Het beeld van de Goede Herder

Pas geleden hebben we in de Kerk de zondag van de Goede Herder gevierd. Op deze dag kijken we in het bijzonder naar de priesterlijke roeping, die haar uitdrukking vindt in de deelname van de priester aan het beeld van de goede Herder, Jezus Christus. Zonder enige verdiensten van de persoon zelf. Het is net zoals bij de apostelen. Als wij goed kijken naar de verschillende evangelieverhalen dan zien we juist vaak de gebrekkigheid van deze mensen. Niet de grootsheid van hun persoon of hun talenten zijn aanleiding tot hun verheffing als apostel en herder, maar juist hun zwakheid die wordt aangevuld door hun overgave aan de Heer. Zij zijn door de Heer geroepen en gezonden. Dat is het fundament van hun herderschap. Zo worden door alle eeuwen heen, en ook nu nog over de gehele wereld, mannen door de Heer uitverkoren om Hem van meer nabij te volgen. Ze zijn allemaal verschillend; verschillende personen, andere karakters, met andere ervaringen en geschiedenissen, met hun talenten en tekortkomingen. De verschillen tussen de priesters is echter niet belangrijk, wat echter uitmaakt is het besef dat zij naar u op een concreet moment gezonden zijn door de Kerk, de bisschop en dat iedere priester; hoe verschillend ze misschien ook zijn, hoe anders ze misschien verkondigen of de Mis vieren, op een bepaald moment in het leven door de Heer zelf zijn geroepen, hebben geantwoord in totale overgave van het leven en zijn gezonden naar u allen, niet alleen voor de gezelligheid, maar tot redding van uw ziel, om u te brengen tot de ware kennis van het geloof en de band met de Heer in genade. Wij worden vandaag uitgenodigd om in de concrete priesters die naar ons gezonden zijn het beeld van de goede herder te zien, het beeld van Jezus Christus zelf die in hen naar ons toekomst.