Een gastvrij welkom!

Sinds enkele weken ben ik woonachtig op de mooie pastorie in Breugel. Ondanks dat ik nog volop bezig ben met het uitpakken van spullen/boeken voel ik me al helemaal thuis op deze bijzondere plek aan de Dommel binnen de heilige Odaparochie.

Ook heb ik reeds kennis mogen maken met menig vrijwilliger en kerkbetrokkene. Vele gezichten heb ik gezien, maar alle namen zijn nog niet paraat. Vergeef me als ik in de komende maanden nog regelmatig uw naam moet vragen.

De kennismakingsvieringen in de kerken van Nijnsel, Sint Oedenrode en Breugel heb ik als een ‘gastvrij welkom’ mogen ervaren. Velen hebben zich ingezet om op iedere plek aan mij een warm en hartelijk welkom te geven. Wanneer je als priester op zulk een wijze op je nieuwe woon- en werkplek mag beginnen, doet dat je goed! Daarom ook mijn hartelijk dank voor alle goede wensen en hulp die ik reeds heb mogen ontvangen. Speciaal wil ik ook mijn hartelijke dank uitspreken aan de groep vrijwilligers uit Breugel die geholpen heeft bij het verhuizen van mijn spullen. Dat was een hele klus omdat ik veel boeken bezit. U moet maar denken: “Hij moet toch ergens zijn wijsheid vandaan halen!?”

Het ‘gastvrije welkom’ binnen de Odaparochie doet mij denken aan een gedeelte uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Hij schrijft: “Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad, houdt vast wat goed is. Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf. Laat uw ijver niet verflauwen, weest vurig van geest, dient de Heer. Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed. Draagt bij voor de noden van de heiligen, beoefent de gastvrijheid” (Romeinen 12, 9-13). Deze duidelijke en begrijpelijke woorden van de apostel Paulus geven weer hoe wij Jezus, de Heer, mogen navolgen. Deze woorden zijn voor mij reeds vele jaren het devies om als priester te mogen werken in de wijngaard van de Heer, dus óók in de heilige Odaparochie. De gastvrijheid is hierbij van wezenlijk belang. Denkend aan het Matteüs-evangelie zegt Jezus dat wie zijn medemens gastvrij verwelkomt, de Heer zelf verwelkomt in zijn of haar midden: “Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Matteüs 25, 40).

Vaak is het zo dat wanneer jezelf gastvrij bent, je ook gastvrijheid van de ander zult ontvangen. Koning Salomo uit het Oude Testament wist het al: “Wie goed doet, goed ontmoet” (Vrije vertaling Spreuken 11, 27).

Kapelaan Harold van Overbeek