Taizégebed in Rome en Den Bosch

Zaterdag 30 september verzamelen duizenden jongeren zich op het Sint-Pietersplein in Rome om, aan de vooravond van de synodevergadering. Samen met paus Franciscus bidden zij voor de toekomst van de kerk.  Bisschop De Korte nodigt iedereen van harte uit om zaterdag 30 september om 17.00 in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch aan te sluiten bij dit gebed. Met een liveverbinding met het Sint-Pietersplein, dezelfde liturgie, een speciaal koor, liederen en Nederlandse gebeden belooft het een indrukwekkende viering te worden. U bent van harte welkom, zaterdag 30 september om 17.00 in de Sint Jan in Den Bosch!

Voor meer informatie kijkt u op de website van het bisdom (www.bisdomdenbosch.nl)