Openluchtviering in Nijnsel

Na de negen noveendinsdagen wordt de viering rondom het feest van de heilige Antonius van Padua aanstaande zondag 16 juni afgesloten met de traditionele openluchtviering in het processiepark in Nijnsel. De familieviering begint om 11.00 uur en staat ook in het teken van dankbaarheid. De communicanten en vormelingen ronden in de viering de voorbereidingsjaar op hun Communie of Vormsel af. Een goede traditie is dat ze zich een schooljaar lang inzetten voor een goed doel. Dit keer betreft het een school, de heilige Odaschool, voor blinde kinderen in Kenia. Er is weer hard gewerkt en er werd veel geld bij elkaar gebracht. Zuster Vita zal namens de Odaschool de cheque in ontvangst nemen. De mis wordt opgeluisterd door Muziekvereniging Meierijstad, het gemengd koor en Deo Favente, beiden uit Nijnsel, aangevuld met leden van andere kerkkoren uit de parochie. Ook de kinderen zullen zingen. Aansluitend wordt er een kop koffie geschonken in de feesttent op het Beckartplein want het is komend weekend ook kermis in Nijnsel!
Gezinnen met jonge kinderen gaan picknicken in het park. Ieder neemt zelf een kleedje en eten mee om te delen. De vakantie lijkt al bijna begonnen!

Antonius, de Portugese heilige is al meer dan een eeuw verbonden aan de kerk van Nijnsel. In de maand juni kwamen er van heinde en verre bedevaartgangers om de heilige met zijn broze gezondheid te bewieroken. Antonius heeft altijd goed standgehouden in de periodes van ontkerkelijking die bij tijd en wijle de mensheid teisteren. Het is net als bij de klimaatverandering, het komt altijd weer op zijn pootjes terecht mits we ons als mensen er maar niet te veel mee gaan bemoeien, want daar wordt het vaak niet beter van. Antonius was altijd een vurig pleitbezorger van het geloof en riep de mensen voortdurend op tot verdraagzaamheid en omkijken naar elkaar.

In de Groene Kathedraal is aanstaande zondag weer plaats voor honderden aanhangers van de heilige Antonius die hem al vaak hun leven lang vereren en met succes vragen om hulp. In verband met de mogelijke aanwezigheid van de processieparkrups adviseren wij om geen kleding met korte mouwen te dragen.