Mysterie

De eerste communie-vieringen in onze parochie zijn weer achter de rug. Het was voor veel kinderen groot feest. Bijna het hele schooljaar lang hebben we er naar toegewerkt. We hadden de gewone communie-lessen, maar we hebben de kinderen ook laten kennismaken met de mis zelf, onder andere door familievieringen; met het sacrament van boete en verzoening en met aanbidding. En bij elke bijeenkomst hebben we aandacht besteed aan het kruisteken. Sommige kinderen kennen dat al, maar dat groepje wordt steeds kleiner. Maar wij vinden het belangrijk dat de kinderen het kruisteken leren, want de woorden die we erbij uitspreken zijn in feite een korte samenvatting van ons geloof. We geloven in God, die is: Vader, Zoon en heilige Geest. Eén God in drie personen, zoals het dogma van de Drie-eenheid zegt. Het gaat om de ene God die zich op verschillende manieren bekend heeft gemaakt: als Vader, de Schepper van hemel en aarde; als Zoon, die mens werd; als heilige Geest, de Liefde van God, die ons kracht en moed geeft.

In het programma van de tienerclub werd de Drie-eenheid uitgelegd aan de hand van water: we zien het soms in de vorm van vloeibaar water, soms als ijs en soms als stoom, en toch is het allemaal water. Is daarmee het mysterie van de Drie-eenheid duidelijk geworden? Natuurlijk niet, want ten diepste God blijft voor ons, mensen, een mysterie. Maar al kun je dit mysterie niet ontrafelen, het is goed om er af en toe bij stil te staan en mysterie te bemediteren. Dat is wat we elk jaar doen op de zondag na Pinksteren, op het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid.

Diaken Wilchard Cooijmans