Categorie archief: Fotoverslag

Sponsormaaltijd voor de Good News High School

Zondag 18 maart alweer zijn we met 70 Oda parochianen (communicanten met hun broertjes, zusjes en ouders) op bezoek geweest bij de zusters Franciscanessen in Veghel om daar samen te genieten van een sponsordiner. Om 16.00 u werden we ontvangen en rondgeleid door het klooster door zuster Engelberti en zuster Marie Gertrude. Ook zuster Francinia, oud tante van één van onze communicanten, was erbij. Indrukwekkend om eens een klooster van binnen te zien, en te horen hoe de zusters daar samen leven, werken en bidden.

Na de rondleiding kon het diner beginnen. Kinderen hebben het eten uitgeserveerd, en we hebben gezien dat ze dat heel goed kunnen! Tussendoor vertelde pater Pushpa over de Good News EM High school in India, waar we voor aan het sparen zijn. Ondertussen genoten we van Indiase soep en koekjes, én van Indiase muziek.

Dit diner was niet mogelijk geweest zonder de bezielde leiding van Pater Koehn, die samen met zijn twee neven Marc en Paul die avond de sterren van de hemel kookten. Om geld over te kunnen houden voor nieuwe toiletten voor de school, hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gesponsorde ingrediënten. Onze dank gaat daarom uit naar Dommelfruit Sint-Oedenrode, Houwens vlaai, AH Son en Breugel, Jumbo Sint-Oedenrode, slagerij  Kluijtmans, drankenhandel de Leijer en bakkerij Bekkers.

Onze grootste sponsoren waren natuurlijk de zusters Franciscanessen SFIC (Franciscan Sisters of the Immaculate Conception) en Peter Koehn met zijn twee helpers. Onze grootste kartrekkers waren Marlies van der Zanden en Eva Hessels, moeders van Silvie en Epke, communicanten in Olland en Son. Hulde aan alle harde werkers. Zij hebben gezorgd voor een vruchtbare en onvergetelijke avond!

Manon van den Broek

Bisschop zegent nieuw altaar

Op Tweede Paasdag heeft onze bisschop, Mgr. De Korte, het nieuwe Sacramentsaltaar in de St. Genovevakerk van Breugel ingezegend. Dit gebeurde tijdens een feestelijke Eucharistieviering in aanwezigheid van de burgemeester, het St. Catharinagilde, het Breugels kerkkoor en het gregoriaans koor Son. Ook een delegatie van de H. Hartparochie uit Boxtel was aanwezig. Tot voor kort stond het nieuwe altaar in de Boxtelse H. Hartkerk die nu aan de eredienst is onttrokken. Men toonde zich ingenomen met de nieuwe plek van het altaar. Daarnaast is ook een ‘nieuwe’ doopvont geplaatst, welke afkomstig is uit Sint-Oedenrode. De feestelijke viering werd afgesloten met een vendelgroet en een gezellig samenzijn in Den Bauw. Zie hieronder het fotoverslag van een mooie Tweede Paasdag.

Kruisweg in Processiepark

Voor de tweede maal werd op Goede Vrijdag de kruisweg gebeden in het processiepark van Nijnsel. Een grote groep gelovigen -jong en oud- trokken aan het begin van de avond biddend en zingend langs de kapelletjes die de staties van de kruisweg verbeelden. Hieronder een foto-verslag van deze bijzondere plechtigheid.

Rooise Zouaven Herdacht

3 November 2017 was het precies 150 jaar geleden dat het Zouavenleger van Paus Pius IX de slag bij Mentana wint. Deze slag maakt deel uit van de verdediging van de Pauselijke Staat (Rome) tegenover het opkomende Koninkrijk Italië.  Vanuit diverse landen sluiten jonge mannen zich aan bij dit leger dat de Paus en zijn stad Rome wil beschermen tegen de nieuwe Koning van het verenigde Italië. In totaal sloten zich 11.000 soldaten aan, waaronder ruim 3000 Nederlanders. Zeventien van hen komen uit Sint-Oedenrode. De bekendste is Wilhelm van der Hagen. Hij herleeft ieder jaar met carnaval als Willemke Pap.

