrekkers waren Marlies van der Zanden en Eva Hessels, moeders van Silvie en Epke, communicanten in Olland en Son. Hulde aan alle harde werkers. Zij hebben gezorgd voor een vruchtbare en onvergetelijke avond!

Manon van den Broek

Bisschop zegent nieuw altaar

Op Tweede Paasdag heeft onze bisschop, Mgr. De Korte, het nieuwe Sacramentsaltaar in de St. Genovevakerk van Breugel ingezegend. Dit gebeurde tijdens een feestelijke Eucharistieviering in aanwezigheid van de burgemeester, het St. Catharinagilde, het Breugels kerkkoor en het gregoriaans koor Son. Ook een delegatie van de H. Hartparochie uit Boxtel was aanwezig. Tot voor kort stond het nieuwe altaar in de Boxtelse H. Hartkerk die nu aan de eredienst is onttrokken. Men toonde zich ingenomen met de nieuwe plek van het altaar. Daarnaast is ook een ‘nieuwe’ doopvont geplaatst, welke afkomstig is uit Sint-Oedenrode. De feestelijke viering werd afgesloten met een vendelgroet en een gezellig samenzijn in Den Bauw. Zie hieronder het fotoverslag van een mooie Tweede Paasdag.

Kruisweg in Processiepark

Voor de tweede maal werd op Goede Vrijdag de kruisweg gebeden in het processiepark van Nijnsel. Een grote groep gelovigen -jong en oud- trokken aan het begin van de avond biddend en zingend langs de kapelletjes die de staties van de kruisweg verbeelden. Hieronder een foto-verslag van deze bijzondere plechtigheid.

Rooise Zouaven Herdacht

3 November 2017 was het precies 150 jaar geleden dat het Zouavenleger van Paus Pius IX de slag bij Mentana wint. Deze slag maakt deel uit van de verdediging van de Pauselijke Staat (Rome) tegenover het opkomende Koninkrijk Italië.  Vanuit diverse landen sluiten jonge mannen zich aan bij dit leger dat de Paus en zijn stad Rome wil beschermen tegen de nieuwe Koning van het verenigde Italië. In totaal sloten zich 11.000 soldaten aan, waaronder ruim 3000 Nederlanders. Zeventien van hen komen uit Sint-Oedenrode. De bekendste is Wilhelm van der Hagen. Hij herleeft ieder jaar met carnaval als Willemke Pap.

De uiteindelijke strijd werd in 1870 gestaakt en de Paus werd ‘de gevangene’ van het Vaticaan. Het duurde tot 1929 voordat de kwestie over de Pauselijke Staat werd beslecht. In dat jaar ontstond het huidige Vaticaanstad als zelfstandige natie binnen Italië.

In Oudenbosch, de verzamelplaats voor de Zouaven die in 19e eeuw naar Italië afreisden, herinneren de grote basiliek (een kopie van de St. Pieter) en het zouavenmuseum aan deze bijzondere periode uit de kerkgeschiedenis.

Zondag 5 november werden de Rooise Zouaven herdacht tijdens de Eucharistieviering in de St. Martinuskerk. Voor iedere Zouaaf werd bij het altaar een kaarsje ontstoken.  Aansluitend op de viering bezochten veel kerkgangers een mini-expositie over de Zouaven die in deze kerk is ingericht.