Column: Wortel van Jesse, op weg naar Kerstmis

Door B. van de Mortel, pastoor

In de Advent bidden wij van 17 tot en met 23 december de zogenaamde O-antifonen; het zijn korte gebeden uit de 8e eeuw waarbij we de komende Heer die geboren gaat worden aanroepen met een bijzondere titel en bede. Op 19december bidden wij: O wortel van Jesse, Gij zijt het teken waarop de volken hebben gewacht; voor U zullen koningen verstommen, de volken zullen tot U smeken. Kom nu en bevrijd ons, wacht niet langer meer.    

Wortel van Jesse is de titel waarmee wij Christus mogen aanspreken en het verwijst naar de menselijke afstamming van Jezus om ons te laten zien dat het kerstverhaal; Christus die geboren gaat worden; een historisch gebeuren is waarbij God ingrijpt in tijd en ruimte; het mysterie van God die mens wordt, is geen gezellig sprookje voor bij het haardvuur, of het kerstverhaal over het ontstaan van Nicholas, de Kerstman op Netflix; het Bijbelse verhaal van Kerstmis benadrukt dat Jezus geboren wordt als mens op een concrete plaats; in een concrete tijd; afkomstig uit het geslacht van koning David. De vader van David was immers Jesse, de zogenaamde wortel van dit Joodse koninklijke geslacht. Een wortel die dus in de grond zit, een boom die is afgekapt, maar die op een bepaald moment tot volle bloei komt door de geboorte van Jezus.

De komst van Gods Zoon op aarde, de komst van het kerstkind is immers het teken waarop de volken hebben gewacht. Toen, maar ook nu nog. Die komst is vervuld met een belofte: koningen zullen verstommen en volken zullen smeken om bevrijding. Dat lijkt misschien op eerste gezicht nou niet echt een belofte waar we veel mee kunnen, maar eigenlijk zit het vol mogelijkheden. Als koningen verstommen, zullen de machten die ook onze wereld beheersen; machten die opgaan in corruptie en welvaartszucht; machten die oorlog en ellende veroorzaken, stilvallen. Als volken om bevrijding smeken laat dat zien dat wij als mensen weer duidelijk beseffen dat wij ons heil niet kunnen vinden in onszelf, maar dat wij beseffen dat wij afhankelijk zijn van een God die ons nabij wil zijn, ons tegemoet gekomen is en zich wil laten kennen; een God die ons aanspoort om de dagelijkse realiteit in de wereld ten goede te veranderen en om een kracht te zijn van redding en bevrijding in naam van de Mensenzoon die voor ons gekomen is. Wij wensen u een zalig Kerstmis toe en een gezegend Nieuwjaar.