Avond van het licht

Net als vorig jaar wordt ook nu weer ‘De Avond van het Licht’ georganiseerd. Inmiddels begint het een traditie te worden om begin november een herdenkingsdienst te organiseren voor alle mensen in Sint Oedenrode die in de voorgaande 12 maanden zijn gestorven. De overleden Rooienaren krijgen zo weer een gezicht en een naam. Door de grote deelname aan deze herdenkingsdienst  en uit de vele positieve reacties blijkt dat de ‘Avond van het Licht’ bijdraagt aan de verwerking van het grote verdriet. De vele signalen uit de Rooise gemeenschap maken duidelijk hoe zeer deze herdenkingsdienst wordt gewaardeerd. De behoefte aan een jaarlijkse herdenking is bij veel mensen heel groot. 

Op zaterdag 4 november aanstaande organiseren de RK parochie Heilige Oda, Uitvaartverzorging Kuis en Uitvaartzorg Wilma van Casteren een herdenkingsdienst voor alle overledenen in Sint-Oedenrode van het afgelopen jaar. Ook worden alle andere gestorvenen herdacht. De herdenking vindt plaats op 4 november om 19.00 uur in de Martinuskerk aan het Kerkplein, waarbij iedereen welkom is. De bijeenkomst heeft een algemeen en een niet kerkelijk karakter.

In de herdenkingsdienst wordt er geluisterd naar persoonlijke verhalen van enkele sprekers. De namen van alle overleden Rooienaren van het afgelopen jaar worden genoemd en is er een overweging. De muziek wordt op een stemmige wijze verzorgd door het koor ‘Aurora’. De herdenking zal ook te volgen zijn via een livestream op televisie middels https://youtube.com/live/NHmTDerwxWc

De nabestaanden van de overledenen zijn inmiddels allemaal aangeschreven door Uitvaartverzorging Kuis en Uitvaartzorg Wilma van Casteren. Nabestaanden, die hebben gekozen voor een andere uitvaartverzorger maar ook graag de naam van hun dierbare overledene genoemd willen hebben, kunnen dit kenbaar maken middels een email naar 

Na de herdenking wordt rond 19.45 uur op het Kerkplein aan iedereen, ook aan degenen die niet in de kerk kunnen of willen zijn, een kaars uitgereikt. Het licht van een kaars, symbool voor troost, geborgenheid en hoop kan men plaatsen op het graf van een dierbare of mee naar huis nemen. Op de “Avond van het Licht” is het kerkhof achter de kerk stemmig verlicht met veel kaarsjes en fakkels. Het kerkhof blijft deze avond tot 21.00 uur open voor ontmoeting of om stil in gedachten bij een dierbare overledene te zijn.

De “Avond van het Licht” is herleid aan het feest van Allerzielen, dat op 2 november over de hele wereld wordt gevierd. Op de dag van Allerzielen worden alle mensen die gestorven zijn, herdacht. Nabestaanden staan stil en steken een kaarsje aan voor de liefste mensen die zijn heengegaan. Het licht van een kaarsje, symbool  voor troost, geborgenheid en hoop.