De uiteindelijke strijd werd in 1870 gestaakt en de Paus werd ‘de gevangene’ van het Vaticaan. Het duurde tot 1929 voordat de kwestie over de Pauselijke Staat werd beslecht. In dat jaar ontstond het huidige Vaticaanstad als zelfstandige natie binnen Italië.

In Oudenbosch, de verzamelplaats voor de Zouaven die in 19e eeuw naar Italië afreisden, herinneren de grote basiliek (een kopie van de St. Pieter) en het zouavenmuseum aan deze bijzondere periode uit de kerkgeschiedenis.

Zondag 5 november werden de Rooise Zouaven herdacht tijdens de Eucharistieviering in de St. Martinuskerk. Voor iedere Zouaaf werd bij het altaar een kaarsje ontstoken.  Aansluitend op de viering bezochten veel kerkgangers een mini-expositie over de Zouaven die in deze kerk is ingericht.

Maria ten hemel opneming

Al dagenlang waren vele vrijwilligers in Breugel in de weer om de pastorietuin klaar te maken voor de openluchtviering van 15 augustus; voor het eerst één viering voor de hele Odaparochie. Maar al waren de dagen ervoor nog zo zonnig, 15 augustus was weliswaar warm, maar ook erg nat. Tot het laatste moment bleef het spannend of de viering wel in de tuin zou kunnen worden gehouden. Omdat het er toch op leek dat het vanaf 7 uur wel een uurtje droog zou blijven, hebben we het er toch maar op gewaagd.

Het was een stemmige viering. Het gemengd koor van Breugel zong samen met diverse leden van het parochiekoor en het Gregoriaans koor uit Son. Walther Cuijten, van het Goede Herderkoor uit Sint Oedenrode dirigeerde en Leo Spoor begeleide op het “orgel”. Van alle kanten van de parochie waren mensen naar Breugel gekomen om dit hoogfeest van Maria mee te vieren. Aan het einde van de dienst trokken we in processie door te tuin naar de St. Genovevakerk, terwijl we het Lourdeslied zongen. In de kerk gaf pater Pushpa de zegen met het Allerheiligste.

Na afloop was er een gezelligsamenzijn in  d’n Bauw, die voor deze gelegenheid bijna te klein was. Kortom een geslaagde viering, waarvoor met name veel dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.

diaken Wilchard  Cooijmans

Oogstfeest 2017

Op zondag 6 augustus vond op de Hoeve Strobol de jaarlijkse Oogstdag plaats. Ook dit jaar werd deze dag geopend met een feestelijke Oogstviering. Een vakantiekoor, bestaande uit leden van de diverse kerkkoren, luisterde de viering muzikaal op. Daarnaast waren de gilden van Son en Sint-Oedenrode aanwezig. Tijdens de offerande werden, volgens goede traditie, de eerste schoven en de eerste vruchten van de Oogst bij het altaar aangeboden. God werd dank gebracht voor de gaven van zijn Schepping. Dit jaar werd de Oogstviering gehouden in samenwerking met de ZLTO-Dommelland. Het oogstfeest vormt jaarlijks de start van de oogstmaand.

Antoniusviering – Abrahamviering

Zondag 11 juni vond in het processiepark in Nijnsel de jaarlijkse openluchtmis plaats ter ere van de Heilige Antonius van Padua. Vele honderden ‘Antonius-vrienden’ waren samengekomen voor de feestelijke viering van de Eucharistie met zang van kinderkoor Okiko, het Gemengd Koor Nijnsel en dameskoor Deo Favente. Ook dit jaar ontbraken Harmonie Nijnsel en het Sint-Jorisgilde niet.

