24-Uur open kerk en Mariaprocessie

Bidden met de Heer en zijn Moeder voor de noden in de wereld

Op vrijdag 6 mei beginnen wij in de Antoniuskerk in Nijnsel met een bijzonder initiatief. Na de Mis om 19.00 uur zal een 24-uurs aanbidding gehouden worden. Jezus, werkelijk tegenwoordig onder de gedaante van brood, zal 24 uur lang op plechtige wijze in de monstrans ter aanbidding uitgesteld zijn. In stilte bidden voor het aanschijn van de Heer is troostrijk en mooi, vooral ook in de stilte van de nacht. We kunnen bij de Heer komen met de vele intenties die wij met ons meedragen. In het bijzonder kunnen we bij de Heer ook bidden voor wereldvrede en het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, maar ook onze eigen noden en die van onze dierbaren kunnen we bij Hem en zijn Moeder brengen. De aanbidding duurt tot zaterdag 7 mei 18.45 uur waarna de Mis wordt gevierd. Aansluitend aan de Mis is er een eenvoudige Mariaprocessie door het Nijnselse processiepark. U kunt altijd een moment binnenlopen, maar u kunt zich ook opgeven voor een bepaald uur; vooral in de nacht en vroege ochtend is het fijn om te weten dat er meerde mensen aanwezig zijn. U kunt aanmelden via de mail: of tijdens openingstijden telefonisch bij het parochiesecretariaat: 0413 477741.