Geloven in de ander

Een wereldwijde missie

Pinkstercollecte voor de Nederlandse missionaris 8 en 9 juni 2019

Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Zuster Willy van Mer, Missiezusters Catechisten van het Heilig Hart in Kameroen en missionair werker Jet Nauta in Mexico werken vanuit hun geloof en het vertrouwen in de ander. Gedreven door hun geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan missionarissen en missionair werkers op pad. Zij maken zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht, armoede en uitsluiting. Zij geloven in de kracht van de mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.

Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM).

Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl   voor meer informatie en steun de Pinksteractie.

De collecte die in onze kerken gehouden wordt in het Pinksterweekend, 8 en 9 juni, gaat in zijn geheel naar de Pinksteractie.