Tijdens de viering werd het nieuw geplaatste Antoniusbeeld in het openluchtaltaar ingezegend. Weer een stapje in de verfraaiing van het processiepark. Het beeld past qua stijl en sfeer veel beter dan de beeltenis die er in de afgelopen jaren stond.

De Antoniusviering is ook de afsluiting van het voorbereidingstraject van Eerste Communie en Vormsel. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, werd ook nu het sponsorbedrag voor het goede doel van de Eerste Communicantjes bekendgemaakt.  Enkele kinderen overhandigden de cheque aan de Zusters van Carolus uit Den Bosch. Deze congregatie heeft enkele missiekloosters in Tanzania. Voor een school in aanbouw hebben onze kinderen geld bijeengebracht. Met dit geld kunnen de tafels voor de klaslokalen worden aangeschaft voor het schooltje in Mtinko. Het sponsorbedrag loopt nog steeds op, zodat de cheque op het moment van overhandiging al weer achterhaald was. Binnenkort hopen wij u het definitieve bedrag bekend te maken.

Aan het einde van de viering werd door Marjolein Hartogs-Kuijpers, lid van het parochiebestuur, stil gestaan bij de vijftigste verjaardag van Pastoor Vincent Blom. Haar felicitatie werd door allen beantwoord met het “lang zal hij leven”.  Na afloop van de viering was er, ter ere van de jarige Abraham, koffie met gebak en voor de kinderen en heerlijk ijsje.

Pastores-dag dekenaat

Jaarlijks houden de pastores van ons dekenaat een uitgaansdag. Zo tegen het einde van het werkjaar trekt men er samen op uit. Een dag die vooral in het teken staat van ontmoeting, verdieping en ontspanning. We bezochten in de voorbije jaren onder andere Brugge, Antwerpen, Asten/Deurne en de Biesbosch. Op 7 juni jongstleden ‘reisden’ we af naar Schijndel. Dit jaar werd de jaarlijkse pastores-dag gehouden in het St. Jozefklooster van de Zusters van Liefde in Schijndel. Een dag die in het teken stond van de Heilige Vincentius de Paul. Deze Franse priester (1581-1660) begon in het jaar 1617 met zijn missie ten dienste van de armen, het organiseren van volksmissies en het opzetten van een uitgebreid caritasnetwerk.  De Vincentiaanse Familie viert dit jaar het vierde eeuwfeest van de stichting.

In aansluiting bij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (2016) was het goed en zinvol om stil te staan bij de figuur van de Heilige Vincentius, een heilige van de barmhartigheid. De keuze voor het Moederhuis in Schijndel was daarbij snel gemaakt. De Zusters van Liefde eren Vincentius als hun patroonheilige.

Op 7 juni waren er twee gastsprekers: in de Eucharistie verzorgde Lazarist Frans Bomers de homilie. Een indrukwekkend getuigenis over het leven van Vincentius de Paul en zijn betekenis voor de Kerk van vandaag. De zang tijdens de viering werd verzorgd door het Pelgrimskoor. Een speciaal voor de Heilige Vincentius de Paul gecomponeerde Mis werd voor het eerst gezongen. Na de middagmaaltijd, samen met de zusters, was er een boeiende inleiding van Frater Jan Koppens (Fraters van Tilburg) over de Vincentiaanse spiritualiteit.

Omdat onze deken, Vincent Blom, op 8 juni Abraham zou gaan zien, was er in de namiddag koffie met gebak. De dag werd daarna afgesloten met het bidden en zingen van de vespers, het kerkelijk avondgebed.

