Nabestaanden middag Odaparochie

Ook dit jaar organiseert de Oda-parochie een bijeenkomst voor hen die in het afgelopen jaar een familielid of partner verloren hebben. Wie dit grote verlies in 2018 heeft moeten ervaren, wordt van harte uitgenodigd.

De bijeenkomst voor nabestaanden wordt op twee locaties gehouden:
Vrijdag 5 april om 14.00 uur in het parochiecentrum in Son, Kerkstraat 7 (achter de voormalige St. Petrus’ bandenkerk)
Vrijdag 12 april om 14.00 uur in parochiecentrum de Goede Herder Kerk aan het Mgr. Bekkersplein 1 in Sint-Oedenrode.

U bent welkom vanaf 14.00 uur, zo u wenst samen met een familielid, of een vriend of vriendin. Een of meer leden van het pastorale team en vrijwilligers van de parochie zijn aanwezig. De bijeenkomst wordt afgerond om circa 16.00 uur.

Wilt u even laten weten als u voornemens bent te komen.

Namens Nabestaandenwerkgroep
Parochie Heilige Oda

diaken Wilchard Cooijmans

U kunt zich opgeven bij:
Secretariaat Parochie Heilige Oda

tel. 0413 477741