Bijzondere Eucharistieviering met bijzondere muziek

M.m.v. Martinus koor
Kinderkoor “Sint Maarten“
Zangvereniging “Denna Sang” uit Beugen o.l.v. Nol Ardts
Projectkoor o.l.v. Paul Gieles
Bert Augustus, orgel
Pastoor Robert van Aken, voorganger

Op carnavalszondag 3 maart vindt er om half tien in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode een bijzondere hoogmis plaats met een uniek palet aan muzikale hoogstandjes.

Al decennialang geeft het Parochiële kerkkoor ofwel het Martinus koor acte de présence in de zondagsvieringen van de Martinuskerk. Door het jaar heen ook wel een aantal keren samen met de andere kerkkoren van de parochie. Zingen is niet aan leeftijd gebonden: zolang je zingt, leef je! Zingen is zowel een lijfelijke als een spirituele activiteit. Het is gezond, want je maakt optimaal gebruik van je longen; bovendien communiceren onze beide hersenhelften veel beter met elkaar (E.Scherder).

Het doet er ook niet toe, welk genre je zingt en de plaats “waar” je zingt.
Het gaat om de BOODSCHAP in de muziek. Dat geldt zeker voor de muziek in de kerk. In de kerk is er tijdens de vieringen “liturgische muziek”, zowel vocaal als instrumentaal (meestal het orgel als belangrijkste instrument) ingebed en in nauwe samenhang met het ritueel van de viering uitgevoerd door de voorganger, lector, acolieten, koor, organist en last but not least het volk. Liturgie betekent letterlijk: “wat mensen doen“.

Het bijzondere van de viering op zondag 3 maart is dat het Martinuskoor en het Kinderkoor geflankeerd worden en support krijgen van twaalf dames van “Denna Sang” uit Beugen“ en een projectkoor, bestaande uit collegae zang, oud-leerlingen zang, koorzangers uit Sint-Oedenrode e.o. en studentenzang van het Antwerps Conservatorium. Deze vier koren zingen gezamenlijk de vaste en wisselende gezangen (met muziek van J.Berthier, Caudana, Raas en twee canons) o.l.v. Nol Ardts (dit jaar 40 jaar musicus en op zondag 03 maart ook een ‘leeftijdsjubileum’…).

Het projectkoor zingt o.l.v. Paul Gieles drie fraaie werken uit de koorliteratuur: De Koraalcantate: “Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen“ van D. Buxtehude (Barok), de Graduale: “Locus iste” van Anton Bruckner (Romantiek) en “Ubi Caritas et Amor” van de Noorse componist Ola Gjeilo * 1978 (Modern).

Uitnodiging aan iedereen, jong en oud (koorzangers, niet-koorzangers, ouders en kinderen, jongeren) die deze hoogwaardige “Carnavalsmis“ wil meebeleven en meezingen!

Na afloop van de viering is er koffie/thee achter in de kerk.

Ouders en kinderen, die interesse hebben om de “VOICE KIDS ROOI“ te komen versterken, kunnen contact opnemen met het secretariaat van de Oda-parochie. Wekelijks wordt één uur een totaalpakket aangeboden van volwaardig muziekonderwijs. (Gehoorscholing, spreken, zingen, spelen, body percussie, beweging, dirigeren).