Proficiat met je vormsel!

Op zaterdag 4 juni mocht deken Joe Michael aan 21 jongens en meisjes uit onze parochie het sacrament van het vormsel toedienen. In het afgelopen schooljaar kwamen we al een paar keer bij elkaar in een gezellige tienerclub-avond. Maar zoals zoveel andere activiteiten kwam ook dat stil te liggen vanwege corona. Gelukkig kon de eigenlijke vormselvoorbereiding wel gewoon doorgaan. We begonnen daarmee direct na Pasen. De voorbereiding bestond uit drie lessen, waarin we ons hebben verdiept in Jezus en de heilige Geest, kennismaakten met de Bijbel en ook onze eigen talenten probeerden op te sporen. Daarnaast bezochten we samen de Power of Fire-dan in Den Bosch, waar vormelingen uit het hele bisdom verzameld waren.

De vormselviering was een mooie en inspirerende viering, waaraan alle vormelingen hun steentje hebben bijgedragen. De oproep aan de vormelingen om ook in de toekomst mee te blijven bouwen aan de kerk, werd symbolisch onderstreept met een cadeautje wat de vormelingen kregen aangeboden: een 3D puzzel van de Sint Jan.

Van harte feliciteren al deze jongens en meisjes en wensen hen toe dat de Geest van God hen altijd mag blijven bezielen; en we doen dat nadrukkelijk ook namens onze bisschop, Mgr. de Korte.

pastoraal team Parochie H. Oda