Oda voor Oda en Nacht Zonder Dak

Het is een goede gewoonte dat onze communicanten en vormelingen zich inzetten voor hun broers en zussen ver weg. Deze broers en zussen hebben het in menig opzicht moeilijker dan wij. Tegelijkertijd kunnen we veel van hen leren. Voor onze Nacht Zonder Dak kwam Arthur Gerritsen ons vertellen over jongeren die in een kansarme positie leven in Bolivia. Ook liet hij een filmpje zien van het project in Bolivia dat Tear ondersteunt. We hadden als doel € 1000,00 in te zamelen voor dit project. Het werd maar liefst € 2.400,00! Oda voor Oda staat voor: de Odaparochie in Sint-Oedenrode, Son en Breugel zet zich in voor de Odaschool voor kinderen met een visuele beperking in Kenia. Zuster Vita, behorende tot de orde van zusters die deze school 60 jaar geleden heeft gesticht, ontving in de openluchtviering in Nijnsel een cheque van € 3.000,00 voor deze school. Ruim de helft van dit bedrag is bij elkaar gebracht door de communicanten van de parochie. De rest is afkomstig uit twee bijzondere giften. ‘Kansen, geen medelijden’, is het motto van deze school. Een mooi motto om mee te nemen naar het komende communie- en vormseljaar.

Werkgroepen Eerste Communie en Vormsel