Collecte voor PCI “De Goede Herder”

Via onze Parochiële Caritas Instelling (PCI) “De Goede Herder” wil onze parochie mensen ondersteunen, met name in materiële en financiële nood. Ze doet dit door een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van de weg naar de juiste instanties en zo nodig door het verstrekken van een renteloze lening of een gift. In de afgelopen jaren hebben we – met  uw steun – al diverse mensen vooruit kunnen helpen. PCI De Goede Herder is afhankelijk van collectes en giften van parochianen. Daarom wordt er in het weekend van 27 en 28 april (zondag van de Goddelijke Barmhartigheid) in alle kerken van de Odaparochie een extra collecte worden gehouden voor dit goede doel. We willen deze collecte bijzonder bij u aanbevelen.

Diaken Wilchard Cooijmans