Mei-bedevaart KBO

Ieder jaar organiseren de KBO’s van Nijnsel, Olland en Boskant is samenwerking met de parochie een Mariabedevaart in de meimaand. Dit jaar ging de mini-pelgrimage naar het Missieklooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel. Pastoor Vincent Blom ging voor in de viering van de Eucharistie in de prachtige kloosterkapel. De viering stond op deze 31e mei in het teken van het feest van Maria Visitatie: het bezoek van Maria aan Elisabeth. Na de viering trokken alle bedevaartgangers in processie naar de Lourdesgrot in de kloostertuin. Daar werd het bekende “Te Lourd’ op de bergen” gezongen, een gebed gebeden en ontvingen de pelgrims op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de heilige Bernadette de zegen. Velen maakten daarna van de mogelijkheid gebruik in de grot een kaarsje op te steken.

In de aangrenzende “Brabantse Kluis” werden de KBO-leden ontvangen door Zuster Madeleine. Na koffie met gebak gaf de zuster een geweldige presentatie over haar congregatie en over het leven in het klooster. Een mooi en indrukwekkend getuigenis. Voldaan en met veel indrukken keerden de pelgrims huiswaarts. De mooie afsluiting van de meimaand.

Paus Franciscus en Nacht Zonder Dak

Tijdens de Nacht Zonder Dak in Breugel, vrijdagavond 26 mei in de pastorietuin in Breugel, hebben de tieners en hun begeleiders een korte groet aan paus Franciscus gefilmd: ‘Pace e bene, papa Francesco!’ Dat is ‘Vrede en alle goeds, paus Franciscus!’ Vrede en alle goeds is de groet van de Heilige Franciscus van Assisi. Hier ziet u het filmpje.

Paus Franciscus was op 27 mei op bezoek op het Mariaheiligdom in Genua, waar ook de familie Strada woont. De familie Strada, lid van de Gemeenschap Johannes XXIII,  heeft 7 jaar in onze parochie gewoond. Zij hebben onze gefilmde groet aan paus Franciscus laten zien. Hier ziet u zijn reactie.

Een bijzonder teken van verbondenheid, dat ons dankbaar maakt!

Manon van den Broek


Een Nacht Zonder Dak van Sharon Lathouwers

Nacht zonder dak is een nationale inzamelingsactie voor kinderen in arme landen die in een doos slapen, bijna niet te eten krijgen en in een slechte leefomgeving leven. Daarom ben ik een nacht in een doos gaan slapen.

Vrijdag om 16:00 begon het allemaal. Eerst het geld inleveren van alle donaties en daarna een krot bouwen van karton. Er is ongeveer €700 opgehaald. De meeste mensen sliepen samen in een doos. ik ook, ik sliep gezellig samen met mijn nichtje Eva. Naarmate het bouwen van de doos vorderde kreeg ik een steeds betere band met mijn krotten(over)buurvrouwen. Toen alle krotten klaar waren gingen we spelletjes spelen. Intussen werd macaroni en rijst klaargemaakt. Toen we hadden gegeten hielden we achter in de tuin een kleine viering.

Om 21:00 konden familie en vrienden de krotten komen bekijken. Vuurkorven waren aan gestoken om marshmallows te maken. Rond 22:00 vertrokken alle familie en vrienden weer. Ik ging met mijn krottenoverbuurvrouwen heel veel liedjes zingen met de gitaar erbij. Om 24:00 gingen we met zaklampen naar onze krotten. Er waren helaas soms wat spinnen in het krot. De nacht vond ik wat minder vooral door rugpijn en barre kou. Mijn nicht en ik hadden namelijk een open kant voor verse lucht gemaakt.

’s Ochtends werden we vroeg wakker gemaakt. Heel veel mensen waren moe en hadden wallen onder hun ogen. Gelukkig klaarde mijn humeur op toen we lekkere gedoneerde broodjes hadden en overheerlijk croissantjes van de bakker. Aan het einde is er nog een mis gehouden om stil te staan bij al die kinderen en tieners die geen dak boven hun hoofd hebben. Ik wil graag iedereen bedanken die iets gedoneerd heeft. Gelukkig waren mijn nieuwe vriendinnen er om mij door deze nacht zonder dak te helpen.


1 2 3 5