Parochiële Caritas Instelling ‘De Goede Herder’ verrast door de Wereldwinkel

Na bijna veertig jaar sloot de Wereldwinkel in Sint-Oedenrode op 1 augustus 2018 haar deuren. Toen alle zaken waren afgehandeld, stond  er een nog mooi bedrag op de rekening. De Wereldwinkel besloot dit bedrag te bestemmen voor goede doelen, die zoveel mogelijk gelijk zijn aan de doelen van de Wereldwinkel, zoals het bevorderen van eerlijke handel, onderwijs en hulp aan mensen die het echt nodig hebben.

Op woensdag 23 januari vond de overhandiging plaats. Maar liefst 12 organisaties kregen een cheque om hun goede werk te ondersteunen. Een daarvan was onze Parochiële Caritas Instelling (PCI de Goede Herder). We werden verrast met een gift van  € 2000!

In Nederlands is gelukkig veel hulp en zorg bij de wet goed geregeld. Helaas zijn er toch altijd mensen  die ‘tussen de wal en het schip vallen’. Iemand kan bijvoorbeeld door plotselinge werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding  ernstig in de problemen raken. Door een renteloze lening of gift wil de PCI eerste hulp verlenen. Soms proberen we met mensen te zoeken naar de juiste instantie om aan te kloppen voor ondersteuning. Onze mogelijkheden zijn beperkt, maar in principe mag iedereen bij ons aankloppen.

Sinds vorig jaar zijn we als PCI ook, samen met de welzijnsinstellingen en de gemeente, bezig met de problematiek van taalachterstand en schuldhulpverlening. Hiermee hopen we eraan mee te werken dat kan worden voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen.

Als bestuur van de PCI willen we de Wereldwinkel heel hartelijk bedanken voor de royale gift die we mochten ontvangen.

Diaken Wilchard Cooijmans