Carnavalsvieringen

In onze parochie bestaat gelukkig nog steeds de mooie gewoonte om Carnaval te beginnen met een viering. In de Genovevakerk in Son en Breugel gebeurt dat bij de opening van het Carnavalsseizoen op zondag 29 januari om 11 uur. In de Martinuskerk op de zaterdagmiddag van Carnaval om 16.30 uur. We hebben ervoor gekozen om van de carnavalsvieringen gebedsdiensten te maken, dus zonder eucharistie, zodat de vieringen ook voor minder kerkbetrokken mensen helemaal te volgen zijn. Met de betreffende carnavalsverenigingen zijn de vieringen voorbereid, de muziek is geregeld en de prinsen kunnen hun toespraken gaan voorbereiden. Na drie jaar kan er gelukkig weer volop Carnaval worden gevierd, inclusief de carnavalsviering dus. Iedereen is van harte welkom!