Collecte Parochiële Caritas Instelling

De “Werelddag van de armen”, zes jaar geleden ingesteld door Paus Franciscus, is dit jaar op zondag 13 november. In zijn boodschap benadrukt Paus Franciscus dat we allemaal ons geloof in praktijk moeten brengen door persoonlijke betrokkenheid.

In het weekend van 12 en 13 november wordt bij de collecte onze aandacht gevraagd voor de Parochiële Caritas Instelling De Goede Herder, kortweg Caritas.  Caritas wil, vanuit de parochie, mensen ondersteunen, met name in materiële en financiële nood. Ze doen dit door een luisterend oor te bieden,

te helpen bij het vinden van de weg naar de juiste instanties en zo nodig door het verstrekken van een renteloze lening of een gift.

In de afgelopen jaren hebben ze – met  uw steun – allerlei mensen vooruit kunnen helpen. Caritas is afhankelijk van collectes en giften van parochianen.

Op de “Werelddag van de armen” is daarom  de meeropbrengst van de  collecte bestemd voor onze Caritas en daarmee dus voor noden van mensen in onze eigen omgeving. U kunt uw gift ook overmaken op het bankrekeningnummer van PCI De Goede Herder: NL08 RABO 0305 3651 26, ten name van RK Parochie H. Oda. Alvast hartelijk dank!