Column: Een hart dat liefdevol voor ons brandt

Door B. van de Mortel, kapelaan

In het katholieke devotionele leven is juni de maand die in het bijzonder is toegewijd aan het heilig hart van Jezus. In vroegere tijden stond er in iedere Brabantse woonkamer een heilig hartbeeld geïntroniseerd. Tegenwoordig hebben veel woonkamers een beeld of afbeelding van Boeddha. Je hoeft daar heus geen boeddhist voor te zijn, maar de moderne oosterse stijl spreekt aan en laten we eerlijk zijn; veel oude heilig hartbeelden zien er ook wel erg kitsch of ouderwets uit. En toch…, ook veel van die oude beelden kunnen tegenwoordig weer helemaal hot zijn, want door als christen weer een oud en een beetje afgesleten beeld neer te zetten kan je ook net dé vintage look geven aan je stijlvolle woning.

De heilig hartdevotie gaat daarnaast toch ook wat dieper dan slechts een uiterlijk beeld in het huis. Dat kan mooi en tegenwoordig misschien helemaal hip zijn, maar het is pas echt waardevol als die beeltenis ook een uitdrukking is van ons eigen leven waarin wij verbonden willen blijven met de Heer. Onze God heeft duidelijk laten zien dat Hij geen afstandelijke verre God is in het verborgene. Onze God heeft zich geopenbaard; Hij heeft zich laten zien; Hij heeft een gezicht gekregen in Jezus Christus die voor ons is mensgeworden. Hij kwam niet op aarde om maar een paar wijsheden te verkondigen. Ook is Jezus geen profeet die ons alleen maar verwijst naar God. Jezus Christus is de Heer die ons mensen tegemoetkomt met zijn liefde.

De devotie tot het heilig hart geeft daaraan uitdrukking. Het wil ons laten zien dat Jezus ons oneindig bemint; een hart heeft dat liefdevol voor ons brandt. Dat klinkt wel mooi en aardig maar deze openbaring van Gods liefde mag ook voor ons een opdracht meegeven. Een hart dat vol is van liefde zoekt niets liever dan beantwoord te worden. In die zin kunnen we zelfs zeggen dat de Almachtige zich kwetsbaar naar ons opstelt omdat Hij ons zijn liefde wil schenken en vraagt om ons antwoord in wederliefde. Hij nodigt ons uit om een stap naar Hem toe te zetten. Hem op te zoeken in gebed, tijd en aandacht. Een stap te zetten in een liefdevolle vriendschap tussen mens en God.

De liefde overwint. Het is een klassieke uitspraak, maar het is waar. Jezus toont in de devotie tot zijn heilig hart ons zijn liefde; concreet en nabij; een liefde die ons mag raken en die ook mag heersen in onze harten, onze woonkamers en onze wereld. Haal dat oude heilig hartbeeld maar van zolder, pimp het wat op, zet het ergens mooi neer en Gods liefdevolle zegen zal ook neerdalen over jullie woningen en levens.