We vieren Hemelvaartsdag

Veertig dagen na Pasen vieren we in de kerk dat Jezus terugkeert naar zijn Vader in de hemel. Nu is het aan zijn leerlingen om overal het evangelie te gaan verkondigen. In eerste instantie zullen zijn vrienden zich verweesd hebben gevoeld. Maar Jezus had hun beloofd dat Hij een andere helper zou sturen: de Heilige Geest. In dat vertrouwen blijven ze bij elkaar en bidden om de komst van de Geest.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, zijn er in onze Odaparochie twee vieringen, beide om 11.00 uur: de eerste is een openluchtmis bij de Mariakapel aan de Beverlaan in Son. De andere viering is in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode. Van harte welkom!