Afscheid diaken Frank van der Geld

Deze zondag 8 september 2019 hebben wij afscheid genomen van diaken Frank van der Geld. Frank heeft 10 jaar lang gewerkt in onze Odaparochie en heeft in die periode veel kinderen gedoopt, de eerste communie gegeven, tieners begeleid naar het Vormsel, mensen getrouwd en vele contacten gelegd. In de preek tijdens zijn afscheidsmis haalde Frank aan dat dankbaarheid voorop staat. Dankbaar dat hij een weg heeft mogen gaan op de moeilijke en mooie momenten van het leven van zoveel parochianen. Dankbaar dat hij in onze gemeenschap als diaken heeft mogen functioneren. Hij bemoedigde iedereen om vol vertrouwen door te gaan ondanks de vele wisselingen in het pastorale team in het afgelopen half jaar en sprak zijn bemoedigende vertrouwen uit in de toekomst. Het was een warme, hartelijke en eenvoudige eucharistieviering die bekroond werd met een dankwoord van onze vice-voorzitter Wim van Dijk; ‘Je bent dan wel advocaat, maar Jezus heeft jou ingefluisterd dat Hij jou in Zijn wijngaard wil. Je hebt je prachtig gegeven in de wijngaard van onze parochie, waarvoor grote dank, en je wordt nu uitgezonden naar de volgende’. ‘Een wijs, hartelijk, positief en nuchter mens’, zei pastoor Robert van Aken, ‘die enorm gemist gaat worden. Wij wensen hem alle goeds!’